Kęstutis Kilkus

Kęstutis Kilkus (g. 1947 08 01 Vilniuje). 1969 metais baigė Vilniaus universitetą. Geografijos mokslų daktaras (1979), docentas (1990), hab. dr., prof. (1993, fiziniai mokslai, geografija). Mokslinių interesų kryptys: ežerotyra, Lietuvos hidrografija, paviršinių ir požeminių vandenų sąveika. VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas (1986-2004), VU Gamtos mokslų fakulteto dekanas (2004-2011). Nuo 2011 Lietuvos MA narys. Valstybinė mokslo premija (2001) už darbų ciklą “Lietuvos sausumos hidrologijos tyrimas”. Šiaurės šalių hidrologų asociacijos, Tarptautinės hidrologijos mokslų asociacijos, Lietuvos geografų draugijos tarybos, VU senato narys. Monografijų ir mokomųjų knygų autorius: “LTSR ežerų morfometrija” (1982), “Įdomioji ežerotyra” (1985), “LTSR ežerų optika ir termika” (1985), “Lietuvos draustinių ežerai” (1986), “ “Lietuvos ežerų hidrologija” (1989), “Upės ir žmonės” (1992), “Bendroji hidrologija (ežerai ir vandens talpyklos)” (1993), “Lietuvos vandenų geografija” (1998), “Dimiktinių ežerų terminės struktūros” (2000), „Profesorius Steponas Kolupaila“ (2002), “Ežerotyra” (2005), “Ežerai. 119 Lietuvos ežerų” (2013). Monografijos “Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje” (2001), knygos”Antano Bariso hidrologija” (2006), vadovėlio “Lietuvos vandenų geografija” (2011) bendraautorius. VU dėstė bendrąją hidrologiją, ežerotyrą, vandeningumo svyravimus, vadovavo baigiamiesiems bakalaurantų ir magistrantų darbams, doktorantams. Nuo 2012 m. VU profesorius emeritas.

Profesoriaus bibliografija.