Hidrologinė ir meteorologinė praktika Sližiskėse, Molėtų raj.

Šiuo metu vyksta mokomoji hidrologinė ir meteorologinė praktika. Antrojo kurso studentai atlieka lauko matavimus Šližiškiuose, Molėtų raj. Įrengta mokomoji stacionari meteorologijos stotis, renkami Virintų ežero ir apylinkių mikroklimato duomenys, matuojamas ežero vandens lygis, temperatūra, prietakos ir nuotėkio debitas bei kiti parametrai.

2013-04-12 Išvyka į Rusnę

Balandžio 12 d. katedros darbuotojai ir Hidrometeorologijos studijų programos magistrantai važiavo į Rusnę. Taip pat aplankyta Smalininkų hidrologijos stotis ir Ventės rago ornitologijos stotis. Kelionės tikslas – apžiūrėti potvynio užliejamas teritorijas bei upės ledonešio padarinius.

Hidrometeorologai Smalininkų HS Rekordiniai Nemuno vandens lygiai potvynių metu Smalininkų HS Kelias Rusnė-Šilutė. Ledo lytis šalia kelio. Kelias Rusnė-Šilutė. Medyje įstrigęs ledas parodo buvusio vandens lygį.

Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook profilyje.

Disertacijos gynimas

Sveikiname Hidrologijos ir klimatologijos katedros doktorantę Jurgitą Daubarienę 2012 m. spalio 26 d. apgynusią daktaro disertaciją „Lietuvos ežerų funkcinis skirstymas” (fiziniai mokslai, fizinės geografijos kryptis 06P). Mokslinis darbo vadovas  doc. dr. Gintaras Valiuškevičius, konsultantas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus. Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimo centro bibliotekose.

„Erdvėlaivis – Žemė”

Rugsėjo 18 d. Hidrologijos ir klimatologijos katedroje vyko mokslo festivalio „Erdvėlaivis – Žemė” renginiai. Kelios dešimtys moksleivių ir mokytojų iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų apsilankė meteorologijos stotyje, susipažino su jos įranga ir matavimais. Paskaitose papasakojome apie miesto mikroklimato ypatumus, meteorologijos ir hidrologijos studijas, karjeros galimybes. Panašūs renginiai numatomi ir pasibaigus mokslo festivaliui. Pageidaujantieji susipažinti su meteorologijos stoties prietaisais ir matavimais, apsilankyti Hidrologijos ir klimatologijos katedroje turėtų suderinti datą ir laiką tel. 2398293, arba 2398295.

Reportažas iš ekskursijos po VU meteorologijos stotį:  VU Meteorologijos stotis: kur žaibai svaidosi dažniau? Antakalnyje ar Fabijoniškėse?

Informacija apie VU informacinę sistemą

Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą.

VU informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.

Studentas, prisijungęs prie IS:

  • mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
  • atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
  • pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
  • talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD);

Daugiau informacijos apie studijų procesą rasite šiuo adresu.

Norint prisijungti prie IS, studentui reikia registruotis VU e-Tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyti elektroninę paslaugą – „Prieiga prie universiteto Informacinės sistemos“.

Prisijungti prie informacinės sistemos galima šiuo adresu.

Darbo su informacine sistema ypatumai: sesijos trukmė – 30 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės išnaujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – „Baigti darbą su IS“.

Kilus neaiškumams ar problemoms kreipkitės į Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. 236 6200, el.paštu.

1 14 15 16 17