Studijų programos Meteorologija ir hidrologija III kurso studentų dėmesiui

Paskaitų pakeitimai:
rugsėjo 13 d. vietoje paskaitos „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius) vyks paskaita „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius);
spalio 8 d. vietoje paskaitos „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius) vyks paskaita „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius).