Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ieško projekto „PROTECT BALTIC“ eksperto (ės)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ieško projekto „PROTECT BALTIC“ eksperto (ės) (darbuotojas, dirbantis pagal projektinio darbo sutartį)

KOKS EKSPERTO DARBO POBŪDIS?

  • renka, analizuoja, sistemina duomenis apie jūrines saugomas teritorijas, jose esančias saugomas rūšis, buveines;
  • prognozuoja pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus, išvadas dėl jų apsaugos;
  • kartu su projekto partneriais dalyvauja kuriant Baltijos jūros saugomų teritorijų tinklą,
  • rengia ir dalyvauja rengiant saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus, gamtotvarkos planus ir kt.

Reikalingas išsilavinimas – biologijos, ekologijos, aplinkotyros studijų krypties išsilavinimas (bakalauro ir magistro laipsnis) arba jam prilygintas išsilavinimas.

Daugiau informacijos https://vstt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/konkursai

Kvietimas atlikti akademines arba profesines stažuotes Vokietijoje

Stažuotes finansuoja Federalinis Vokietijos Aplinkosaugos fondas. Programoje gali dalyvauti visų mokslo sričių atstovai. Vienintelis reikalavimas stažuotės projekto temai – ji turi būti aktuali aplinkosauginiu/ tvarumo aspektu.

Paraiškas gali teikti paskutinio kurso magistrantai, magistro studijų absolventai ir doktorantai.

Išsami informacija: https://www.studinfo.lt/stipendijos/dbu

Kontaktas pasiteiravimui: Renata Žukovska; renata.zukovska@studinfo.lt; +37062087841

Vasaros mokykla „Climate Information for Adaptation”

Šių metų liepos 3-7 dienomis Vageningeno universitete Nyderlanduose vyks vasaros mokykla „Climate Information for Adaptation”. Šios vasaros mokyklos metu bus mokomasi kaip naudoti klimatinius duomenis, kur ir kaip juos rasti, kaip taikyti įvairius duomenų analizės metodus. Taip pat bus aiškinamasi kaip klimatiniai duomenys padeda kurti prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir kt.

Daugiau informacijos ir registracija (mokama): https://www.wur.nl/en/education-programmes/wageningen-academy/what-we-offer-you/summer-winter-schools/summer-school-climate-information-for-adaptation.htm

Vasaros mokyklos programą rasite paspaudę čia

Europos prisitaikymo prie klimato kaitos konferencija

Šių metų birželio 19-21 dienomis Dubline, Airijoje vyks 6-oji Europos prisitaikymo prie klimato kaitos konferencija (6th European Climate Change Adaptation Conference 2023). Konferencijos tikslas – pasidalinti sprendimais ir žinomis kaip prisitaikyti prie klimato kaitos bei vystyti dialogą kaip kuo greičiau įgyvendinti įvairius prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo sprendimus.

Registracija į konferenciją vykdoma iki kovo 10 dienos (imtinai) čia

Daugiau informacijos https://www.ecca2023.eu/

 

Europos meteorologijos asociacijos metinė konferencija EMS2023

Šiais metais Europos meteorologijos asociacijos metinė konferencija (EMS2023) vyks rugsėjo 3-8 d. Bratislavoje, Slovakijoje.

Žodinių arba stendinių pranešimų tezes, nurodant pasirinktą sesiją, galima teikti iki balandžio 18 d., paspaudus šią nuorodą: https://meetingorganizer.copernicus.org/ems2023/sessionprogramme

Hidrologijos ir klimatologijos katedra yra EMS narė, todėl konferencijos dalyvio mokestis yra šiek tiek sumažintas. Registruojantis nepamirškite nurodyti, kad atstovaujate “Department of Hydrology and Climatology”.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Konferencija „GEOGRAPHIA JUVENTA”

Šių metų kovo 28 dieną, VU Chemijos ir Geomokslų fakultete, Geomokslų institute vyks VII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA”.

Konferencija skirta pristatyti jaunųjų mokslininkų-geografų vykdomus tyrimus, naujas idėjas, patirtis ir aktualias nūdienos problemas. Kviečiame dalyvauti jaunuosius mokslininkus ir studentus. Fizinės geografijos krypties doktorantai parengia žodinius pranešimus, jaunieji mokslininkai ir studentai – stendinius pranešimus. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Registracija į konferenciją vykdoma iki vasario 15 dienos, paspaudus šią nuorodąhttps://forms.gle/jgrnBvY43FFjHEiG8

Daugiau informacijos apie konferenciją čia

Išplėstinės santraukos šabloną galite rasti ir atsisiųsti paspaudę čia

» Read more

1 2 3 4 5 9