Paskaita „Zoogeomorphology: animals as landscape engineers”

Spalio 24 dieną 12 val. Geomokslų institute 316 auditorijoje dr. I. Buynevich (Templio universitetas) skaitys pranešimą „Zoogeomorphology: animals as landscape engineers”. Trukmė – 45 min. Detalesnė informacija apie pranešimą: Zoogeomorphology-abstract

Dr. I. Buynevich 1989 m. pradėjo geologijos studijas Odesos nacionaliniame universitete, o 1994 m. studijas užbaigė Bostono universitete. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją, 2001-2003 m. Woods Hole okeanografijos institute studijavo podoktorantūroje. Dr. I. Buynevich dirba Templio universitete. Nuo 2005 m. bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais. Pagrindinės tyrimų kryptis: krantų ir jūrų geologija, eoliniai ir sedimentaciniai procesai, ichnologija ir zoogeomorfologija. Tyrimus vykdė: JAV, Brazilijoje, Ukrainoje, Turkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Izraelyje, Kuveite.