Studijų programos Meteorologija ir hidrologija III kurso studentų dėmesiui

Paskaitų pakeitimai:
lapkričio 12 d. vietoje paskaitos „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius) vyks paskaita „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius);
lapkričio 15 d. vietoje paskaitos „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius) vyks paskaita „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius).

Paskaitų pakeitimai Hidrometeorologija II kurso studentams

Lapkričio 13 d. vietoje paskaitos „Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai“ (doc. G. Stankūnavičius) vyks paskaita „Biometeorologija“ (doc. J. Kažys);

Lapkričio 27 d. vietoje paskaitos „Biometeorologija“ (doc. J. Kažys) vyks paskaita „Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai“ (doc. G. Stankūnavičius).

Studijų programos Meteorologija ir hidrologija II kurso studentų dėmesiui

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki lapkričio 6 d. 12 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016).

Tarpinę TDA sudaro įvadas, literatūros apžvalga ir literatūros sąrašas. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras vyks lapkričio 9 d. 9 val. 316 kab.

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti naudojant PowerPoint programą. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016.

Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.

Paskaitų pakeitimai Hidrometeorologija II kurso studentams

Spalio 2 d. vietoje paskaitos „Biometeorologija“ (doc. J. Kažys) vyks paskaita „Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai“ (doc. G. Stankūnavičius);
Spalio 30 d. vietoje paskaitos „Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai“ (doc. G. Stankūnavičius) vyks paskaita „Biometeorologija“ (doc. J. Kažys).

Studijų programos Meteorologija ir hidrologija III kurso studentų dėmesiui

Paskaitų pakeitimai:
rugsėjo 13 d. vietoje paskaitos „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius) vyks paskaita „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius);
spalio 8 d. vietoje paskaitos „Sinoptinės meteorologijos pagrindai“ (doc. G. Stankūnavičius) vyks paskaita „Aplinkos modeliavimo pagrindai“ (doc. E. Stonevičius).

1 2 3 4 5 6 11