Kviečiame rinktis gretutinių studijų programas HIDROLOGIJA ir METEOROLOGIJA

Priimtieji į VU bakalauro studijas 2011 m. ir vėliau gali pasirinkti gretutines 60 kreditų studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

HIDROLOGIJOS  ir METEOROLOGIJOS gretutinių studijų programas (GSP) gali rinktis fizinių, biomedicinos ir socialinių studijų sričių studentai.  Studijų trukmė – 5 semestrai.

HIDROLOGIJA: aprašas

METEOROLOGIJA: aprašas

Šiuo metu įvairiuose akademiniuose padaliniuose siūloma ir daugiau (virš 30) GSP: http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-sistema/studiju-pakopos/. Kurias GSP galite rinktis informuoja Studijų IS.

Ketinantys rinktis  studijų programas HIDROLOGIJA  ir METEOROLOGIJA  turi pateikti prašymą raštu Gamtos mokslų fakulteto Dekanatui į 212 kab. (M. K. Čiurlionio 21) iki 2013 m. kovo 15 d.

Vietų skaičius gretutinių studijų programose ribotas. Paskubėkite!

Plačiau apie GSP organizavimo tvarką: http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai

Disertacijos gynimas

Sveikiname Hidrologijos ir klimatologijos katedros doktorantę Jurgitą Daubarienę 2012 m. spalio 26 d. apgynusią daktaro disertaciją „Lietuvos ežerų funkcinis skirstymas” (fiziniai mokslai, fizinės geografijos kryptis 06P). Mokslinis darbo vadovas  doc. dr. Gintaras Valiuškevičius, konsultantas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus. Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Gamtos tyrimo centro bibliotekose.

„Erdvėlaivis – Žemė”

Rugsėjo 18 d. Hidrologijos ir klimatologijos katedroje vyko mokslo festivalio „Erdvėlaivis – Žemė” renginiai. Kelios dešimtys moksleivių ir mokytojų iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų apsilankė meteorologijos stotyje, susipažino su jos įranga ir matavimais. Paskaitose papasakojome apie miesto mikroklimato ypatumus, meteorologijos ir hidrologijos studijas, karjeros galimybes. Panašūs renginiai numatomi ir pasibaigus mokslo festivaliui. Pageidaujantieji susipažinti su meteorologijos stoties prietaisais ir matavimais, apsilankyti Hidrologijos ir klimatologijos katedroje turėtų suderinti datą ir laiką tel. 2398293, arba 2398295.

Reportažas iš ekskursijos po VU meteorologijos stotį:  VU Meteorologijos stotis: kur žaibai svaidosi dažniau? Antakalnyje ar Fabijoniškėse?

Informacija apie VU informacinę sistemą

Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą.

VU informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.

Studentas, prisijungęs prie IS:

  • mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
  • atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
  • pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
  • talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD);

Daugiau informacijos apie studijų procesą rasite šiuo adresu.

Norint prisijungti prie IS, studentui reikia registruotis VU e-Tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyti elektroninę paslaugą – „Prieiga prie universiteto Informacinės sistemos“.

Prisijungti prie informacinės sistemos galima šiuo adresu.

Darbo su informacine sistema ypatumai: sesijos trukmė – 30 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės išnaujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – „Baigti darbą su IS“.

Kilus neaiškumams ar problemoms kreipkitės į Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. 236 6200, el.paštu.

1 48 49 50 51 52