Stundentų mokslinis projektas – sunkiųjų mineralų koncentracijos matavimai Baltijos jūros krante

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentė Kristina Viršilaitė nuo 2018 m. spalio 1 d. dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ finansuojamame projekte „Sunkiųjų mineralų koncentracijos kaitos įvertinimas jūros kranto skersiniame profilyje“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0072 (vadovas doc. D. Pupienis). Šių metų spalio 8 ir 26-ą dieną Lietuvos pajūrio atkarpoje Būtingė-Klaipėdos uostas, buvo atlikti sunkiųjų mineralų koncentracijos bei morfometriniai Baltijos jūros kranto matavimai. Tyrimus atliko meteorologijos ir hidrologijos II kurso studentė Kristina Viršilaitė kartu su projekto vadovu doc. dr. Donatu Pupieniu. Tyrimo tikslas buvo įvertinti spalio 23-24 dienomis vykusios audros poveikį kranto dinamikai ir sunkiųjų mineralų pasiskirstymui. Minėtomis dienomis audros metu, siautė gūsingas (25 m/s) ŠV krypties vėjas, Baltijos jūroje kilo 4,5 m aukščio bangos, o jūros lygis pasiekė 70 cm.

» Read more