Disertacijos

Jei norite surūšiuoti įrašus – spauskite ant stulpelio pavadinimo.

Disertacijos
Kodas V. Pavardė Disertacijos pavadinimas Metai Rūšis Darbo vadovas
1 Bukantis A. Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione 1992 Dr. B. I. Sazonovas
2 Kilkus K. Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika 1993 Hab. Dr.
3 Žaromskis R. Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose 1997 Hab. Dr.
4 Valiuškevičius G. Lietuvos nuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai 1998 Dr. Prof. K. Kilkus
5 Rimkus E. Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje 1999 Dr. Doc. A. Bukantis
6 Stankūnavičius G. Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos 2000 Dr. Doc. A. Bukantis
7 Rimkuvienė J. Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos 2002 Dr. Prof. K. Kilkus
8 Bartkevičienė G. Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui 2003 Dr. Doc. A. Bukantis
9 Bukantis A. Lietuvos klimato genezė ir kaita 2004 Hab. Procedūra
10 Štaras A. Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių modeliavimas pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus 2005 Dr. Prof. K. Kilkus
11 Kažys J. Nepalankių meteorologinių sąlygų formavimasis Lietuvos keliuose 2006 Dr. Doc. E. Rimkus
12 Pupienis D. Vandens dinamikos ypatumai Pietričių Baltijoje 2008 Dr. Prof. R. P. Žaromskis
13 Stonevičius E. Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu) 2008 Dr. Hab. dr. J. Mažeika
14 Veriankaitė L. Žiedadulkių koncentracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai 2010 Dr. Prof. A. Bukantis
15 Liukaitytė J. Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas 2011 Dr. Doc. E. Rimkus
16 Daubarienė J. Lietuvos ežerų funkcinis skirstymas 2012 Dr. Doc. dr. G. Valiuškevičius
17 Valiukas D. Sausrų ir sausų laikotarpių Lietuvoje analizė 2015 Dr. Prof. dr. E. Rimkus
18 Šidlauskaitė L. Dabarties ir ateities žiemos kelių orų sąlygų prognozavimas Lietuvoje 2020 Dr. Doc. dr. J. Kažys
19 Kilpys J. Sniego dangos rodiklių tyrimas nuotoliniais metodais lyguminėse teritorijose 2021 Dr. Prof. dr. E. Rimkus
20 Karlonienė D. Galimai pavojingų elementų kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose 2022 Dr. Doc. dr. D. Pupienis
21 Mačiulytė V. Meteorologinių sąlygų poveikio dirvožemio drėgmei vertinimas 2023 Dr. Prof. dr. E. Rimkus