Kasmetinė Europos meteorologijos asociacijos (EMS) konferencija

Šių metų EMS (angl. European Meteorological Society) tarptautinė taikomosios meteorologijos ir klimatologijos konferencija vyks Lyngby (Danijoje) 2019 m. rugsėjo 9-13 d. Pagrindinė konferencijos tema: „Arktis: nauji iššūkiai orų, ledo ir klimato tyrimams, prognozavimui ir paslaugų teikimui“ (angl. „The Arctic: the new frontier for weather, ice and climate research, forecasting, and services“). Ši konferencija apima temas susijusias su naujausiais tyrimais meteorologijoje ir klimatologijoje bei naujų metodų taikymą operatyviniame darbe.

Konferencijos mokslinę programą ir sesijų temas galite rasti čia.

 

Svarbiausios datos:
2019 m. kovo 6 d. – paskutinė diena jaunųjų mokslininkų pranešimų santraukoms bei  paraiškoms kelionės paramai (Young Scientist Travel Award, YSTA)
2019 m. balandžio 12 d. – paskutinė diena pranešimų santraukų registracijai, bei galimybei laimėti konferencijos mokesčio nuolaidą ir jauniesiems mokslininkams skirtą Trompo fondo apdovanojimą (Tromp foundation travel award to young scientists, TFTAYS).

Išsamią informaciją apie konferenciją rasite čia.

Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro bei Hidrometerologijos magistro studijų programų įvertinimas

Naujai paskelbtame dalykiniame Lietuvos švietimo įstaigų reitinge Vilniaus universitetas yra pirmoje vietoje, o gamtinės geografijos srities sutdijų programos gavo aukščiausią įvertinimą.

Nacionalinis dalykinis aukštųjų mokyklų reitingas sudarytas atsižvelgiant į 2200 darbdavių nuomonę apie studijas baigusiuosius, priimtų studijuoti pirmakursių balus, absolventų įsidarbinimą, gaunamą atlyginimą ir kitus rodiklius. Sudarytojai įvertino daugiau kaip 70 studijų krypčių ir konkrečių specialybių reitingus.

Vilniaus universiteto gamtinės geografijos bakalauro studijų programos, tarp kurių patenka „Meteorologijos ir hidrologijos“ studijų programa, įvertintos 98 balais iš 100, o magistrų, kurioms atstovauja studijų programa „Hidrometerologija“ įvertintos maksimaliu 100 balų.

Palčiau skaitykite Vilniaus universiteto naujienose.

 

Skirtingos prisitaikymo prie klimato kaitos kryptys ir greičiai

2018 m. lapkričio 27 d. įvyko Aplinkos ministerijos kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu organizuotas mokomasis seminaras „Prisitaikymas prie klimato kaitos: nuo valstybės politikos iki vietos lygmens“. Renginys buvo skirtas ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių, mokslinių organizacijų atsotvams. Seminare dalyvavo šie VU Geomokslų instituto darbuotojai: prof. E. Rimkus, doc. J. Kažys, dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, dokt. J. Kilpys. Prisitaikymą prie klimato kaitos ir kylančių poplūdžių apžvelgė svečias iš Jungtinės Karalystės Philip Thompson (Lesterio savivaldybė), o karščio bangų poveikį pristatytė Dovilė Adamonytė-Rimkė (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras).

» Skaityti toliau

Stundentų mokslinis projektas – sunkiųjų mineralų koncentracijos matavimai Baltijos jūros krante

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentė Kristina Viršilaitė nuo 2018 m. spalio 1 d. dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ finansuojamame projekte „Sunkiųjų mineralų koncentracijos kaitos įvertinimas jūros kranto skersiniame profilyje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0072 (vadovas doc. D. Pupienis). Šių metų spalio 8 ir 26-ą dieną Lietuvos pajūrio atkarpoje Būtingė-Klaipėdos uostas, buvo atlikti sunkiųjų mineralų koncentracijos bei morfometriniai Baltijos jūros kranto matavimai. Tyrimus atliko meteorologijos ir hidrologijos II kurso studentė Kristina Viršilaitė kartu su projekto vadovu doc. dr. Donatu Pupieniu. Tyrimo tikslas buvo įvertinti spalio 23-24 dienomis vykusios audros poveikį kranto dinamikai ir sunkiųjų mineralų pasiskirstymui. Minėtomis dienomis audros metu, siautė gūsingas (25 m/s) ŠV krypties vėjas, Baltijos jūroje kilo 4,5 m aukščio bangos, o jūros lygis pasiekė 70 cm.

» Skaityti toliau

Vis kitokia klimato kaita

Spalio 17 d. įvyko Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis” organizuotas renginys-diskusiją: „Atsakas į klimato kaitą. Pasiruošę? Pirmyn!”. Skirtingų sričių specialistai išdėstė požiūrius į kova su klimato kaita dabartį ir ateities perspektyvas.

Technologija yra daugelių sprendimų raktas, taip teigia KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė dr. Ž. Stasiškienė. Darnus vystimasis žengia koja kojon su ekologija, „zero carbon“ visuomene ir klimato kaitos švelninimu. Šių dienų technologijos jau leidžia sukurti kokybiškus produktus visiškai neteršiančius aplinkos. Įvairūs pavyzdžiai, nuo avalynės pagamintos iš perdirbtų medžiagų ir miesto eko-daržų iki 3D maisto produktų ir augalus maitinančių karstų, gali būti puikūs ir užkrečiantys veiklos pavyzdžiai jaunajai kartai. » Skaityti toliau

Įspūdžiai iš monografijos „Krantodara ir krantotvarka“ pristatymo

Spalio 17 d. VU CHGF Geomokslų instituto 316 auditorijoje įvyko Rimo Žaromskio ir Sauliaus Gulbinsko (1961–2016) monografijos „Krantodara ir krantotvarka“ pristatymas. Renginio metu prof. habil. dr. R. Žaromskis papasakojo savitą ir nelengvą knygos atsiradimo istoriją – antrasis jos autorius taip ir nespėjo sulaukti bemaž prieš dešimtmetį pradėto rengti, o vėliau kurį laiką svarbesnių darbų į šalį „nustumto“, leidinio pasirodymo.

Pristatymas tapo gera proga prisiminti aktualias Lietuvai krantotvarkos problemas: dalyviai išgirdo nemažai ligi tol neviešintų faktų apie šios srities problemų sprendimus lėmusias politines, ekonomines ir gamtosaugines peripetijas, galimas tolimesnio šalies krantų vystymosi ir jų priežiūros perspektyvas. Ypač daug dėmesio buvo skirta su galima Klaipėdos jūrų uosto plėtra susijusiems klausimams. Kartu aptarta šiandieninė krantotyros mokslo situacija šalyje, diskutuota apie galimus šios srities tyrimų raidos modelius.

Profesorius habil. dr. R. Žaromskis (g. 1944-03-18) – geografas, okeanologas, krantotyrininkas. Nuo 1987 iki 2009 m. dirbo VU Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – jūrų ir vidaus vandens telkinių kranto zonoje vykstantys procesai. Profesorius ir šiandien nepaliauja domėtis mokslu, aktyviai dalyvauja diskusijose jam rūpimais klausimais, kas keli metai išleidžia po naują knygą. Tikimės, kad ateityje turėsime naujų progų pasidžiaugti kūrybingo profesoriaus darbo rezultatais.

Žiemos mokykla Vokietijoje skirta klimato svyravimų analizei

2019 m. kovo 22-29 d. Leibniz Baltijos jūros tyrimu institute, Warnemünde, Vokietijoje vyks 1-oji žiemos mokykla skirta klimato svyravimų analizei (Analysis of Climate Variability). Mokymų metu bus supažindinta su atmosferoje, vandenynuose ir žemynuose vykstančiais procesais, kurie lemia klimato svyravimus. Daug dėmesio bus skirta tiesioginių ir netiesioginių klimato duomenų statistine analizei ir modeliavimo rezultatų interpretacijai.

Mokymai vyks 7 dienas, juose gali dalyvauti apie 10 bakalauro studentų iš Baltijos valstybių. Organizatoriai pasirūpins apgyvendinimu ir maitinimu, o išskirtiniais atvejais gali padengti ir kelionės išlaidas.

Paraiškas dalyvauti žiemos mokykloje galima teikti iki 2018 m. gruodžio 15 d. Pildant paraišką reikia pridėti savo CV, motyvacinį laišką bei rekomendaciją iš jūsų darbo vadovo.

Registacija: https://www.io-warnemuende.de/bews-2019-application.html

Daugiau informacijos apie renginį: https://baltic.earth/winterschool2019/

 

1 2 3 4 5 6 32