Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas” ataskaitinė konferencija

2016 m. spalio 28 d. Lietuvos mokslų taryboje įvyko pirmoji Nacionalinės mokslo programos Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas ataskaitinė konferencija. Hidrologijos ir klimatologijos katedros mokslininkai kartu su Lietuvos energetikos institutu, Gamtos tyrimo centru ir A. Stulginskio  universitetu vykdo šios programos projektą Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (vad. dr. Jūratė Kriaučiūnienė). Plačiau apie Nacionalinę mokslo programą skaitykite čia.

II kurso studentų dėmesiui!

Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo tarpinę ataskaitą leidžiama ginti šiems Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentams:

 1. Binderytė Simona
 2. Borusaitė Austėja
 3. Doveikaitė Laura
 4. Frišmantas Dainius
 5. Gedrimas Rokas
 6. Grybauskas Domantas
 7. Gurklytė Justina
 8. Ilgūnaitė Roberta
 9. Kosaitė Marilė
 10. Kugytė Gintarė
 11. Patašius Vytautas
 12. Praspaliauskas Adomas
 13. Starkus Paulius
 14. Uselis Giedrius
 15. Vaičiulytė Samanta

Tiriamojo darbo tarpinių ataskaitų gynimas – 2016 m. spalio 28 d. 8 val. 316 k.

Hidrologijos ir klimatologijos
katedros vedėjas
prof. dr. A. Bukantis
2016 10 27

Nauji šiltnamių dujų koncentracijos atmosferoje „antirekordai”

Naujausiame Pasaulinės meteorologijos organizacijos šiltnamio dujų biuletenyje (WMO GREENHOUSE GAS BULLETIN) pateikti Globalios atmosferos stebėjimo programos (GAW) duomenys apie šiltnamio dujų koncentraciją 2015 m.: CO2‒400,0±0,1 ppm, CH4‒1845±2 ppb, N2O‒328,0±0,1 ppb. Tai atitinkamai 44 %, 156 % ir 21 % daugiau nei iki pramoninis lygis (1750 m.). Prognozuojama, kad 2016 m. vidutinė metinė CO2 koncentracija pirmą kartą viršys 400 ppm.

Būkime saugūs kelyje!

Kadangi atėjo tamsusis ir šaltasis sezonas, kviečiame mūsų studentus užsukti į katedrą (315 kab.) ir pasiimti po atšvaitą su HKK logotipu!

Magistrantų išvyka į Lietuvos pajūrį

2016 metų spalio 6 d. hidrometeorologijos 1 kurso studentai kartu su „Krantotyros ir krantotvarkos” dalyko dėstytoju doc. dr. Donatu Pupieniu keliavo į Lietuvos pajūrį, kur buvo supažindinta su Lietuvos žemyniniu jūros krantu bei jame vykstančiais procesais.

Pažintinėje kelionėje buvo aplankyta Būtingės, Šventosios, Palangos, Karklės, Olando kepurės, Klaipėdos miesto paplūdimiai. Kiekviename skirtingame ruože buvo papasakota apie jame vykstančius hidrodinaminius, litodinaminius ir morfodinaminius procesus.

Parodyti hidrotechniniai įrenginiai (Butingės terminalas, šventosios uostas, Klaipėdos uosto molas), kurie daro įtaką paplūdimiui.

Butingės, Palangos ir Karklės paplūdimiuose buvo išilgai kranto linijos išmatuotos sunkiųjų mineralų reikmės naudojant magnetinio imlumo prietaisu MS2K. Gauti duomenys bus interpretuojami praktikos metu taip pat palyginti su 2015 metai atliktais analogiškais matavimais.

Daugiau akimirkų galite matyti paspaudę „Skaityti toliau”.

» Read more

Pasiekta tarptautinio susitarimo palaipsniui atsisakyti šiltnamio efektą sukeliančių HFC medžiagų

Kigalyje (Ruanda) spalio 15 d. beveik 200 šalių atstovai susitarė palaipsniui atsisakyti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojamų šaldytuvuose ir oro kondicionieriuose. Tai hidrofluorangliavandeniliai (HFC),  kurių metinė emisija  per pastaruosius 10 metų padidėjo daugiau kaip 2,5 karto.  Šis žingsnis bus labai svarbus pastangoms apriboti pasaulinį klimato šiltėjimą, teigiama pranešime spaudai. Plačiau skaitykite čia.

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentų dėmesiui! (atnaujinta)

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki spalio 25 d. 14 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016). Tarpinę TDA sudaro įvadas ir literatūros apžvalga. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras numatomas spalio 28 d. 8 val. 316 a. (atnaujintas laikas!)

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti panaudojant PowerPoint. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016. Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.

Rekomenduojama iki spalio 17 d. vadovams pateikti TDA juodraščius.

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas

prof. dr. Arūnas Bukantis

1 2