Mikroklimato tyrimo eksperimentas

Hidrometeorologijos studijų programos I kurso magistrantai 2014 m. balandžio 28 d. Vilniaus m. M. K. Čiurlionio g. atliko mikroklimato tyrimo lauko eksperimentą.

Eksperimento tikslas – nustatyti urbanizuotoje teritorijoje susidarančius mikroklimato ypatumus ir išanalizuoti jų priežastis. Tyrimui naudotos keturios mobilios automatinės meteorologijos stotys RainWise Portable Weather Logger (PORTLOG), paklotinio paviršiaus infraraudonųjų spindulių termometras (IR distancinis), nešiojami kompiuteriai (matavimų vietos parodytos 1 pav.). Atlikus mikroklimatines nuotraukas (terminę, oro drėgnio, bendrosios Saulės spinduliuotės ir anemometrinę) nustatyta, kad oro temperatūra 2–3 taškuose lyginant su atraminiu tašku (A) yra žemesnė 1,8–1,9 °C, o paklotinio paviršiaus net 15–17 °C, santykinis oro drėgnis 7 % didesnis, Saulės spinduliuotės intensyvumas mažesnis net 7–8,6 karto, o vidutinis vėjo greitis 1–3 taškuose sumažėja 1,25–6,25 karto.


1 pav. Matavimų vietos (A, 1, 2, 3)

2 pav. Mobili automatinė meteorologijos stotis RainWise Portable Weather Logger (PORTLOG)

Daugiau nuotraukų: