Kviečiame į paskaitas

Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas kartu su Vilniaus universitetu pristato iniciatyvą “Fragile interface: impact of extreme coastal events on human-landscape interaction and preservation of cultural heritage”.

Š. m. spalio 7 d. 10 val. Vilniaus universitete Chemijos ir geomokslų fakultete Geomokslų institute (Čiurlionio g. 21) 316 auditorijoje dr. Ilya Buynevich (Temple University, USA) skaitys paskaitas (anglų kalba) „Written in Sand: Geological Archives of Extreme Coastal Events“ ir „Baltic Megabarriers: Archives of Environmental Changes over 6,000 years“. Mokslininkas I. Buynevich pristatys neinvazinių tyrimų metodus bei apibendrins tyrimus vykdytus kartu su Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kt. šalių mokslininkais Kuršių nerijoje, Baltijos pajūryje ir kitose pasaulio vietose.

Plačiau apie mokslininką: Dr. Ilya Buynevich gimė ir užaugo prie Juodosios jūros, Ukrainoje. 1989 m. Odesos nacionaliniame universitete pradėjo geologijos studijas. 1994 metais geologijos studijas užbaigė Bostono universitete, o 2001 m. apsigynė daktaro disertaciją. Po mokslo daktaro disertacijos apsigynimo, 2001-2003 m. Woods Hole okeanografijos institute tęsė podaktarines studijas ir prisijungę prie mokslininkų grupės, kuri tyrė geologinius reiškinius kranto zonoje. Dr. Ilya Buynevich dėsto ir dirba mokslinį darbą Temple universitete, JAV. Nuo 2005 m. bendradarbiauja su įvairių sričių Lietuvos mokslininkais ir vykdo bendrus mokslinius projektus. Pastaruoju metu yra paskelbęs daugiau nei 40 straipsnių įtrauktų į Web of Science duomenų bazę.

Pagrindinės tyrimų kryptys: krantų ir jūrų geologija, eoliniai ir sedimentaciniai procesai, ichnologija ir zoogeomorfologija. Pakrančių tyrimus vykdė JAV, Brazilijoje (Atlanto vandenynas), Ukrainoje, Turkijoje (Juodoji jūra), Lietuvoje, Latvijoje (Baltijos jūra), Izraelyje (Viduržiemio jūra), Kuveite (Persijos įlanka).