Lietuvos Mokslų akademijos Vandens problemų tarybos posėdis

Gegužės 11 d. Hidrologijos ir klimatologijos katedroje vyko LMA Vandens problemų tarybos posėdis. Taryba svarstė klimato kaitos klausimus, kritulių sukeliamų poplūdžių poveikio švelninimo priemones Klaipėdos mieste, aptarė įvairių prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių efektyvumą.