Paskirta stipendija

2014 metų prof. Stepono Kolupailos studentų šalpos fondo ir Lietuvių fondo (JAV) stipendija paskirta Hidrometeorologijos II kurso magistrantei Dovilei Keršytei.
Sveikiname!!!