Tarptautinė dreifo ekspedicija Dauguvos vidurupyje pavasario potvynio maksimumo metu

2019 m. kovo 27 d. vyko antroji tarptautinė Lagranžinio dreifo ekspedicija Dauguvos upėje, Daugpilio rajone, tarp Krauja ir Līksna kaimų. Ekspediciją organizavo Daugpilio universiteto Geografijos ir chemijos institutas ir pakvietė prisidėti prie ekspedicijos Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedrą. Ekspedicijos dalyviai: vadovas dr. Davis Gruberts ir vienas studentas iš Daugpilio universiteto, 1 atstovas iš Latvijos oro karinių pajėgų ir Vilniaus universiteto II kurso studentas Rokas Gedrimas. VU studento dalyvavimą ekspedicijoje iš dalies buvo parėmė Pasaulio vandens partnerystės (GWP) atstovai Lietuvoje VšĮ „Vandens namai“.

Dreifo ekspedicija buvo vykdoma pasiekus didžiausią 2019 m. pavasario potvynio vandens lygį. Ši ekspedicija buvo 13-toji nuo 2007 m. vykstanti reguliariai kiekvieną pavasarį. Buvo naudojamas specialiai Daugpilio universitete įrengtas mokslinių tyrimų plaustas pavadinimu „Aventura“. Ekspedicijos metu naudota įvairi įranga skirta tirti įvairius upės parametrus realiu laiku tekančioje upėje. Ekspedicija prasidėjo 08:00 val. ties Krauja kaimu ir tęsėsi iki 18:00 val. Dreifo metu buvo išmatuoti įvairūs hidrologiniai, hidrocheminiai ir hidrofiziniai tekančio vandens parametrai. Lygiais laiko tarpais buvo imami vandens mėginiai skirtinguose gyliuose. Geografinės koordinatės, vidutinis srovės greitis, upės gylis, vagos plotis, vandens temperatūra, pH, deguonies kiekis, redokso potencialas, elektros laidis ir vandens skaidrumas buvo matuoti kas 30 min. Vandens mėginiai planktono kiekiui nustatyti ir įvairių, vandenyje ištirpusių, medžiagų koncentracijai ištirti buvo imami kas 60 min. Dreifo metu buvo nuplaukta apie 30 km., matavimai atlikti 19 taškų. Dreifo metu paimta 10 mėginių planktono koncentracijai nustatyti. Mėginiai planktonui buvo imami nuo vandens paviršiaus, o 10 mėginių buvo imami iš 3 metrų gylio siekiant nustatyti ištirpusių medžiagų koncentraciją.

Vandens lygio kaita Dauguvoje ties Daugpiliu pagal (Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro informacija). Kovo 27 d. 8:00 val. vandens lygis pasiekė aukščiausią šio pavasario atžymą – 2.49 m virš posto nulio.

Plaustas „Aventura“ su valtimi ir reikiama dreifui įranga prieš išplaukiant 2019 kovo 27 d. rytą.

Ekspedicijos dalyviai: Latvijos karinių oro pajėgu atstovas (kairėje), Daugpilio universiteto studentas (viduryje) ir Vilniaus universiteto studentas (dešinėje).

Dugno reljefo – gylio matavimai farvateryje.

Plausto koordinačių nustatymas.

Imami vandens mėginiai planktono kiekiui nustatyti. Projekto ir ekspedicijos vadovas bei Daugpilio universiteto dėstytojas – dr. Davis Gruberts.