Sveikiname naujus bakalaurus ir magistrus!

Šiemet bakalauro darbus sėkmingai apgynė 24 studentai (Hidrologijos ir meteorologijos studijų programa), o magistro – 6 studentai (Hidrometeorlogijos studijų programa). Sveikiname visą 30-tuką,  linkime dar didesnių ir aukštesnių laimėjimų!

Katedros dėstytojai ir studentai