Hakatonas skirtas vandenynų išsaugojimui „Hack4Oceans“

Europos komisijos Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės direktoratas (DG MARE) 2021 m. balandžio 20-21 d. organizuoja dviejų dienų hakatoną „Hack4Oceans“. Šis renginys skirtas ieškoti ir pasiūlyti darnių ir ilgalaikių sprendimų kaip galima išvalyti vandenynus nuo šiukšlių, kaip užtikrinti darnų vandenyno išteklių naudojimą ir palaikyti gyvybingas ekosistemas. Pagrindinės hakatono temos:

  1. Šiukšlės jūroje – kaip paskatinti visuomenę mažinti atliekų kiekį patenkantį į vandenynus? Kaip sustabdyti taršą mikroplastiku?
  2. Maistas iš vandenyno – kaip vystyti ir diversifikuoti tvarią akvakultūrą ir pagaminti naujus maisto produktus?
  3. Vandenynai ir klimato kaita – kaip užikrinti švarios energijos gamyba atviroje jūroje ir kaip prisitaikyti prie kylančio vandens lygio?
  4. Pakrančių ekosistemos – kaip Europoje geriausia apsaugoti pakrančių ekosistemas nuo urbanizacijos, bioįvairovės ir erozijos poveikio?

Hakatone gali dalyvauti įvairių specialybių studentai iš visos Europos. Šiam inovacijų renginiui bus atrintka 90 studentų pagal jų paraiškas. Atrinktiems studentams bus apmokėtos kelionės ir pragyvenimo išlaidos.

Daugiau informacijos apie renginį bei dalyvių registracija: https://hack4oceans.eu/

 

Įteikta vardinė prof. Stepono Kolupailos stipendija

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programos III kurso studentą Žygimantą Saruolį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

Prof. S. Kolupailos stipendija skiriama studentams-hidrologams už mokslinius pasiekimus studijuojant geodezijos, hidrologijos arba hidraulikos srityje. Prof. Stepono Kolupailos vardinė stipendija įsteigta 1992 m. minint 100-asias profesoriaus gimimo metines.

Europos meteorologijos asociacijos renginiai

Šiais metais vietoje tradicinės Europos meteorologijos asociacijos (EMS) konferencijos vyks keletas renginių internetu. Rugsėjo 8-9 d. EMS „DigitalMETDialogue” vyks trys diskusijos skirtos aptarti svarbiausius iššūkius Europoje, susijusius su meteorologija. Visi renginiai nemokami, daugiau informacijos rasite čia.

Rugsėjo 8 d. 11.00-12.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „Atviros prieigos duomenys ir mokslas”. Registracija.

Rugsėjo 8 d. 15.00-16.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „COVID-19 ir meteorologija”. Registracija.

Rugsėjo 9 d. 15.00-16.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „Privačios meteorologijos paslaugos Europoje XXI amžiuje”. Registracija.

Seminaras skirtas sudėtiniams orų ir klimato reiškiniams

2021 m. sausio 13-15 dienomis Berne, Šveicarijoje vyks seminaras skirtas sudėtiniams orų ir klimato įvykiams (angl. Compound Weather and Climate Events). Seminaro tikslas – suburti atmosferos, klimato, klimato modeliavimo, statistikos, socialinio ir ekologinio pažeidžiamumo specialistus. Seminare bus siekiama įvertinti dabartinę tyrimų būklę, suformuluoti pagrindinius naujų tyrimų klausimus. Tikimasi, kad seminaras paskatins tarpdisciplininius tyrimus ir praktinių taikymo plėtrą. 

Seminarą organizuoją Oeschger klimato pokyčių tyrimų centras ir šis renginys yra dalis COST projekto DAMOKLES vykdomų veiklų. Seminarui kviečiama siūlyti pranešimų tezes, kurios susijusios su sudėtiniais įvykiais:

  • sudėtinius įvykius lemiantys procesai;
  • statistiniai metodai skirti sudėtiniams įvykiams įvertinti;
  • ryšiai tarp poveikio (žalos) bei sudėtinių orų ir klimato įvykių;
  • klimato kaitos poveikis sudėtiniams įvykiams;
  • sudėtinių įvykių sąsajos su pažeidžiamumu;
  • sudėtinių įvykių integravimas į rizikos valdymo procedūras.

Planuojama, kad seminaras vyks gyvai, tačiau bus rengiami ir nuotoliniai pristatymai. Registracija vyks iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Daugiau apie renginį: https://www.oeschger.unibe.ch/services/events/conferences/compound_events/announcement/index_eng.html

„ClimateLaunchpad“ – didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas drauge su “Swedbank” ir “Rockit” organizuoja didžiausio pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkurso „ClimateLaunchpad“ nacionalinę programą. Konkurse kviečiami dalyvauti visi neabejingi klimato kaitai ir siekiantys savo žaliąją verslo idėją paversti sėkmingu startuoliu bei įgyti reikšmingos verslo kūrimo patirties.

Geriausios Lietuvos komandos laimės teisę atstovauti šaliai Europos finale, o sėkmingai pasirodžiusios jame – pristatyti savo verslo idėją pasauliniame „Global Grand Final“ renginyje. Daugiausiai potencialo pasauliniame finale pademonstravusios komandos bus pakviestos į prestižinę švariųjų technologijų startuolių akseleravimo programą „Climate-KIC Accelerator“, o top-3 bus papildomai apdovanotos piniginiais prizais iki 10 000 eurų!

» Read more

Disertacijos gynimas

Birželio 25 d. 13:00 val. VU Gemokslų Institute (M.K. Čiurlionio g. 21/27), 313 aud. (V. Chomskio) Lauryna Šidlauskaitė gins mokslo disertaciją „Dabarties ir ateities žiemos kelių orų sąlygų prognozavimas Lietuvoje” fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija parengta 2014–2019 metais Vilniaus universitete. Mokslinis vadovas – doc. dr. Justas Kažys (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
doc. dr. Donatas Pupienis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
prof. dr. Lee Chapman (Birmingham universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
prof. dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
prof. dr. Alfredas Laurinavičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, transporto inžinerija – T 003);
doc. dr. Gintautas Stankūnavičius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

1 2 3 4 5 6 47