Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro bei Hidrometerologijos magistro studijų programų įvertinimas

Naujai paskelbtame dalykiniame Lietuvos švietimo įstaigų reitinge Vilniaus universitetas yra pirmoje vietoje, o gamtinės geografijos srities sutdijų programos gavo aukščiausią įvertinimą.

Nacionalinis dalykinis aukštųjų mokyklų reitingas sudarytas atsižvelgiant į 2200 darbdavių nuomonę apie studijas baigusiuosius, priimtų studijuoti pirmakursių balus, absolventų įsidarbinimą, gaunamą atlyginimą ir kitus rodiklius. Sudarytojai įvertino daugiau kaip 70 studijų krypčių ir konkrečių specialybių reitingus.

Vilniaus universiteto gamtinės geografijos bakalauro studijų programos, tarp kurių patenka „Meteorologijos ir hidrologijos” studijų programa, įvertintos 98 balais iš 100, o magistrų, kurioms atstovauja studijų programa „Hidrometerologija” įvertintos maksimaliu 100 balų.

Palčiau skaitykite Vilniaus universiteto naujienose.

 

Skirtingos prisitaikymo prie klimato kaitos kryptys ir greičiai

2018 m. lapkričio 27 d. įvyko Aplinkos ministerijos kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu organizuotas mokomasis seminaras „Prisitaikymas prie klimato kaitos: nuo valstybės politikos iki vietos lygmens“. Renginys buvo skirtas ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių, mokslinių organizacijų atsotvams. Seminare dalyvavo šie VU Geomokslų instituto darbuotojai: prof. E. Rimkus, doc. J. Kažys, dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, dokt. J. Kilpys. Prisitaikymą prie klimato kaitos ir kylančių poplūdžių apžvelgė svečias iš Jungtinės Karalystės Philip Thompson (Lesterio savivaldybė), o karščio bangų poveikį pristatytė Dovilė Adamonytė-Rimkė (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras).

» Read more