Pelkių fondas kviečia prisijungti prie Paąžuolynės pelkės atkūrimo

XX a. viduryje centrinėje Lietuvos dalyje esančioje Paąžuolynės pelkėje buvo atliktas plataus masto sausinimas ir durpių gavyba, kurie sukėlė šioje vietovėje esančių gamtinių vertybių nykimą.
Šiuo metu Pelkių fondas ieško:
– Įmonių, kurios nori mažinti savo anglies pėdsaką, paremiant Lietuvos pelkių atkūrimą.
– Įmonių tvarumo vadovų, kurie norėtų artimiau susipažinti ir užmegzti ryšį.
Daugiau informacijos galite rasti čia.

Nuotolinis Izraelio ir Baltijos šalių tinklaveikos renginys „Mokslo ir inovacijų sprendimai klimatui neutralių ir pažangių regionų kūrimui“

Baltijos šalys kartu su partneriais iš Izraelio birželio 6 d. 10:00-12:30 val. organizuoja nuotolinį tinklaveikos renginį, skirtą sustiprinti tarptautinį mokslo ir studijų, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo įmonių bei organizacijų bendradarbiavimą, siekiant įveikti besikeičiančio klimato keliamus iššūkius ir pasiūlyti sprendimus miestams ir regionams.

Renginio tematika apima 4 kvietimų grupes, padėsiančias rasti partnerių 2024 metų kvietimuose:

  • Žalioji energetika (atsinaujinantys energijos šaltiniai, biokuras);
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos (pasirengimas neigiamam klimato kaitos poveikiui, visuomenės informuotumo didinimas, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai, įskaitant Naująjį europinį bauhauzą (miestų planavimas, taršos mažinimas ir judumas miestuose ir priemiesčiuose, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Tvarus judumas (transportas, logistika).

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.