Paskirta prof. Stepono Kolupailos studentų šalpos fondo ir Lietuvių fondo stipendija

2012 metų prof. Stepono Kolupailos studentų šalpos fondo ir Lietuvių fondo stipendija paskirta Hidrometeorologijos studijų programos II kurso magistrantei Laurynai Šidlauskaitei. Sveikiname!!!