Tarptautinė dreifo ekspedicija Dauguvos vidurupyje pavasario potvynio maksimumo metu

2019 m. kovo 27 d. vyko antroji tarptautinė Lagranžinio dreifo ekspedicija Dauguvos upėje, Daugpilio rajone, tarp Krauja ir Līksna kaimų. Ekspediciją organizavo Daugpilio universiteto Geografijos ir chemijos institutas ir pakvietė prisidėti prie ekspedicijos Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedrą. Ekspedicijos dalyviai: vadovas dr. Davis Gruberts ir vienas studentas iš Daugpilio universiteto, 1 atstovas iš Latvijos oro karinių pajėgų ir Vilniaus universiteto II kurso studentas Rokas Gedrimas. VU studento dalyvavimą ekspedicijoje iš dalies buvo parėmė Pasaulio vandens partnerystės (GWP) atstovai Lietuvoje VšĮ „Vandens namai“.

» Read more

1 2