Hidrologinė ir meteorologinė praktika Sližiskėse, Molėtų raj.

Šiuo metu vyksta mokomoji hidrologinė ir meteorologinė praktika. Antrojo kurso studentai atlieka lauko matavimus Šližiškiuose, Molėtų raj. Įrengta mokomoji stacionari meteorologijos stotis, renkami Virintų ežero ir apylinkių mikroklimato duomenys, matuojamas ežero vandens lygis, temperatūra, prietakos ir nuotėkio debitas bei kiti parametrai.