Meteorologijos ir hidrologijos III kurso ir Hidrometeorologijos I kurso studijų programų sudentams

Tiriamojo darbo ataskaitą ir baigiamojo darbo projektą* (užbaigtus ir įrištus) prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki 2018 m. gegužės 31 d. 14 val.

Ginti bus leidžiama tik metodinius reikalavimus (Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus – https://www.hkk.gf.vu.lt/studentams/medziaga-studentams/) atitinkančius darbus. Tokių darbų sąrašai bus paskelbti iki birželio 1 d.

Rekomenduojame iki gegužės 20 d. pateikti vadovams darbų juodraščius.

Darbų gynimas datos skelbiamos VU studijų IS.

*Bakalauro studijų programos III k. studentai rengia Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą, o magistrantai – Baigiamojo darbo projektą.

Katedros vedėjas
Prof. A. Bukantis

2018 05 02