Nuotolinė konferencija skirta sudėtiniams klimato ir orų reiškiniams

2021 m. sausio 12-15 d. vyks nuotolinė konferencija skirta sudėtiniams klimato ir orų reiškiniams (angl. Compound Weather and Climate Events). Konferenciją organizuoja Berno universitetas kartu su partneriais. Renginio metu bus diskutuojama apie procesus, kurie sukelia sudėtinius klimato ir orų reiškinius, bus pristatyti statistiniai ir modeliavimo metodai padedantys aprašyti sudėtinius įvykius, bus siekiama pažvelgti kaip sudėtinius įvykius veikia klimato kaita ir kaip jie prisideda prie pažeidžiamumo ir kaip galima būtų suvaldyti šias papildomas grėsmes.

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, būtina užsiregistruoti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Išsami informacija apie konferencija ir detali jos programa.

Tyrimas apie žiniasklaidą ir klimato kaitą

Prieš kelias dienas JAV oficialiai pasitraukė iš Paryžiau klimato kaitos susitarimo, bet žymūs pokyčiai klimato kaitos fronte, jau pastebėti 2019 m. Sprendžiant klimato kaitos problemas atsiranda nauja jėga, besipriešinanti nusistovėjusiai tvarkai, tai įvairiais būdais besireiškiantys klimato aktyvistai ir per pasaulį nuvilnijusios protestų bangos. Šios išvados prieita išanalizavus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių klimato kaitos tema pavadinimus. Tyrimą „„Klimato kaitos procesų apibūdinimas remiantis Lietuvos internetine žiniasklaida“ parėmė LMT panaudojant „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ lėšas. Tyrimą įgyvendimo doc. J. Kažys, medžiaga jau yra pristatyta nuotolinėje tarptautinėje darnaus vystymosi konferencijose rugsėjo mėn. 

» Read more

Hakatonas skirtas vandenynų išsaugojimui „Hack4Oceans“

Europos komisijos Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės direktoratas (DG MARE) 2021 m. balandžio 20-21 d. organizuoja dviejų dienų hakatoną „Hack4Oceans“. Šis renginys skirtas ieškoti ir pasiūlyti darnių ir ilgalaikių sprendimų kaip galima išvalyti vandenynus nuo šiukšlių, kaip užtikrinti darnų vandenyno išteklių naudojimą ir palaikyti gyvybingas ekosistemas. Pagrindinės hakatono temos:

  1. Šiukšlės jūroje – kaip paskatinti visuomenę mažinti atliekų kiekį patenkantį į vandenynus? Kaip sustabdyti taršą mikroplastiku?
  2. Maistas iš vandenyno – kaip vystyti ir diversifikuoti tvarią akvakultūrą ir pagaminti naujus maisto produktus?
  3. Vandenynai ir klimato kaita – kaip užikrinti švarios energijos gamyba atviroje jūroje ir kaip prisitaikyti prie kylančio vandens lygio?
  4. Pakrančių ekosistemos – kaip Europoje geriausia apsaugoti pakrančių ekosistemas nuo urbanizacijos, bioįvairovės ir erozijos poveikio?

Hakatone gali dalyvauti įvairių specialybių studentai iš visos Europos. Šiam inovacijų renginiui bus atrintka 90 studentų pagal jų paraiškas. Atrinktiems studentams bus apmokėtos kelionės ir pragyvenimo išlaidos.

Daugiau informacijos apie renginį bei dalyvių registracija: https://hack4oceans.eu/

 

Įteikta vardinė prof. Stepono Kolupailos stipendija

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programos III kurso studentą Žygimantą Saruolį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

Prof. S. Kolupailos stipendija skiriama studentams-hidrologams už mokslinius pasiekimus studijuojant geodezijos, hidrologijos arba hidraulikos srityje. Prof. Stepono Kolupailos vardinė stipendija įsteigta 1992 m. minint 100-asias profesoriaus gimimo metines.

1 2 3 4 5 46