Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro bei Hidrometerologijos magistro studijų programų įvertinimas

Naujai paskelbtame dalykiniame Lietuvos švietimo įstaigų reitinge Vilniaus universitetas yra pirmoje vietoje, o gamtinės geografijos srities sutdijų programos gavo aukščiausią įvertinimą.

Nacionalinis dalykinis aukštųjų mokyklų reitingas sudarytas atsižvelgiant į 2200 darbdavių nuomonę apie studijas baigusiuosius, priimtų studijuoti pirmakursių balus, absolventų įsidarbinimą, gaunamą atlyginimą ir kitus rodiklius. Sudarytojai įvertino daugiau kaip 70 studijų krypčių ir konkrečių specialybių reitingus.

Vilniaus universiteto gamtinės geografijos bakalauro studijų programos, tarp kurių patenka „Meteorologijos ir hidrologijos” studijų programa, įvertintos 98 balais iš 100, o magistrų, kurioms atstovauja studijų programa „Hidrometerologija” įvertintos maksimaliu 100 balų.

Palčiau skaitykite Vilniaus universiteto naujienose.