Nuotolinis Izraelio ir Baltijos šalių tinklaveikos renginys „Mokslo ir inovacijų sprendimai klimatui neutralių ir pažangių regionų kūrimui“

Baltijos šalys kartu su partneriais iš Izraelio birželio 6 d. 10:00-12:30 val. organizuoja nuotolinį tinklaveikos renginį, skirtą sustiprinti tarptautinį mokslo ir studijų, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo įmonių bei organizacijų bendradarbiavimą, siekiant įveikti besikeičiančio klimato keliamus iššūkius ir pasiūlyti sprendimus miestams ir regionams.

Renginio tematika apima 4 kvietimų grupes, padėsiančias rasti partnerių 2024 metų kvietimuose:

  • Žalioji energetika (atsinaujinantys energijos šaltiniai, biokuras);
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos (pasirengimas neigiamam klimato kaitos poveikiui, visuomenės informuotumo didinimas, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai, įskaitant Naująjį europinį bauhauzą (miestų planavimas, taršos mažinimas ir judumas miestuose ir priemiesčiuose, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Tvarus judumas (transportas, logistika).

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.