Europos klimato tyrimų sąjunga (ECRA)

Šių metų vasario mėn. 27-28 d. Briuselyje vyko Europos klimato tyrimų sąjungos ECRA (the European Climate Research Alliance) visuotinė asamblėja. Joje dalyvavo VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas Justas Kažys. Renginio metu buvo supažindinta su ECRA veikla ir naujausiais per pastaruosius 2 metus atliktais tyrimais klimato srityje. Šių metų renginio šūkis „Klimato kaita ir informacija skatinanti veikti“.

ECRA savyje apjungia pirmaujančius klimato tyrimų mokslinius centrus iš 9 Europos valstybių. ECRA veikla pagrįsta „iš apačios į viršų“ principu, o vienas pagrindinių ECRA tikslų yra palengvinti klimato kaitos mokslinių tyrimų plėtrą, derinant nacionalinių mokslinių tyrimų institucijų gebėjimus ir skatinant glaudesnius ryšius tarp esamų nacionalinių tyrimų iniciatyvų ir projektų. ECRA iniciatyvos yra atviros visiems norintiems ir galintiems prisijungti prie klimato tyrimų nuo globalaus iki vietinio lygmens įgyvendinimo.

Šiuo metu ECRA veikla aprėpia keturias bendradarbiavimo programas, kuriose klimatologai dalijasi savo žiniomis, patirtimi ir ekspertiniu vertinimu. Bendradarbiavimo programos atitinka svarbiausius ateities mokslinių tyrimų poreikius: 1) Arkties kintamumas ir pokyčiai; 2) jūros lygio pokyčiai ir poveikis pakrantėms; 3) hidrologinio ciklo pokyčiai; 4) didelio poveikio įvykiai.

Ateityje ECRA daugiau dėmesio skirs naujų narių (ypač iš Rytų Europos) pritraukimui bei tyrimų plėtrai Europoje. Numatoma aktyviau įgyvendinti tarpdisciplininius programų tyrimus, tokius kaip žmogaus sveikatos ryšiai su klimato kaita, klimato paslaugų analizė ir panaudojimas, atotrūkio tarp mokslininkų, politikų ir visuomenės mažinimas, informacijos pritaikymas visuomenės poreikiams, rezultatų panaudojimas įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos priemones vietiniame lygmenyje. Ateityje modeliuojant klimato elementus ir jų pokyčius numatoma vis labiau įtraukti dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi metodus. Modeliavime, esant galimybei, naudoti ne tik įprastus perėjimo nuo globalaus iki lokalaus mastelio (angl. downscaling) metodus, bet ir pritaikyti atvirkštines schemas (angl. upscaling) – ištyrus procesus vietiniame lygmenyje juos perkelti į globalų kontekstą.

Daugiau informacijos:
ECRA visuotinės asamblėjos puslapis.
Hoke ir kt. (2019).