Priėmimas į papildomųjų studijų programą „Geografija“

Studijų programos tikslas – suteikti kolegijų studentams, kurių studijos susijusios su geografija ir kartografija, būtinas gamtinės ir visuomeninės  geografijos krypčių žinias ir gebėjimus, kad jie galėtų tęsti studijas Vilniaus universiteto magistrantūros programose „Kartografija“, „Hidrometeorologija“ ir „Geografija ir kraštotvarka“. Baigę šią programą gebės suprasti kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, bendrąsias tvaraus vystymo, kraštotvarkos, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas, hidrologijos bei meteorologijos esminius dėsnius. Tokia programa Lietuvoje vienintelė.

Studijų programą sudaro dvi dalykų grupės – trys bendrieji pagrindinio geografinio ir kartografinio išsilavinimo dalykai (Bendroji gamtinė geografija,  Bendroji visuomeninė geografija ir Teminė kartografija)  bei kompleksiniai dalykai, leidžiantys sistemiškai pagilinti įvairių geografijos šakų žinias: Miesto geografija, Kaimo geografija/Hidrologija (pasirenkamas vienas), Aplinkosaugos pagrindai bei Kraštotvarkos įvadas / Meteorologija (pasirenkamas vienas).

Gali stoti asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardintų studijų sričių, krypčių ir programų:

Technologijos mokslų studijų srities:

  • Bendrosios inžinerijos studijų krypties programos: Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija; Geodezija; Geodezija ir žemėtvarka; Geodezija ir kadastras;
  • Inžinerijos studijų krypties programos: Želdinamų teritorijų inžinerija; Želdiniai ir jų dizainas; Kraštovaizdžio dizainas; Želdynai ir jų dizainas;
  • Aplinkos inžinerijos studijų krypties programos: Aplinkos apsauga; Aplinkos apsaugos inžinerija.

Socialinių mokslų studijų srities:

  • Verslo studijų krypties programos: Turizmo vadyba; Tarptautinis verslas;
  • Vadybos studijų krypčių programos: Gamtotvarkos vadyba;
  • Turizmo ir poilsio studijų krypčių programos: Ekoturizmas; Turizmo ir laisvalaikio vadyba; Rekreacija ir turizmas.

Menų studijų srities: Dizaino studijų krypties programos: Grafinis dizainas; Grafinių komunikacijų dizainas; Kūrybinės industrijos.

Dokumentų priėmimas vyksta iki 2016 m. rugsėjo 25 d. Vienerių metų studijų kaina asmeniui 655 EUR.

Oficialus papildomųjų studijų puslapis Vilniaus universitete.

Priėmimo tvarka.

Prašymas priimti studijuoti.

Studijų programos aprašas.

Kontaktai pasiteirauti:

  • Kartografijos centro vedėjas prof. Algimantas Česnulevičius, tel. (8 5) 239 8296, el. paštas algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt
  • Studijų programos komiteto pirmininkė prof. Giedrė Beconytė, tel. 239 8298, el. paštas giedre.beconyte@gf.vu.lt
  • Studijų programos administratorė Vigilija Krikščiūnienė, tel. (8 5) 239 8298, el. paštas vigilija kriksciuniene@gf.vu.lt