Konferencija „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės”

 

Data: 2020 m. gegužės 22 d. 10‒15 val. (perkelta iš 2020 m. kovo 20 d.)

Organizatoriai: Vilniaus universiteto Geomokslų institutas, Lietuvos geografų draugija

Konferencija skirta paminėti 250 metų meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius M. Počobutas, sukaktį. Pasidalinsime patirtimi vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptarsime klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimą. Kviečiame dalyvauti mokslininkus, studentus, visuomenės aktyvistus, verslininkus, mokytojus ir gimnazistus.

Konferencijoje vyks nuotolinės plenarinių ir stendinių pranešimų sesijos Microsoft Teams platformoje. Plenarinės sesijos vyks lietuvių, o stendinių pranešimų sesijos ‒ lietuvių ir anglų kalbomis. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Konferencijos dalyvių pranešimų tezės išleistos el. leidinyje, visoms tezėms suteiktas individualus skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (angl. digital object identifier).

Konferencijos tematika

 • Meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų transformacija XVIII‒XXI amžiuose
 • Klimato kaita Lietuvoje ir pasaulyje per instrumentinių matavimų laikotarpį
 • Klimato kaita geologinėje praeityje
 • Klimato modeliavimas ir prognozavimas
 • Hidrologiniai ir meteorologiniai procesai, jų modeliavimas bei prognozavimas
 • Mikroklimato tyrimo ir optimizavimo metodai
 • Klimato kaitos poveikis vandens ištekliams
 • Bioįvairovės transformacijos dėl klimato kaitos
 • Baltijos jūros būklė ir raidos tendencijos klimato kaitos kontekste
 • Klimato kaitos poveikis žmogaus sveikatai
 • Visuomenės švietimas apie klimato kaitą
 • Klimato kaitos keliamos rizikos vertinimas ir švelninimas
 • Poveikio klimatui švelninimas
 • Sektorinės prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės
 • Klimato kaitos politikos regioniniai, nacionaliniai ir globalūs iššūkiai
 • Ūkio subjektų ir visuomenės aprūpinimas specializuota hidrometeorologine ir klimatine informacija
Konferencija vyks nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams platformą. Plenariniai pranešimai bus tiesiogiai transliuojami internetu, o stendiniai pranešimai bus pateikiami virtualioje aplinkoje. Pranešimų autoriams ir užsiregistravusiems klausytojams išsiųsime prisijungimo instrukcijas ir kitą aktualią informaciją.
Konferencijos vaizdo įrašai:
Atidarymas ir I plenarinė sesija (10.00-12.00 val.): https://www.youtube.com/watch?v=RmTrN3fvOG0
II plenarinė sesija ir uždarymas (13.00-15.30 val.): https://www.youtube.com/watch?v=wnBtUMrYcnA

Stendinai pranešimai

Geriausi stendiniai pranešimai apdovanoti specialiais Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro prizais:

a) Račas G., Bukantis A., „Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose”, (Nr. 10).
b) Akstinas V., Jakimavičius D., Meilutytė-Lukauskienė D., Šarauskienė D., Nazarenko S. „Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai”, (Nr. 15).
c) Žalytė M., Puriuškytė I., Kiškytė E., „Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga”, (Nr. 45).

Renginio programa:

10.00‒10.20 Konferencijos atidarymas. Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, LR Aplinkos ministerijos viceministras Marius Narmontas (moderatorius prof. Arūnas Bukantis).

10.20‒12.00 I plenarinė sesija.

10.20‒10.40 Martynas Počobutas Odlianickis: astronomas, matematikas, švietėjas. Doc. Jokūbas Sūdžius, Vilniaus universitetas.

10.40‒11.00 250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje. Prof. Egidijus Rimkus, Vilniaus universitetas; dr. Donatas Valiukas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

11.00‒11.20 Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos. Prof. Arūnas Bukantis, doc. Justas Kažys, Vilniaus universitetas.

11.20‒11.40 Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija? Prof. Ingrida Šaulienė, Šiaulių universitetas.

11.40‒12.00 Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai. Hab. dr. Mečislovas Žalakevičius, Lietuvos mokslų akademija.

12.00‒13.00 Pietų pertrauka.

13.00‒15.00 II plenarinė sesija.

13.00‒13.20 Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje. Vilija Augutavičienė, LR Aplinkos ministerija; dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, Vilniaus universitetas.

13.20‒13.40 Klimato kaitos valdymas ir energetikos ateitis. Prof. Artūras Žukauskas, Vilniaus universitetas.

13.40‒14.00 Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams. Dr. Jūratė Kriaučiūnienė, dr. Brunonas Gailiušis, dr. Diana Šarauskienė, dr. Darius Jakimavičius, dr. Diana Meilutytė-Lukauskienė, dr. Vytautas Akstinas, dr. Aldona Jurgelėnaitė, Lietuvos energetikos institutas.

14.00‒14.20 Klimato kaitos iššūkiai žemės ūkio vandentvarkai. Prof. Arvydas Povilaitis, dr. Otilija Miseckaitė, dr. Valerijus Gasiūnas, Vytauto Didžiojo universitetas.

14.20‒14.40 Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose. dokt. Justinas Kilpys, prof. Egidijus Rimkus, Silvija Pipiraitė-Januškienė, Vilniaus universitetas.

14.40‒15.00 Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje. Doc. Gintautas Stankūnavičius, doc. Donatas Pupienis, Dainius Frišmantas, Vilniaus universitetas; Darius Jarmalavičius, Gamtos tyrimų centras.

15.00‒15.10 Geriausių stendinių pranešimų apdovanojimas.

15.10‒15.30 Klausimai – atsakymai. Konferencijos uždarymas.

Kontaktai:

VU Geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedra. M. K. Čiurlionio 21, Vilnius.
El. paštas arunas.bukantis@gf.vu.lt Tel. 8 699 17131.

Konferencijos organizacinis komitetas
Prof. Arūnas Bukantis (pirmininkas), Vilniaus universitetas
Justinas Kilpys, Vilniaus universitetas
Genovaitė Kynė, Lietuvos geografų draugija
Viktorija Mačiulytė, Vilniaus universitetas
Vida Ralienė, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Prof. Egidijus Rimkus, Vilniaus universitetas
Doc. Gintautas Stankūnavičius, Vilniaus universitetas
Linutė Valiuškevičienė, Vilniaus universitetas

Konferencijos rėmėjai ir partneriai: