Ko mokosi „Klimatologija ir hidrologija“ studijų programos studentai

Pirmuose semestruose studentai įgyja specialybei būtinus pagrindus (Meteorologijos pagrindai, Hidrologijos pagrindai, Klimatologija, Okeanografija, Lietuvos vandenų geografija, Pasaulio visuomeninės sistemos, Hidrometrija, Meteometrija, Mokomosios hidrologijos ir meteorologijos praktikos) bei studijuoja svarbiausius ir pritaikytus geografijos krypties studentams dalykinės anglų kalbos, statistikos aspektus.

Klimatologija ir hidrologija nuolat vystosi, todėl studentams suteikiami geografinių informacinių sistemų (GIS), modeliavimo, palydovais ir kitais distanciniais metodais gautos informacijos analizės įgūdžiai, kuriuos kaip darbo įrankius studentai praktiškai taiko vėlesnių semestrų metu bei profesinėje veikloje.

Vėlesniuose kursuose studijuojami profesijai aktualiausi gebėjimai (Hidrologinės prognozės, Sinoptinės meteorologijos pagrindai, Dinaminės meteorologijos pagrindai ir orų prognozavimas, Specializuota meteorologinė informacija) bei gilinamasi į Lietuvos klimatą bei procesus vidaus vandenyse.

Gebėjimus analizuoti informaciją bei ją profesionaliai pateikti studentai įgyja mokslo tiriamųjų darbų bei praktinių užsiėmimų metu.

Paskutiniuose semestruose vyrauja dalykai orientuoti į įgytų žinių taikymą (Taikomoji hidrologija, Taikomoji meteorologija, Urbanizuotų teritorijų klimatas, Klimato kaitos valdymas, Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita). Ketvirto kurso pradžioje studentai atlieka profesinę praktiką, kuri dažnai tampa būsimos karjeros pradžia.