Diplominiai darbai

Jei norite surūšiuoti įrašus – spauskite ant stulpelio pavadinimo.

Diplominiai darbai
Kodas V. Pavardė Darbo pavadinimas Metai Vadovas
1 Šimkus A. „Oro dulkėtumas" 1931 Prof. K. Sleževičius
2 Zentenas E. „Vaivorykštės aiškinimas senesniais ir dabartiniais laikais" 1932 Prof. K. Sleževičius
3 Bukis P. „Krituliai Lietuvoje (1924-29)" 1932 Prof. K. Sleževičius
4 Lunytė J. „Šalčio bangos, palietusios Lietuvą (1927-1931 m.)" 1932 Prof. K. Sleževičius
5 Vilkickas R. „Ciklonai ir jų keliai Europoje laikotarpyje (1926-30 m.)" 1932 Prof. K. Sleževičius
6 Jakubėnaitė A. „Oro temperatūra Lietuvoje (1926-1930 m.)" 1934 Prof. K. Sleževičius
7 Jarumbavičiūtė S. „Vyraujantieji Lietuvoje vėjai ir grubumas (1926-1930 m.)" 1934 Prof. K. Sleževičius
8 Milerytė A. „Saulės radiacija ir oro skaidrumas" 1934 Prof. K. Sleževičius
9 Orvidas A. „1924-1933 metų Palangos oras" 1934 Prof. K. Sleževičius
10 Saldukas I. „Temperatūros ir oro drėgmės arti žemės paviršiaus, garavimo, kritulių ir dangaus skliauto formos stebėjimai 1935 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais" 1935 Prof. K. Sleževičius
11 Gabėcaitė L. „Temperatūra ties žemės paviršiumi" 1936 Prof. K. Sleževičius
12 Zeligmanaitė Ch. „Oro drėgmės matavimai" 1937 Prof. K. Sleževičius
13 Daukaitė J. „Smulkiųjų jonų matavimai 1938-1939 m." 1939 Prof. K. Sleževičius
14 Smilgytė A. „Lietuvos oro temperatūra 1924-1933 metų periode" 1939 Prof. K. Sleževičius
15 Kaušyla K. „Šalnos Vilniuje" 1947 Prof. K. Sleževičius
16 Garbaliauskas Č. „Atmosferos nepastovumo energija perkūnijų metu" 1950 Dr. B. Styra
17 Griciūtė A. „Sinoptiniai procesai 1949 metų rudenį Lietuvos TSR" 1950 Dr. B. Styra
18 Jasevičiūtė-Jurgelevičienė O. „1949-50 metų žiema Vilniuje" 1950 Prof. K. Sleževičius
19 Jundulaitė K. „Metų laikai Lietuvos TSR teritorijoje" 1950 Prof. K. Sleževičius
20 Jokubkaitė M. „Lietuvos TSR krituliai ir jų pasiskirstymas" 1951 K. Kaušyla
21 Juknytė O. „Oro temperatūros amplitudė Lietuvos TSR teritorijoje" 1951 K. Kaušyla
22 Ščemeliovas V. „Saulės radiacijos sumos ir radiacinis balansas Vilniuje" 1951 Prof. K. Sleževičius
23 Daržininkaitė D. „1951 metų potvynio Vilniuje sinoptinė situacija" 1952 A. J. Buz
24 Vitkevičiūtė G. „Liūtinių kritulių formavimasis Ukmergės rajone 1950 m. Rugpjūčio mėn. 19-22 d.d." 1952 Dr. B. Styra
25 Jurgelionytė A. „Lietuvos TSR 1952 m. Ypatingai šalto kovo mėn. klimatinė-sinoptinė charakteristika" 1953 Dr. B. Styra
26 Jurevičiūtė E. „Lietuvos TSR šiltų frontų charakteristika" 1953 A. Buz
27 Lopataitė S. „Lietuvos TSR ir RTFSR Kaliningrado srities Baltijos pajūrio klimato klausimu" 1953 K. Kaušyla
28 Stuokaitė-Pranskūnienė D. „Lietuvos TSR šaltų frontų charakteristika" 1953 A. Buz
29 Gražytė L. „Turbulentinės apykaitos koeficiento dydžiai pažeminiame oro sluoksnyje" 1954 Dr. B. Styra
30 Laurinavičius K. „Garavimo įvairiomis atmosferos sąlygomis" 1954 Dr. B. Styra
31 Kunčytės M. „Gausių kritulių sinoptinės sąlygos LTSR per 1945-53 metų laikotarpį" 1954 A. Buz
32 Malinauskaitė V. „Sinoptinės sausringų periodų sąlygos LTSR 1945-1953 m. laikotarpyje" 1954 V. Judickaja
33 Šlepetytė J. ir Nosovaitė F. „Pavojingųjų šalnų laikotarpiais Lietuvos TSR pasireiškiančių sinoptinių procesų tipai" 1954 K. Kaušyla
34 Gasiūnas V. „Kontinentalumo didėjimas LTSR teritorijoje einant nuo jūros kompleksiniu klimatologijos metodu" 1955 V. Ščemeliovas
35 Liuga P. „Kritulių radioaktingumas" 1955 Doc. B. Styra
36 Nevadničėnaitė A. „Perkūnijos Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities pajūryje 1949-1953 m." 1955 A. Buz
37 Sinkevičiūtė J. „Rūkai Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities pajūryje 1949-1953 m. laikotarpyje" 1955 V. Judickaja
38 Vainauskas V. „Sniego dangos susidarymo Lietuvos TSR sinoptinės sąlygos" 1955 K. Kaušyla
39 Bagdonas A. „Žiemkenčių žiemojimo meteorologinės sąlygos Lietuvos TSR teritorijoje" 1956 V. Ščemeliovas
40 Gimbutytė G. „Trumpai gyvenančių radioaktyvių medžiagų tyrimas krituliuose" 1956 Doc. B. Styra
41 Kriaučiūnaitė R. „Šalčiai ir jų sinoptinės sąlygos Lietuvos TSR teritorijoje" 1956 Dr. K. Kaušyla
42 Mikeliūnaitė R. „Vasaros karščiai LTSR teritorijoje ir jų sinoptinės sąlygos" 1956 V. Ščemeliovas
43 Strazdas Z. „Klimatiniai skirtumai tarp Vilniaus M. M. ir Vilniaus CAM stočių tiriant kompleksinės klimatologijos metodu" 1956 V. Ščemeliovas
44 Pempaitė I. „Kai kurių mikroklimatinių rodiklių priklausomybė nuo įvairios augalinės dangos" 1957 Dr. K. Kaušyla
45 Krotkutė N. „Albedo dydžiai ir jų paros eiga matomoje spektro dalyje" 1957 Doc. B. Styra
46 Mažuikaitė A. „Turbulentinio koeficiento eiga prie įvairių debesuotumo formų" 1957 V. Ščemeliovas
47 Sabaliauskaitė I. „Orų įtaka į kai kurių mikroklimatinių rodiklių eigą sausringo laikotarpio Vologdos srityje (1956 m. VI mėn.) metu" 1957 Dr. K. Kaušyla
48 Baušys J. „Lietingumas Lietuvos TSR teritorijoje" 1958 Dr. K. Kaušyla
49 Eringytė J. „Ankstyvojo pavasario sinoptiniai procesai Lietuvos TSR teritorijoje" 1958 Dr. K. Kaušyla
50 Kavaliauskas B. „Saukės aktyvumo įtaka į rugsėjo mėn. orus" 1958 Doc. B. Styra
51 Macaitytė T. „Galcovo orų tipų ryšys su sinoptine situacija Lietuvos TSR sąlygomis" 1958 V. Ščemeliovas
52 Raudytė J. „Lietuvos TSR paviršių teoretinis albedo apskaičiavimas matomoje spektro dalyje" 1958 V. Matulevičienė
53 Nedveckaitė T. „Sumarinio atmosferos radioaktyvumo paros eiga šaltuoju metų laiku" 1958 Doc. B. Styra
54 Tomkus J. „Lijundros Lietuvos TSR teritorijoje ir jas iššaukiantieji sinoptiniai procesai 1945-1955 m." 1958 V. Matulevičienė
55 Šopauskas K. „Ilgalaikių kritulių radioaktyvumo analizė" 1959 Doc. B. Styra
56 Kirša K. „Šerkšnas ir jo susidarymo sąlygos Lietuvos TSR 1946-55 m. laikotarpyje" 1959 Dr. K. Kaušyla
57 Mikalajūnas M. „Rudens šilumos sugrįžimo sinoptinės sąlygos" 1959 V. Matulevičienė
58 Narkūnaitė J. „Klimatinė rasos charakteristika Vilniuje" 1959 Dr. K. Kaušyla
59a Šalaviejus A. „Hidrometeorologinės ir sinoptinės Kuršių marių užšalimo sąlygos" 1959 V. Matulevičienė
59 Zakarka R. „Kai kurie pustomų (smėlių) kopų ties Nida mikroklimatiniai rodikliai ir šių kopų eolodinamika" 1959 V. Ščemeliovas ir Dr. V. Gudelis
60 Dubra J. „Orų tipų skirtingumai įvairiomis dienomis LTSR teritorijoje vasaros dienomis" 1960 V. Ščemeliovas
61 Liachovičius A. „Aistmarių vandens masių apykaitos su Baltijos jūra 1959 m. Vasaros ir rudens sąlygos" 1960 Dr. K. Kaušyla
62 Silickis V. „Trumpa Kuršių marių stipraus bangavimo statistinė-hidrologinė charakteristika,bei kai kurių stipraus bangavimo atvejų sinoptinės sąlygos" 1960 V. Matulevičienė
63 Kutka V. „Dringių ežero ir jo apylinkių fizinė-geografinė-hidrologinė apžvalga" 1960 Dr. K. Kaušyla
63a Bogdanovič I. „Ledolaužio ir ledonešio klimatinės bei sinoptinės sąlygos Kuršių mariose" 1960 V. Matulevičienė
64 Prasmickas V. „Nemuno žiemos potvynių sinoptinės sąlygos" 1961 A. Barisas
65 Korkutis P. „Lietuvos TSR izoterminiai žemėlapiai ir jų analizė" 1961 V. Ščemeliovas
66 Beliauskaitė A. „Pūgų Lietuvos TSR teritorijoje, susijusių su pietiniais ciklonais, klimatinė-sinoptinė charakteristika 1946-1960m. laikotarpiu" 1961 V. Matulevičienė
67 Gušauskaitė J. „Atmosferos skaidrumas ir radiacija esant giedriam dangui Kaune" 1961 V. Ščemeliovas
68 Gaigalas G. „Neesminių kritulių klimatinė-sinoptinė charakteristika Lietuvoje 1955-1960 m." 1961 Doc. B. Styra
69 Špirkauskaitė-Vičkienė N. „Klimatinė-sinoptinė gegužės-birželio mėnesių atšalimų charakteristika Lietuvos TSR teritorijoje 1951-1960 m. laikotarpyje" 1961 Doc. B. Styra
70 Matusevičius G. „Stiprių vėjų sinoptinės sąlygos Lietuvoje 1951-1960 m. laikotarpiu" 1961 V. Matulevičienė
71 Bielinytė-Čiučelienė D. „Nedidelių kritulių sinoptinės sąlygos šiltojo periodo laikotarpiu" 1961 V. Ščemeliovas
72 Vitonis D. „Gausių kritulių sinoptinės sąlygos LTSR per 1954-1960 metų laikotarpį" 1961 V. Matulevičienė
73 Navickas A. „Sniego danga ir jos pasiskirstymas Lietuvos TSR teritorijoje" 1962 A. Barisas
74 Valiūnas J. „Jūros įtaka meteorologinių elementų pasiskirstymui vakarų Lietuvoje" 1962 V. Ščemeliovas
75 Sabalytė I. „Kritulių klimatinė ir sinoptinė charakteristika rytų Lietuvoje 1951-1960 m. gegužės mėn." 1962 V. Matulevičienė
76 Valaitytė I. „Kritulių klimatinė-sinoptinė charakteristika Lietuvos pajūryje 1951-1960 m. gegužės mėn. „ 1962 V. Ščemeliovas
77 Milevičiūtė „Liepos mėn.temperatūros ir atmosferos procesų režimas virš LTSR 1951-1960 m." 1962 V. Ščemeliovas
78 Liužinas R. „Lietuvos TSR pajūrio liepos mėn. (1951-1960 m.) kritulių klimatinė-sinoptinė charakteristika" 1962 V. Matulevičienė
79 Daugėla „Temperatūros ir atmosferinių procesų režimas 1951-1960 metais" 1962 V. Matulevičienė
80 Glaveckaitė A. „Kritulių pasiskirstymo ir režimo liepos mėn. Rytų Lietuvoje klimatinė-sinoptinė charakteristika (1951-1960 m.)" 1962 V. Ščemeliovas
81 Koženiauskas R. „Lietaus lašelių radioaktyvumas „ 1962 Doc. B. Styra
82 Minkevičius R. „Radioaktyvumo pasiskirstymas debesų elementuose" 1962 Doc. B. Styra
83 Šnipaitė D. „Lietaus potvynių formavimosi sąlygos Kraujupio ir Koliupės baseinuose" 1963 A. Barisas
84 Zlotkutė-Minkevičienė O. „Lietuvos TSR minimalaus nuotėkio variacijos ir asimetrijos koeficientai" 1963 A. Barisas
85 Serapinaitė E. „Kai kurie melioracijos darbų poveikio nuotėkio režimui klausimai" 1963 A. Barisas
86 Rasiukevičiūtė-Noreikienė J. „Nuotėkio normos pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje" 1963 A. Barisas
87 Gražulevičiūtė R. „Pavasario potvynių ir lietaus-poplūdžių hidrografų schematizacija pagal trikampį ir jos taikymo galimybės maksimalių debitų transformacijai skaičiuoti" 1963 A. Barisas
88 Vyšniauskaitė V. „Kai kurių mažų Lietuvos upių hidrologinė charakteristika" 1963 A. Barisas
89 Skėriutė Ž. „Maksimalaus pavasario nuotėkio skaičiavimas pagal suprastintą prof. M. F. Sribnio formulę Lietuvos TSR teritorijai" 1963 A. Barisas
90 Vaišnytė D. „Dotnuvos ir Vilnelės upių išsekimo kreivių analizė" 1963 A. Barisas
91 Jonelytė-Katinienė D. „Ryšiai tarp hidrografinių Lietuvos TSR upių baseinų charakteristikų" 1964 A. Barisas
92 Bytautas R. „Vandens atsargos sniego dangoje Lietuvos TSR ir Kaliningrado srityje" 1964 A. Barisas
93 Koženiauskas S. „Orų tipų skirtingumai įvairiomis dienomis LTSR teritorijoje žiemos metu" 1964 V. Ščemeliovas
94 Gedvilaitė V. „Kritulių normų (1891-1960 m.)apskaičiavimas ir jų pasiskirstymas rytų ir vidurio Lietuvoje" 1964 V. Ščermeliovas
95 Verzaitė R. „Klimatinė kritulių charakteristika rugsėjo mėn. (1951-1960)" 1964 V. Matulevičienė
96 Ramanauskaitė „Klimatinė kritulių charakteristika už liepos mėn. 1951-1960 m." 1964 V. Matulevičienė
97 Gedžiūnaitė A. „Ankstyvųjų vasarinių grūdinių kultūrų apsirūpinimas drėgme Lietuvoje" 1964 V. Ščemeliovas
98 Juškaitė A. „Vėjų režimas Kuršių mariose poliniame poste (1959-1961 m.)" 1965 E. Červinskas
99 Šlimas D. „Lietuvos TSR teritorijos rajonavimas pagal metinio nuotėkio pasiskirstymo bruožus" 1965 A. Barisas
100 Tiknius A. „Skroblo baseino hidrologinio režimo kai kurie bruožai" 1965 A. Barisas
101 Bloževičiūtė N. „Sausiausių metų minimalaus nuotėkio ryšiai su fiziniais geografiniais faktoriais" 1965 A. Barisas
102 Dusevičiūtė R. „Kritulių variacijos koeficiento priklausomybė nuo ploto" 1965 A. Barisas
103 Vaišnoras A. „Ryšys tarp paeiliui einančių 30 sausiausių dienų ir paros minimalių debitų" 1965 A. Barisas
104 Sorokin B. „Lietuvos TSR upių terminis režimas" 1965 A. Barisas
105 Liekytė I. „Lietuvos upių mėnesinio nuotėkio netolygumo koeficientas ir jo faktoriai" 1965 A. Barisas
106 Pareigis R. „Kasmetinio nuotėkio teritoriniai dėsningumai Lietuvos TSR upių baseinuose" 1965 A. Barisas
107 Vitkauskaitė E. „Dirvos paviršiaus ir oro temperatūrų palyginamoji charakteristika" 1966 Doc. V. Ščemeliovas
108 Ardzevičiūtė M. „Žemo debesuotumo statistinė-klimatinė ir sinoptinė charakteristika Klaipėdos aerouoste (1963-1965 m.)" 1966 Dr. V. Matulevičienė
109 Kirkaitė A. „Apie kai kuriuos kritulių prognozavimo metodus ir jų pasitvirtinimą Lietuvos TSR pajūrio sąlygomis" 1966 Dr. V. Matulevičienė
110 Šebekaitė S. „Vegetacijos laikotarpio drėgningumo rodikliai Lietuvoje ir Kaliningrado srityje" 1966 Doc. V. Ščemeliovas
111 Petronytė D. „Apie kai kuriuos kritulių prognozavimo metodus ir jų pasitvirtinimą Lietuvos TSR sąlygomis (1964 m. Klaipėdos HMO duomenimis)" 1966 Dr. V. Matulevičienė
112 Švabauskaitė J. „Klaipėdos aerouosto kai kurių atmosferinių reiškinių charakteristika ir mikroklimatinių ypatumų palyginimas su Palangos aerouostu" 1966 Dr. V. Matulevičienė
113 Šapalaitė B. „Minijos baseino išdžiūstančios upės" 1967 A. Barisas
114 Bučytė L. „Ežerų įtaka upių nuotėkiui" 1967 A. Barisas
115 Teišerskytė D. „Formulė ištisinio lietaus sukeltiems potvyniams skaičiuoti" 1967 A. Barisas
116 Liašenko Z. „Hidrometrinės nuotraukos rezultatų priartinimo prie daugiamečių duomenų galimybės analizė" 1967 A. Barisas
117 Mačiulytė R. „Minijos upės slūgimo kreivių analizė" 1967 A. Barisas
118 Bražalovič N. „Ežerų vandens lygio svyravimai Lietuvos TSR (rusų k.)" 1967 Doc. E. Červinskas
119 Jančius A. „Sinoptinė-klimatinė kritulių režimo charakteristika Klaipėdoje pliuviografiniais duomenimis" 1968 Dr. V. Matulevičienė
120 Gailevičiūtė R. „Tiesioginės Saulės radiacijos pilno srauto ir jos ultravioletinės dalies ypatumai sinoptinių sąlygų fone 1967 metų vasarą Palangoje" 1968 Dr. V. Matulevičienė
121 Kružikaitė R. „Dirvos paviršiaus temperatūrų priklausomybė nuo įvairių meteorologinių elementų" 1968 Doc. V. Ščemeliovas
122 Brukštutė A. „Dirvos paviršiaus ir oro temperatūrų palyginamoji charakteristika,esant įvairiems orų tipams" 1968 Doc. V. Ščemeliovas
123 Janauskaitė J. „Dirvos įšalimo giliai Lietuvos teritorijoje" 1968 Doc. V. Ščemeliovas
124 Strižinaitė D. „Sinoptinė-klimatinė kritulių režimo charakteristika Vilniuje pliuviografo duomenimis (1963-1967)" 1968 Dr. V. Matulevičienė
125 Dumbliauskaitė R. „Produktyviosios drėgmės priklausomybė nuo meteorologinių elementų Lietuvos TSR" 1968 Doc. V. Ščemeliovas
126 Viliušytė G. „Apie cirkuliacinio režimo ir kai kurių meteorologinių elementų svyravimų ryšį virš Pabaltijo" 1968 Dr. V. Matulevičienė
127 Čepaitytė R. „Atmosferos cirkuliacijos intensyvumo įvertinimas cirkuliacijos indeksų pagalba" 1968 Dr. V. Matulevičienė
128 Vasiulis A. „Šiltojo laikotarpio Merkio baseino minimalus nuotėkis" 1969 Dr. A. Barisas
129 Vaitkevičius K. „Vėjinės patvankos reiškiniai Nemuno deltoje" 1969 Doc. E. Červinskas
130 Kilkus K. „Srovių režimas Kuršių marių poliniame poste (1959-1961 m.)" 1969 Doc. E. Červinskas
131 Bučel T. „Požeminių vandenų atsargų išsekimo kreivių analizė" 1969 Dr. A. Barisas
132 Šutkutė J. „Lietuvos upių mėnesinio nuotėkio netolygumo koeficientai" 1969 Dr. A. Barisas
133 Katyšova A. „Skaičiuojamųjų minimalaus nuotėkio rodiklių analizė" 1969 Dr. A. Barisas
134 Miknevičiūtė N. „Minimalaus nuotėkio formavimosi ypatumai kai kuriose Lietuvos ežeringose upėse" 1969 Dr. A. Barisas
135 Turonis K. „Požeminis Mūšos baseino nuotėkis" 1969 Dr. A. Barisas
135a Bačinskaitė-Bučelienė M. „Mūšos-Nemunėlio baseino upių šiltojo periodo minimalaus nuotėkio rodikliai" 1969 Dr. A. Barisas
136 Bučaitė V. „Sinoptinio ir skaičiavimo kritulių prognozavimo metodų palyginamoji charakteristika (1968m. Vilniaus orų biuro duomenimis)" 1970 Doc. V. Matulevičienė
137 Moško J. „Vėjo režimo aerosinoptinės sąlygos Kuršių mariose (1951-1961 m. V-XI mėn. laikotarpiu)" 1970 Doc. V. Matulevičienė
138 Misevičienė D. „Rugių ir miežių vegetacijos fazių priklausomybė nuo įvairių oro ir dirvos temperatūrinių rodiklių" 1970 Doc. V. Ščemeliovas
139 Šepetytė D. „Tikrosios dirvos paviršiaus temperatūros Mindūnuose (1968 m.) ir Saldutiškyje (1969 m.)" 1970 Doc. V. Ščemeliovas
140 Šešetaitė A. „Garavimo iš sniego dangos klausimu Lietuvos teritorijoje" 1970 Doc. V. Matulevičienė
141 Valantinaitė B. „Sinoptinio ir skaičiavimo kritulių prognozavimo metodų palyginamoji charakteristika (1969 m. Vilniaus orų biuro duomenimis)" 1970 Doc. V. Matulevičienė
142 Barusevičius K. „Vandens debitų nustatymo mažose upėse tikslumo tyrimai" 1971 Dr. A. Barisas
143 Ivaškaitė R. „Minimalaus šilto laikotarpio 30 dienų nuotėkio apskaičiavimų pagal įvairius metodus tikslumas" 1971 Dr. A. Barisas
144 Zeblackaitė-Jakštienė V. „Šaltojo periodo minimalus nuotėkis Neryje ir Nemune" 1971 Dr. A. Barisas
145 Argustaitė G. „Šaltojo periodo minimalus paros nuotėkis pietryčių Lietuvos fizinėje-geografinėje srityje" 1971 Dr. A. Barisas
146 Bernotaitė B. „Vidurio Lietuvos upių šaltojo periodo minimalus nuotėkis" 1971 Dr. A. Barisas
147 Mačkinytė-Misiūnienė M. „Sausiausių metų šiltojo laikotarpio klimatinės-sinoptinės sąlygos Lietuvos TSR (1938-1939, 1951-1952, 1959, 1963-1964, 1967-68 m.)" 1971 Doc. V. Matulevičienė
148 Čeputytė G. „Minimalaus nuotėkio pasiskirstymas Vyžuonos baseine 1970 metų vasarą" 1971 Dr. A. Barisas
149 Šerkšnaitė-Mažutienė J. „Minimalus šaltojo periodo išlygintas paros nuotėkis vakarų Lietuvos upėse" 1971 Dr. A. Barisas
150 Vitkauskaitė J. „Minimalaus nuotėkio pasiskirstymas Nemunėlio baseine 1970 m. vasarą" 1971 Dr. A. Barisas
151 Jurkštaitė A. „Nuotėkio variacijos per metus koeficientai Cm/v Lietuvoje" 1971 Dr. A. Barisas
152 Lesys H. „Ledo reiškinių režimas Lietuvos TSR upėse" 1971 Dr. A. Barisas
153 Gėgžnaitė M. „Šaltų frontų kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje virš Lietuvos pajūrio rajono šiltuoju 1965-1969 m. laikotarpiu" 1972 Doc. V. Matulevičienė
154 Mučas V. „Kai kurių universiteto patalpų mikroklimatas" 1972 Doc. V. Ščemeliovas
155 Šidlauskaitė S. „Dirvos drėgnumo dinamika pastoviame laukelyje Šakarva, 1970 m.-Pieriškės, 1971 m. Dirvos drėgnumo ir temperatūrų 10 cm. gylyje analizė Pieriškės, Makniūnai 1971 metai" 1972 Doc. V. Ščemeliovas
156 Klimaitė R. „Šaltų frontų kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje šiltuoju metų laikotarpiu Rytų Lietuvoje 1965-1969 metais" 1972 Doc. V. Matulevičienė
157 Masalytė R. „Mikroklimato tyrimas kalvotame moreniniame ežeruotame žemėvaizdyje" 1972 Doc. V. Ščemeliovas
158 Narkūnas R. „Kai kurių šiluminio balanso elementų tyrimai pietryčių Lietuvoje 1969-1971m. vasarą" 1972 Doc. V. Ščemeliovas
159 Serbentaitė D. „Dirvos temperatūros amplitudės Lietuvoje" 1972 Doc. V. Ščemeliovas
160 Leščinskaitė N. „Šilto fronto kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje šiltuoju metų laikotarpiu Rytų Lietuvoje 1965-1969 m." 1972 Doc. V. Matulevičienė
161 Galvonaitė A. „Šiltojo fronto kritulių kiekybinių charakteristikų analizė šiltuoju metų laiku sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje Lietuvos pajūryje 1965-1969 m." 1972 Doc. V. Matulevičienė
162 Genytė V. „Okliuzijos frontų kritulių kiekybinės charakteristikos ištyrimas šiltuoju metų laikotarpiu sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje (Klaipėda 1965-1969 m.)" 1972 Doc. V. Matulevičienė
163 Bieliauskienė V. „Okliuzijos frontų kritulių kiekybinių charakteristikų tyrimas šiltuoju metų laiku sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje rytinėje Lietuvos dalyje 1965-1969 m." 1972 Doc. V. Matulevičienė
164 Černiauskaitė J. „Ryšys tarp mėnesinio nuotėkio netolygumo koeficiento ir nuotėkio pasiskirstymo per metus" 1973 Doc. A. Barisas
165 Govėdaitė D. „Kuršių marių morfometrija (pagal 1958 m. laidos žemėlapį)" 1973 Doc. E. Červinskas
166 Kajutis A. „Kuršių marių morfometrija (pagal 1959-1961 m. laidos žemėlapį)" 1973 Doc. E. Červinskas
167 Kavolytė D. „Minimalaus šilto laikotarpio 30 dienų nuotėkio skaičiavimai pagal statistinį E.Gambelio metodą" 1973 Doc. A. Barisas
168 Lingaitis E. „Lietuvos TSR upių šaltojo laikotarpio minimalų nuotakį formuojančių sąlygų analizė (1951-70)" 1973 Doc. V. Matulevičienė
169 Navickaitė B. „Stabilusis nuotėkis ir jo hidrologinė reikšmė" 1973 Doc. A. Barisas
170 Retkutė S. „Kuršių marių morfometrija (pagal 1840-41 m. laidos žemėlapį)" 1973 Doc. E. Červinskas
171 Tvaravičiūtė L. „Minimalaus šalto laikotarpio 30 dienų nuotėkio skaičiavimų pagal įvairius metodus analizė" 1973 Doc. A. Barisas
172 Vološinas P. „Empirinės garantijos apskaičiavimo formulių įtaka, įvertinant eilės narių kintamumą, panaudojus binominį, duomenų pasiskirstymo dėsnį" 1973 Doc. A. Barisas
173 Sargelytė L. „Minimalaus nuotėkio pasiskirstymas Tatulos baseine 1972 m. vasara" 1973 Doc. A. Barisas
174 Paškauskaitė D. „Šaltų frontų kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje šaltuoju metų laikotarpiu Rytų Lietuvoje 1965-1970 m." 1974 Doc. V. Matulevičienė
175 Chvainickaitė A. „Šaltų frontų kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje virš Lietuvos pajūrio rajono šaltuoju 1965-1970 m. laikotarpiu" 1974 Doc. V. Matulevičienė
176 Valeškaitė A. „Okliuzijos frontų kritulių kiekybinių charakteristikų tyrimas šaltuoju metų laiku sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje Rytinėje Lietuvos dalyje 1965-70 m." 1974 Doc. V. Matulevičienė
177 Kvedaravičiūtė I. „Okliuzijos frontų kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas šaltuoju metų laikotarpiu sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje 1965-1970 m." 1974 Doc. V. Matulevičienė
178 Lukaitė D. „Šaltojo fronto kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas ryšium su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje šaltuoju metų laikotarpiu Rytų Lietuvoje 1965-1970 m." 1974 Doc. V. Matulevičienė
179 Giedraitytė V. „Šiltų frontų kritulių kiekybinių charakteristikų šaltuoju metų laiku analizė sąryšyje su pernašos kryptimi žemutinėje troposferoje Lietuvos pajūryje 1965-1970 m." 1974 Doc. V. Matulevičienė
180 Jauneikaitė O. „Dirvos temperatūros amplitudės" 1974 Doc. V. Ščemeliovas
181 Pakštys L. „Vėjo greičio tyrimai stambiai kalvotame-daubotame ir smulkiai kalvotame-banguotame vietovaizdžiuose" 1974 Doc. V. Ščemeliovas
182 Ašmontas V. „Paklotinio paviršiaus šiluminio balanso komponenčių tyrimai kalvotame moreniniame ežeruotame reljefe 1973-1973 m. m. vasarą" 1974 Doc. V. Ščemeliovas
183 Džiovalaitė O. „Dirvos drėgnumo ir temperatūros tyrimas faciniame pagrinde" 1974 Doc. V. Ščemeliovas
184 Kviklytė A. „Mikroklimato tyrimas kalvotame moreniniame ežeruotame žemėvaizdyje" 1974 Doc. V. Ščemeliovas
185 Šileikis V. „Minimalaus Nemuno ir Neries nuotėkis šaltuoju laikotarpiu" 1975 Doc. A. Barisas
186 Baranauskaitė V. „Valstybinio Hidrologijos Instituto formules lietaus maksimaliam nuotėkiui apskaičiuoti pritaikymas Lietuvos sąlygoms" 1975 Doc. A. Barisas
187 Smalstys R. „Lietuvos TSR vidutinių ir mažų upių baseinų formos" 1975 Doc. A. Barisas
188 Čikiliovas V. „Lietuvos TSR nuotėkio normos žemėlapio patikslinimas" 1975 Doc. A. Barisas
189 Dulonytė J. „Lietuvos upių pavasario potvynio Hidrografo asimetriškumo koeficiento analizė" 1975 Doc. A. Barisas
190 Marozaitė A. „Hidrologinių resursų žinyno kokybės analizė" 1975 Doc. A. Barisas
191 Semėnaitė V. „Minimalaus nuotėkio nuostolių formavimasis Lietuvos TSR upių vagose" 1975 Doc. A. Barisas
192 Bakutytė G. „Šaltojo laikotarpio minimalus nuotėkis Vakarų Lietuvos upėse" 1975 Doc. A. Barisas
193 Kupčinskaitė L. „Šaltojo laikotarpio minimalus nuotėkis Pietryčių Lietuvoje" 1975 Doc. A. Barisas
194 Skaparaitė A. „Karstinių ežerų hidrologinio režimo ypatumai" 1975 Doc. A. Barisas
195 Avižiūtė A. „Kai kurių ranginių kriterijų jautrumo ribų analizė" 1975 Doc. A. Barisas
196 Vidūnaitė D. „Kuršių marių vandens lygio svyravimo klausimai" 1975 Doc. E. Červinskas
197 Čivilytė R. „Polonio-210 koncentracijos atskiruose lašuose priklausomybės nuo lašo masės ir lašų pasiskirstymo pagal jų specifinį radioaktyvumą tyrimai „ 1976 Doc. V. Matulevičienė
198 Laurynaitis V. „Barinio lauko ir cirkuliacijos ypatumų tyrimai šalto laikotarpio Lietuvoje dienomis be kritulių 1965-69 mm." 1976 Doc. V. Matulevičienė
199 Kanaporytė-Laurynaitienė I. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas šaltuoju metų laiku sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais Lietuvos pajūryje 1965-70 m.m." 1976 Doc. V. Matulevičienė
200 Laukaitytė O. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas šaltuoju metų laiku sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais rytiniuose Lietuvos rajonuose 1965-70 m.m." 1976 Doc. V. Matulevičienė
201 Kaunaitė Z. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas šiltuoju metų laiku sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais Rytų Lietuvoje 1965-69 m.m." 1976 Doc. V. Matulevičienė
202 Portapas V. „Barinio lauko ir cirkuliacijos ypatumų tyrimai šiltu laikotarpiu dienomis be kritulių Lietuvoje 1965-70 m.m." 1976 Doc. V. Matulevičienė
203 Pašakinskaitė V. „Priemaišų sklidimo ir išplovimo iš lietaus kamuolinių debesų sistemos kai kurie dėsningumai" 1976 Doc. V. Matulevičienė
204 Katinaitė B. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas šiltuoju metų laiku sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais Lietuvos pajūryje 1965-69 m.m." 1976 Doc. V. Matulevičienė
205 Švėgždaitė-Sinickienė I. „Radioaktyvaus traserio Po-210 greičių nustatymas CB debesyse" 1976 Doc. V. Matulevičienė
206 Ambrozevičius R. „Jūros baseino hidrografiniai tyrimai" 1976 Doc. A. Barisas
207 Krušinskas V. „Atmosferos priemaišų sąlygų įvertinimas pietiniame Pabaltijyje" 1976 Doc. V. Ščemeliovas
208 Valaitytė G. „Šiluminio balanso ir jo komponenčių tyrimai 1974-75 m. vasarą smulkiai kalvotam daubotam smėlingam, žvyringam vietovaizdy" 1976 Doc. V. Ščemeliovas
209 Ribinskaitė-Krušinskienė R. „Dirvos hidroterminis režimas lėkštai banguotame ir smulkiai kalvotame landšafte 1974-75 m.m. vasarą" 1976 Doc. V. Ščemeliovas
210 Zumaraitė A. „Mikroklimato tyrimas kalvotame priesmėlingame, priemolingame, žvyringame vietovaizdžiuose" 1976 Doc. V. Ščemeliovas
211 Cibulskaitė-Langienė V. „Duomenų analizė pagal kelis analogus" 1976 Doc. A. Barisas
212 Langas V. „Gruntinio vandens lygio ir minimalaus nuotėkio analizė" 1977 Doc. A. Barisas
213 Griniūtė G. „Minimalus šaltojo laikotarpio vidurio Lietuvos upių nuotėkis" 1977 Doc. A. Barisas
214 Griniūtė D. „Minimalaus nuotėkio statistinių skaičiavimo būdų analizė" 1977 Doc. A. Barisas
215 Peseckaitė M. „Žeimenos aukštupio ekspedicinių hidrologinių tyrimų 1976 m. liepos mėn. rezultatai" 1977 Doc. A. Barisas
216 Kuktaitė D. „Biržų karstinio rajono 1976-77 metų ekspedicinių tyrimų rezultatai" 1977 Doc. A. Barisas
217 Urbonaitė A. „Lietuvos upių nuotėkio išsekimo kreivių analizė" 1977 Doc. A. Barisas
217a Grigaliūnaitė G. „Priešpotvyninio debito įtaka nuotėkio transformacijai ežere" 1977 Doc. A. Barisas
218 Rupkutė A. „Sausinamosios melioracijos įtaka minimaliam upių nuotėkiui" 1977 Doc. A. Barisas
219 Pupelis A. „Kuršių marių sukeliamos patvankos Nemuno deltoje 1961-63 m.m." 1977 Doc. A. Barisas
220 Koncė A. „Nemuno potvyninės bangos transformacija Kuršių mariose" 1977 Doc. E. Červinskas
221 Savickas K. „Vandens lygių svyravimų Klaipėdos sąsiauryje ir Kuršių mariose ryšiai su vandens apykaita ir upių nuotėkiu į marias 1960-66 m.m." 1977 Doc. E. Červinskas
222 Galkus A. „Debitų kreivės formos įtaka maksimalaus nuotėkio transformacijai ežeruose" 1977 Doc. A. Barisas
223 Kvietkus A. „Sezoninio nuotėkio garantijos kreivių analizė" 1977 Doc. A. Barisas
224 Bagdonavičius A. „Šiluminio balanso komponentų pasiskirstymo ypatumai kalvotame moreniniame ežeringame vietovaizdyje 1977 m. vasarą" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
225 Butkus V. „1958 metų pavasario ir 1967 m. rudens didžiųjų potvynių Nemuno deltoje, Kuršių mariose ir Klaipėdos sąsiauryje sinoptinės sąlygos" 1978 Doc. V. Matulevičienė ir Doc. E. Červinskas
226 Černiauskaitė A. „Vertikalios temperatūros pasiskirstymo ypatumai įvairiose augalijos tipuose" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
227 Noreikaitė M. „Vėjo krypties ir greičio kaita Vilniuje" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
228 Nagelytė A. „Mikroklimato ypatumai banguotame, daubotame ežeringame vietovaizdyje" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
229 Guobytė D. „Frontinės liūties lašų spektrų eksperimentinis tyrimas" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
230 Obelieniūtė A. „1977 m. VII. 9. frontinių liūties masių spektrų eksperimentinis tyrimas" 1978 Doc. V. Matulevičienė
231 Rinkevičiūtė F. „Vėjuotumo ypatumai kalvotame moreniniame ežeringame vietovaizdyje" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
232 Skeivelienė D. „Turbulencijos koeficientų įvertintų pagal meteorologinius parametrus ir pasyvių priemaišų pasiskirstymo palyginimas" 1978 Doc. V. Matulevičienė
233 Skavičiūtė D. „Frontinių kritulių kiekybinių charakteristikų analizė ir ryšys su cirkuliacijos formomis 1970-72 m. šiltuoju periodu Rytų Lietuvoje" 1978 Doc. V. Matulevičienė
234 Supkevičiūtė I. „Dirvos drėgnumo ir temperatūros charakteristika Smalvų-Smalvykščio landšaftiniame draustinyje" 1978 Doc. V. Ščemeliovas
235 Šidlauskaitė K. „Frontinių kritulių charakteristikų analizė ir ryšys su cirkuliacijos formomis šiltuoju metų laikotarpiu Lietuvos pajūryje 1970-72 m.m." 1978 Doc. V. Matulevičienė
236 Banys A. „Metinio nuotėkio sinchroniškumas Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities upėse" 1979 Doc. A. Barisas
237 Bartaševič J. „Kriogeniniai minimumai Lietuvos vidutinėse ir mažose upėse" 1979 Doc. A. Barisas
238 Bartkevičius R. „1958 m. pavasario potvynis Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje" 1979 Doc. A. Barisas
239 Jakubauskienė A. „Ledo reiškiniai Lietuvos ežeruose" 1979 K. Kilkus
240 Kulvičius D. „Šiltojo laikotarpio minimalaus nuotėkio variacijos koeficiento analizė" 1979 Doc. A. Barisas
241 Boruckaitė V. „Ekspediciniai žemo nuotėkio tyrimai Kirsnos baseine 1978m. vasarą" 1979 Doc. A. Barisas
242 Pavliukevičius H. „Minimalaus nuotėkio formavimasis Pabaltijo balansinėje stotyje" 1979 Doc. A. Barisas
243 Petraitis J. „Lietuvos dalies Nemuno baseino upių užšalimas" 1979 Doc. A. Barisas
244 Petrišiūnaitė V. „Šaltojo laikotarpio minimalaus nuotėkio variacijos koeficiento analizė" 1979 Doc. A. Barisas
245 Skurvydas E. „Klaipėdos uosto farvaterio keitimasis XVI amžiaus pabaigoje – XX amžiuje" 1979 Doc. E. Červinskas
246 Šeškus J. „1967 metų spalio 16-19 d. Potvynis Kuršių mariose ir Klaipėdos sąsiauryje" 1979 Doc. E. Červinskas
247 Šimkutė V. „Nemuno baseino upių nuledėjimas" 1979 Doc. A. Barisas
248 Vyšniauskas I. „Drėgno reljefo ir krantų pasikeitimai ties Klaipėdos sąsiauriu nuo 1834 iki 1961 metų" 1979 Doc. E. Červinskas
249 Zaleckaitė A. „Ežero dubens formos įtaka potvynio bangos transformacijai" 1979 Doc. A. Barisas
250 Stakėnas V. „Saulės radiacijos transformacija kai kurių medynų palajyje" 1980 Doc. V. Ščemeliovas
251 Jankauskaitė L. „Barinio lauko ir cirkuliacijos ypatumų tyrimai Rytų Lietuvoje dienomis be kritulių 1969-1972" 1980 Doc. V. Matulevičienė
252 Lukoševičiūtė Z. „Mikroklimato ypatumai kalvotame daubotame moreniniame vietovaizdyje" 1980 Doc. V. Ščemeliovas
253 Matijošaitienė I. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais Rytų Lietuvoje 1969-1972 metais" 1980 Doc. V. Matulevičienė
254 Latvėnaitė E. „Maksimalių ir minimalių temperatūrų reikšmės prie įvairių pentadinių ir dekadinių temperatūros anomalijų Vilniuje" 1980 Doc. V. Matulevičienė
255 Kairaitis Z. „Vidumasinių kritulių kiekybinių charakteristikų ištyrimas sąryšyje su cirkuliacijos ypatumais Lietuvos pajūryje 1969-1972 m. m." 1980 Doc. V. Matulevičienė
256 Vaitkevičienė R. „Kiekybinės barinio lauko charakteristikos dienomis be kritulių Vakarų Lietuvoje 1969-1972 m. m." 1980 Doc. V. Matulevičienė
257 Paraščiakaitė D. „Mikroklimato genezių faktorių įtaka dirvos klimato pasiskirstymo dėsningumas Rubikių landšaftiniame draustinyje" 1980 Doc. V. Ščemeliovas
258 Misiūtė B. „Dirvos drėgmės dinamika ir pasiskirstymas Lietuvoje 1973-1979 m. m." 1980 Doc. V. Ščemeliovas
259 Kavaliauskaitė D. „Saulės radiacijos ypatumai Kaune ir Šilutėje 1955-1979 m. m." 1980 Doc. V. Ščemeliovas
260 Gavienas R. „Nemuno pavasario potvynio tūrio prognozė pagal mažų upelių potvynių duomenis" 1981 Doc. A. Barisas
261 Grybauskaitė B. „Požeminio nuotėkio dydžių nustatytų pagal hidrografinį,hidrocheminį ir hidrologinį metodus palyginimas" 1981 Doc. A. Barisas
262 Gulbinas Z. „Neries upės vagos deformacijos žmogaus veiklos įtakoje" 1981 Doc. A. Barisas
263 Girštautaitė A. „Naručio baseino upių hidrologiniai ypatumai" 1981 Doc. A. Barisas
264 Kriaučiūnas R. „Lietuvos upių nuotėkio pasiskirstymo per metus netolygumo koeficiento priklausomybė nuo fizinių-geografinių faktorių" 1981 Doc. A. Barisas
265 Revutaitė A. „Ežerų vidutinės daugiametės metinės ir pavasarinės vandens lygių svyravimų amplitudės" 1981 Dr. K. Kilkus
266 Kuzminaitė I. „1980 m. vasaros ekspedicijos Biržų karstiniame rajone tyrimų rezultatai" 1981 Doc. A. Barisas
267 Kelminskaitė J. „Srovės greičiai ir vandens debitai Nemuno deltos šakose 1977 metais" 1981 Doc. E. Červinskas
268 Jurgelėnaitė A. „Ledo dangos augimo dinamika Lietuvos TSR ežeruose" 1981 Dr. K. Kilkus
269 Čijauskaitė L. „1979 metų pavasario potvynis Kuršių mariose ir Nemuno deltoje" 1981 Doc. E. Červinskas
270 Raškauskas G. „Kuršių marių morfometrija (pagal 1913 m. laidos žemėlapį)" 1981 Doc. E. Červinskas
271 Brašiškytė V. „Srovės greičiai ir vandens debitai Nemuno deltos šakose 1978-1979 metų vasarą" 1981 Doc. E. Červinskas
272 Ignatavičiūtė I. „Garavimo iš Sartų ežero vandens paviršiaus apskaičiavimas įvairiais metodais" 1981 Dr. K. Kilkus
273 Skuodis S. „Nemuno baseino upių mėnesiniai nuotėkio netolygumo variacijos koeficientai" 1981 Doc. A. Barisas
274 Valter L. „Lietuvos karstinių ežerų ekspedicijų terminio režimo tyrimų rezultatai" 1981 Dr. K. Kilkus
275 Balbierius A. „Oro užterštumo priklausomybė nuo atmosferos cirkuliacijos formų ir sinoptinių sąlygų analizė" 1982 Doc. V. Matulevičienė
276 Gylytė D. „Temperatūros mezoadvekcijos vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Utenoje" 1982 Doc. V. Matulevičienė
277 Mikalauskaitė V. „Temperatūros mezoadvekcijos ir vėjo žemutinėje troposferoje bei sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Lazdijuose" 1982 Doc. V. Matulevičienė
278 Motiejūnaitė A. „Temperatūros mezoadvekcijos vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Vilniuje 1977-1979 metų šiltuoju periodu" 1982 Doc. V. Matulevičienė
279 Niunkaitė G. „Vėjo režimas jūros kranto zonoje" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
280 Raubaitė S. „Hidroterminis dirvos režimas Lietuvoje" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
281 Samolevičiūtė S. „Temperatūros mezoadvekcijos vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Trakų Vokėje" 1982 Doc. V. Matulevičienė
282 Strakšytė L. „Lietuvos dirvų įšalimo ypatumai" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
283 Stočkutė R. „Lietuvos klimato svyravimas sąryšyje su saulės aktyvumu" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
284 Šakalytė E. „Temperatūros mezoadvekcijos,vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Kaune" 1982 Doc. V. Matulevičienė
285 Tavoras A. „Saulės radiacijos transformacija skirtinguose medynuose" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
286 Višumirskaitė M. „Lietuvos TSR dirvožemių terminiai ypatumai" 1982 Doc. V. Ščemeliovas
287 Anskaitis V. „Žeimenos upės baseino ežerų hidrografiniai ryšiai" 1983 Dr. K. Kilkus
288 Baubinienė A. „Glūko ežero hidrologinio režimo tyrimai" 1983 Doc. A. Barisas
289 Baubinas R. „Vandens apykaita Klaipėdos sąsiauryje audrų metu" 1983 Doc. E. Červinskas
290 Gibas J. „Nuotėkio režimo palyginimas reprezentaciniuose Imsrės ir Pėdamės baseinuose" 1983 Doc. A. Barisas
291 Dauniūtė N. „Pabaltijo vandens balansinės stoties upių nuotėkio režimas" 1983 Doc. A. Barisas
292 Ledinsonaitė-Jacikevičienė D. „Lietuvos ežerų Hidrocheminė charakteristika" 1983 Dr. K. Kilkus
293 Labuckaitė S. „Minimalaus šalto laikotarpio paros nuotėkio duomenų atitikimas įvairioms garantijos kreivėms" 1983 Doc. A. Barisas
294 Lapinskas S. „Pilavos sąsiaurio krantų ir dugno reljefo deformacijos nuo 1623 m. iki 1914 m." 1983 Doc. E. Červinskas
295 Maldžiūnaitė O. „Ekspediciniai žemo nuotėkio tyrimai Siesarties baseine 1982 metų vasarą" 1983 Doc. A. Barisas
296 Parnaravičiūtė B. „Kuršių marių kranto linijos deformacijos ties Nemuno delta (1800-1956)" 1983 Doc. E. Červinskas
297 Songailaitė R. „Limnologiniai sezonai Lietuvos TSR ežeruose" 1983 Dr. K. Kilkus
298 Vervečkaitė A. „Lietuvos upių nuotėkio normos žemėlapis" 1983 Doc. A. Barisas
299 Žilinskas G. „Vandens apykaitos ypatumai Pilavos sąsiauryje audrų metu (1921-1929 m. m.)" 1983 Doc. E. Červinskas
300 Aputis A. „Saulės radiacija ir dirvos temperatūra pietryčių Lietuvos pušynuose" 1984 Doc. V. Ščemeliovas
301 Brijūnaitė R. „Viršutinių dirvos sluoksnių (5-20 cm) temperatūrų analizė Lietuvos TSR (1951-80)" 1980 Doc. V. Ščemeliovas
302 Bukantis A. „Temperatūros mezoadvekcijos, vėjo ir sinoptinių sąlygų ypatumai kritulių metu Šilutėje" 1984 Doc. V. Matulevičienė
303 Jakas A. „Orai ir oro užterštumas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos aplinkoje 1982-83 m." 1984 Doc. V. Ščemeliovas
304 Kairytė J. „Dirvos paviršiaus temperatūrų analizė Lietuvoje (1951-1980 m. m.)" 1984 Doc. V. Ščemeliovas
305 Lingė P. „Temperatūros mezoadvekcijos,vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Kaliningrade" 1984 Doc. V. Matulevičienė
306 Martinėnaitė I. „Pietryčių Lietuvos smėlingosios lygumos landšaftų mikroklimato ypatumai" 1984 Doc. V. Ščemeliovas
307 Radvilaitė V. „Lietuvos dirvų po natūralia žoline danga terminis režimas" 1984 Doc. V. Ščemeliovas
308 Skominas E. „Dirvos temperatūros svyravimai Lietuvoje 1951-1980 metais" 1984 Doc. V. Ščemeliovas
309 Sakalauskas V. „Temperatūros mezoadvekcijos,vėjo poslinkio ir atmosferos cirkuliacijos formų ryšio su kritulių charakteristikomis tyrimai Vėžaičiuose" 1984 Doc. V. Matulevičienė
310 Šnioka G. „Temperatūros mezoadvekcijos,vėjo žemutinėje troposferoje bei sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Nidoje" 1984 Doc. V. Matulevičienė
311 Vilkelytė R. „Kritulių charakteristikų ryšio su kai kuriomis apatinių troposferos mezomasto charakteristikomis bei cirkuliacijos ypatumais tyrimai Telšiuose" 1984 Doc. V. Matulevičienė
312 Žukauskas A. „Temperatūros mezoadvekcijos,vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai kritulių metu Klaipėdoje 1977-1979 metų šiltuoju periodu" 1984 Doc. V. Matulevičienė
313 Ališauskaitė P. „Nemuno deltos laivybiniai kanalai" 1985 Doc. E. Červinskas
314 Černiauskaitė D. „Maksimalaus pavasario nuotėkio skaičiavimo metodai LTSR" 1985 Doc. A. Barisas
315 Marčiulionienė I. „Minimalių vandens lygių Lietuvos TSR ežeruose analizė" 1985 Dr. K. Kilkus
316 Mackevičiūtė I. „Farvaterio krypties keitimasis Klaipėdos sąsiauryje XVI-XIX amžiuje" 1985 Doc. E. Červinskas
317 Pakštienė L. „Rešketos upės ekspedicinių tyrimų 1984m. vasarą rezultatai" 1985 Doc. A. Barisas
318 Radvilas F. „Šaltojo periodo sausųjų laikotarpių LTSR analizė" 1985 Doc. A. Barisas
319 Povilanskas R. „Šiuolaikiniai Klaipėdos sąsiaurio dugno reljefo keitimo faktoriai" 1985 Doc. E. Červinskas
320 Taminskas J. „Š. Lietuvos karstinių ežerų hidrochemija" 1985 Dr. K. Kilkus
321 Visminas V. „Š. Lietuvos karstinių ežerų termika" 1985 Dr. K. Kilkus
322 Židonytė R. „Nuotėkio sekimas šiltuoju metų laiku kai kuriose Lietuvos upėse" 1985 Doc. A. Barisas
323 Brazauskas R. „Orai ir oro užterštumas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos aplinkoje 1984-85 m." 1986 Doc. V. Ščemeliovas
324 Dabulskis R. „Vėjo ir sinoptinių sąlygų tyrimai dienomis be kritulių ir su silpnais krituliais (<2 mm)" 1986 Doc. V. Matulevičienė
325 Jasiukėnas R. „Kai kurių Mezo ir makromasto charakteristikų nustatymas dienomis be kritulių ir su silpnais krituliais (<2 mm) Nidoje" 1986 Doc. V. Matulevičienė
326 Močiekutė V. „Vėjo ypatumai apatinėje troposferoje ir cirkuliacijos formos dienomis be kritulių ir su silpnais krituliais Kaliningrade" 1986 Doc. V. Matulevičienė
327 Paškevičiūtė A. „Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos aplinkos 1984-85 metų orų analizė" 1986 Doc. V. Ščemeliovas
328 Staveckaitė L. „Saulės radiacijos balansas Lietuvoje" 1986 Doc. V. Ščemeliovas
329 Šriubėnas M. „Saulės radiacija Lietuvoje" 1986 Doc. V. Ščemeliovas
330 Antropikaitė S. „Požeminio vandens režimas Pabaltijo vandens balanso stoties teritorijoje" 1987 Doc. A. Barisas ir Doc. K. Kilkus
331 Matiukaitė A. „Nemuno deltos hidrografinio tinklo susidarymas,pasikeitimai ir ūkinis įsisavinimas" 1987 Doc. E. Červinskas
332 Puronaitė A. „Šiaurės Lietuvos karstinių ežerų ekspedicinių tyrimų (1986 m.) rezultatai" 1987 Doc. K. Kilkus
333 Kuprelytė A. „Žemo nuotėkio ekspedicinių tyrimų Rešketos baseine rezultatai" 1987 Doc. K. Kilkus
334 Kriaučionytė R. „Pabaltijo ežerų ledo reiškiniai" 1987 Doc. K. Kilkus
335 Pabarčienė D. „Vandens apykaitos Klaipėdos sąsiauryje ypatumai 1985 ir 1986 metais" 1987. Doc. E. Červinskas
336 Valeška R. „Lietuvos TSR upių metinio nuotėkio variacijos koeficientai" 1987 Doc. A. Barisas ir Doc. K. Kilkus
337 Stankūnaitė R. „Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ežerų vandens lygių svyravimai" 1987 Doc. K. Kilkus
338 Šernaitė-Kaunienė T. „Pietų Lietuvos sinoptinių sąlygų ir cirkuliacijos ypatumų tyrimai dienomis be lietaus ir silpnai lyjant (iki 2mm)" 1988 Doc. V. Matulevičienė
339 Barzdžiūtė E. „Sinoptinių procesų ir orų ypatumai Mažeikių NPG apylinkėse 1986 ir 1987 metais" 1988 Doc. V. Ščemeliovas
340 Mitkutė O. „Oro užterštumo dinamika Mažeikių NPG rajone sąryšyje su orų sąlygomis 1986-87 metais" 1988 Doc. V. Ščemeliovas
341 Šulija N. „Kai kurių respublikos landšaftų mikroklimato ypatumai vasarą" 1988 Doc. V. Ščemeliovas
342 Žiukelytė-Baniulienė R. „Kai kurie Šventosios baseino hidrografijos bruožai" 1989 Doc. K. Kilkus
343 Budrytė R. „Vilniaus miesto ir priemiesčio zonos ežerų kompleksinė charakteristika" 1989 Doc. K. Kilkus
344 Dagytė I. „Medininkų aukštumos ir Eišiškių plynaukštės hidrografinio tinklo struktūros analizė" 1989 A. Česnulevičius
345 Rozit-Dailidienė I. „Biogeninių elementų pasiskirstymas Kuršių mariose 1981-1986 metų laikotarpiu" 1989 Dr. R. Žaromskis
346 Endziulaitis E. „Kuršių marių vėjinis bangavimas ir jo poveikis krantui 1975-1985 metų laikotarpiu" 1989 Dr. R. Žaromskis
347 Jodzevičiūtė V. „Nemuno kybančių nešmenų ir kai kurie cheminio nuotėkio ypatumai Kauno-Sovetsko atkarpoje 1970-1985 m. m." 1989 Dr. R. Žaromskis
348 Plitnykaitė I. „Virintos aukštupio ežerų kompleksinė charakteristika" 1989 Doc. K. Kilkus
349 Radzevičius T. „Žemaičių aukštumos ir rytų žemaičių plynaukštės upių baseinų hidrografinės charakteristikos" 1989 A. Česnulevičius
350 Saveikytė L. „Kybančių nešmenų nuotėkis ir kai kurie cheminio nuotėkio ypatumai Nemune Gardino-Kauno atkarpoje 1970-1985 m. m." 1989 Dr. R. Žaromskis
351 Vilkelis A. „Mažų ežerų termikos ypatumai žiemą" 1989 Doc. K. Kilkus
352 Žalnierius G. „Mažų ežerų termikos ypatumai vasarą" 1989 Doc. K. Kilkus
353 Grabauskaitė R. „Orai ir oro užterštumo dinamika Vilniaus mieste 1988-1989 m. m." 1990 Doc. V. Ščemeliovas
354 Gudonytė V. „Žemo debesuotumo aukščio empirinės formulės taikymo šaltuoju sezonu sinoptinės sąlygos" 1990 Doc. V. Matulevičienė
355 Juškevičius J. „Sinoptinių procesų charakteristika ekstremaliai tolygaus kritulių pasiskirstymo 1967 metais Lietuvoje" 1990 Doc. V. Matulevičienė
356 Puodžiukaitė V. „Žemo debesuotumo aukščio empirinės formulės taikymo šiltuoju sezonu sinoptinės sąlygos" 1990 Doc. V. Matulevičienė
357 Radvilavičiūtė L. „Orai ir jų svyravimo ypatumai Vilniuje ir Klaipėdoje 1936-1989 metais" 1990 Doc. V. Ščemeliovas
358 Ribikauskas A. „Oro užterštumo dinamika Mažeikių NPG rajone sąryšyje su meteorologinėmis sąlygomis 1988-1989 metais" 1990 Doc. V. Ščemeliovas
359 Sriubaitė L. „Orų genezės sinoptiniai ypatumai Mažeikių NPG rajone 1988 -1989 m. m." 1990 Doc. V. Ščemeliovas
360 Stankūnavičius G. „Žemo debesuotumo charakteristika Vilniuje" 1990 Doc. V. Matulevičienė
361 Statulevičius G. „Sinoptinių procesų charakteristika ekstremaliai netolygaus kritulių pasiskirstymo 1974 metais Lietuvoje ir Kaliningrado srityje" 1990 Doc. V. Matulevičienė
362 Butkutė-Ambrulaitienė I. „Kraštotyrinės medžiagos apie hidroobjektus panaudojimas mokant fizinės geografijos Šilutės miesto mokyklų VI klasėse" 1991 Doc. R. Žaromskis
363 Dilys K. „Jūros upės hidrologinė-hidromorfologinė charakteristika" 1991 Doc. K. Kilkus
364 Matulevičiūtė L. „Nešmenų granuliometrijos ypatumai skirtingo dinaminio režimo baseinuose (Baltosios j. Kuršių marių ir Kauno marių pakrantėse)" 1991 Doc. R. Žaromskis
365 Mickutė D. „Nemuno kilpos Druskininkų-Merkinės atkarpoje morfometrinės charakteristikos" 1991 Dr. A. Česnulevičius
366 Naumavičiūtė-Gailiūnienė I. „Ilgio ežero kompleksinė limnologinė charakteristika ir ežero rekonstrukcijos pasekmių vertinimas" 1991 Doc. K. Kilkus
367 Plačinskaitė-Adomavičienė R. „Liūčių potvynių vandens lygio svyravimo amplitudės Lietuvos ežeruose" 1991 Doc. K. Kilkus
368 Valentaitė L. „Tauragno ežero vandens balanso ir ežero pratakumo skaičiavimai" 1991 Doc. K. Kilkus
369 Vasiliauskytė D. „Nemuno slėnio morfometrinių charakteristikų analizė Punios ir Birštono kilpose" 1991 Dr. A. Česnulevičius
370 Valiuškevičius G. „Mažųjų Lietuvos ežerų (mažesnių už 0,5 ha) resursai, pasiskirstymas ir būklės įvertinimas" 1991 Doc. K. Kilkus
371 Žilinskaitė E. „Kauno marių hidrodinaminių reiškinių sąveika su Kauno HE darbu ir ekologinės situacijos kaita" 1991 Doc. R. Žaromskis
372 Jarmalavičius D. „Vandens lygio režimas Kuršių mariose" 1992 Doc. R. Žaromskis
373 Jurkevičiūtė A. „Gelūžės grupės ežerų kompleksinė charakteristika" 1992 Doc. K. Kilkus
374 Krakytė D. „Gelūžės grupės ežerų vandens balanso tyrimai" 1992 Doc. K. Kilkus
375 Klimanskytė R. „Riešės moreninio masyvo erozinio tinklo struktūros analizė" 1992 Dr. A. Česnulevičius
376 Lakačiauskaitė A. „Kritulodaros procesų analizė maksimalaus kritulių sumų kintamumo metais Lietuvoje" 1992 Doc. V. Matulevičienė
377 Ragaišis A. „Oro užterštumo dinamika Mažeikių NPG rajone sąryšyje su meteorologinėmis sąlygomis 1990, 1991 metais" 1992 Doc. V. Ščemeliovas
378 Stuogytė R. „Dzūkų aukštumos erozinio tinklo struktūros analizė" 1992 Dr. A. Česnulevičius
379 Žilytė A. „Sinoptinių procesų charakteristika minimalaus kritulių sumų kintamumo metais Lietuvoje" 1992 Doc. V. Matulevičienė
380 Bieliauskas A. „Nenuotakaus (periodiškai užliejamo) ežero hidrologinė charakteristika (Kuleinio ežero pavyzdžiu)" 1993 G. Valiuškevičius
381 Eigelytė R. „Sinoptinių procesų analizė minimalaus sausringumo indekso metais 1982 Lietuvoje" 1993 Doc. V. Matulevičienė
382 Janulevičiūtė J. „Sinoptinių procesų charakteristika maksimalaus kontinentalumo indekso metais (1987) Lietuvoje" 1993 Doc. V. Matulevičienė
383 Juodytė G. „Lietuvos tvankinių tipiniai vandens balansai" 1993 Doc. K. Kilkus
384 Kiškionytė Ž. „Sinoptinių procesų įtaka orografiniam meteorologinių elementų pasiskirstymui Vakarų Lietuvoje 1986-90 m. m." 1993 Doc. V. Ščemeliovas
385 Laurinavičius D. „Skersinis nešmenų pasiskirstymas Kuršių marių priekrantinėje zonoje" 1993 Doc. R. Žaromskis
386 Marcijonaitė A. „Kuršių marių kranto zonos litodinaminių procesų įvertinimas hidrometeorologiniu metodu" 1993 Doc. R. Žaromskis
387 Jancevičiūtė-Paleckienė A. „Sinoptinių procesų ypatumai maksimalaus sausringumo indekso metais (1986) Lietuvoje" 1993 Doc. V. Matulevičienė
388 Rimkus E. „Oro užterštumo dinamika ir jo ryšys su meteorologinėmis sąlygomis Vilniuje 1989-91 m. m." 1993 Doc. V. Ščemeliovas
389 Rindokas Z. „Nevėžio nuotėkio reguliavimas: hidrologiniai, ekologiniai ir ekonominiai aspektai" 1993 A. Juozapaitis ir Doc. K. Kilkus
390 Petrulytė R. „Bijutiškio moreninio masyvo erozinio tinklo struktūros analizė" 1993 Dr. A. Česnulevičius
391 Tautkutė A. „Biogeninių medžiagų koncentracijų dinamika barjeriniuose vandens telkiniuose" 1993 Doc. R. Žaromskis
392 Išaraitė-Burneikienė L. „Fizinių geografinių faktorių įtaka Lietuvos upių nuotėkio kaitai per metus" 1994 Doc. Z. Kaunas
393 Jokubaitis R. „Skroblaus upės nuotėkio charakteristika" 1994 Prof. K. Kilkus
394 Leščinskis G. „Sinoptiniai procesai šiaurės Atlante ir Europoje 1993 m. sausio 1-14 dienomis" 1994 Dr. A. Mikelinskienė
395 Valiukaitė V. „Tauragno ežero vandens balansas" 1994 Prof. K. Kilkus
396 Žygelis D. „Sartų ežero aptakumo analizė" 1994 Prof. K. Kilkus
397 Deinoravičius E. „Atmatos žiočių-Ventės rago akvatorijos litodinaminė raida ir ją sąlygojantys veiksniai" 1995 Doc. R. Žaromskis
398 Kuzavinis R. „Atmosferos cirkuliacijos ypatumai ekstremalių priešžiemių ir žiemų metu" 1995 Doc. A. Bukantis
399 Ruskonis A. „Bangų parametrų skaičiavimo ypatumai smėlingoje Baltijos jūros priekrantėje" 1995 Doc. R. Žaromskis ir Dr. G. Žilinskas
400 Valiūnaitė R. „Musės upės kompleksinė hidrologinė-hidrocheminė charakteristika" 1995 Prof. K. Kilkus
401 Drozd-Mikulienienė I. „Dirginančių oro temperatūrų pakitimų sinoptinės sąlygos" 1996 Doc. A. Bukantis