Studijų programos Meteorologija ir hidrologija IV kurso studentų dėmesiui

Profesinės praktikos (mokslo tiriamosios) ataskaitas – Bakalauro darbo projektus – užbaigtus ir įrištus prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki balandžio 25 d. 12 val.

Darbų gynimas vyks balandžio 29 d. 9 val. 319 k.