R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose

Informacijos šaltiniai pagal kurso turinį

Svarbiausios R funkcijos