Įsigaliojo Paryžiaus klimato kaitos susitarimas

Lapkričio 4 d. įsigaliojo Paryžiaus klimato kaitos susitarimas – jį ratifikavo daugiau nei 55% šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą išmetančios šalys. Spalį susitarimą buvo ratifikavusios 94 valstybės iš 197-ių pasirašiusiųjų. JAV ir Kinija prie sutarties oficialiai prisijungė dar rugsėjo pradžioje, Europos Parlamentas ją ratifikavo spalio pradžioje.  Po keletą metų trukusių sudėtingų derybų susitarimas buvo pasiektas praėjusių  metų gruodį Prancūzijos sostinėje. Susitarimą patvirtinusiose šalyse turės būti investuojama į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, palaipsniui atsisakoma iškastinio kuro ir pereinama prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, didinamas energijos gamybos ir vartojimo efektyvumas. Lietuvos vyriausybė lapkričio 2 d. nutarė prašyti Respublikos Prezidentę teikti Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, Lietuva įsipareigojo kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti mažiausiai 40 proc. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, lyginant su 1990 m. Plačiau skaitykite čia.