Pranešimai

Lina Paškevičiūtė „Klimatas ir gamta – kaip sprendžiant vieną krizę negilinti kitų?”

Aistė Balžekienė „Tarp apatijos ir pesimizmo: gyventojų požiūriai į klimato kaitą”

Rugilė Matusevičiūtė „Klimato komunikacija Lietuvoje: iššūkiai ir tikslai”

Silvestras Dikčius „(Ne)Įmanoma misija. Kaip įtikinti klimato kaitos skeptikus”

Žymantas Morkvėnas „Nutylėti klimatosaugos aspektai žygyje prieš gyvulininkystę”

Mantas Adomaitis „Klimatas pokyčiams”

Inga Labutytė-Atkočaitienė „Žaidžiame klimato kaitą”

Audra Balundė „Klimato ar elgesio kaita: ką apie tai pasakytų aplinkos psichologai?”

Egidijus Rimkus „Ar susidorosime su klimato teisingumo iššūkiais?”