Doktorantų darbai

Jei norite surūšiuoti įrašus – spauskite ant stulpelio pavadinimo.

Doktorantų darbai
Kodas V. Pavardė Darbo pavadinimas Metai Vadovas (-ai)
1 Valiuškevičius G. Lietuvos nuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai 1998 Prof. K. Kilkus
2 Stankūnavičius G. Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos 2000 Doc. A. Bukantis
3 Rimkuvienė J. Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos 2002 Prof. K. Kilkus
4 Bartkevičienė G. Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui 2003 Doc. A. Bukantis
5 Štaras A. Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių modeliavimas pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus 2005 Prof. K. Kilkus
6 Kažys J. Nepalankių meteorologinių sąlygų formavimasis Lietuvos keliuose 2006 Doc. E. Rimkus
7 Stonevičius E. Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu) 2008 Hab. dr. J. Mažeika
8 Veriankaitė L. Žiedadulkių koncentracija ore: cirkuliaciniai fenologiniai aspektai 2010 Hab. dr. A. Bukantis
9 Liukaitytė J. Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas 2011 Doc. E. Rimkus
10 Daubarienė J. Lietuvos ežerų funkcinis skirstymas 2012 Doc. G. Valiuškevičius
11 Valiukas D. Lietuvos teritorijos sausringumo vertinimas 2014 Prof. E. Rimkus
12 Šidlauskaitė L. Dabarties ir ateities žiemos kelių orų sąlygų prognozavimas Lietuvoje 2020 Doc. J. Kažys
13 Kilpys J. Sniego dangos rodiklių tyrimas nuotoliniais metodais lyguminėse teritorijose 2021 Prof. E. Rimkus
14 Karlonienė D. Galimai pavojingų elementų kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose 2022 Doc. D. Pupienis
15 Mačiulytė V. Meteorologinių sąlygų poveikio dirvožemio drėgmei vertinimas 2023 Prof. E. Rimkus