Gintautas Stankūnavičius

Doc. Dr. Gintautas Stankūnavičius

Gimė 1965 metų liepos 25 dieną Kaune. 1990 metais baigė Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedrą ir įgijo geografo specialybę. 1990-1991 metais Hidrologijos ir klimatologijos katedroje dirbo inžinieriumi, o 1991-1993 metais – Kauno Hidrometeorologijos observatorijos Hidrologijos skyriaus viršininku. 1993-1995 metais G. Stankūnavičius buvo Rusijos Arktikos ir Antarktikos mokslinio tyrimo instituto darbuotojas, dalyvavo Rusijos 39 Antarktinės ekspedicijoje. Dirbo palydovinės informacijos dešifratoriumi-sinoptiku Molodežnaja bazėje (Rytų Antarktida). 1995-2000 metais VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros doktorantas. 2000 metais apgynė disertacinį darbą „Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos”. Nuo 2000 metų Hidrologijos ir klimatologijos katedros lektorius, o nuo 2002 metų Hidrologijos ir klimatologijos katedroje užima docento pareigas. 2004-2005 metų rudenį – žiemą stažavosi Varšuvos universiteto Geofizikos instituto, Atmosferos fizikos skyriuje, „Mažo masto atmosferos judesių tyrimų“ pavyzdiniame mokslo centre (CESSAR). 1996-2001 metais G. Stankūnavičius skaitė „Miesto klimato“ kursą. Laisvalaikio pomėgiai: sportas gryname ore, žvejyba, literatūra.

G. Stankūnavičius dėsto „Dinaminės meteorologijos pagrindų ir orų prognozavimo“, „Ilgalaikių meteorologinių prognozių“, „Sinoptinės meteorologijos pagrindų“ ir „Globalios cirkuliacijos modeliavimo pagrindų“ kursus.

Mokslinių interesų kryptys: sinoptinė meteorologija, palydovų meteorologija, sinoptinė klimatologija.

Disertacijos tema: Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos. Vadovas doc. dr. Arūnas Bukantis. (2000 m.)

Dmitry B., Alexander Polonsky A., Stankūnavičius G. (2014). Projected precipitation and air temperature over Europe using a performance-based selection method of CMIP5 GCMs. Journal of Water and Climate Change In Press, Uncorrected Proof © IWA Publishing 2015 | doi:10.2166/wcc.2015.081

Vadovėliai, monografijos ir studijų priemonės

Bukantis A., Kazakevičus S., Korkutis P., Markevičienė I., Rimkus E., Rimkutė L., Stankūnavičius G. , Valiuškevičienė L., Žukauskaitė L. (1998). Klimato elementų kintamumas Lietuvos teritorijoje, Vilnius: Geografijos institutas.171 psl.

Stankūnavičius G. ,Alikina I. ir kt (2001). Izmenenija klimata i ispolzovanije klimaticheskich resursov, Minsk: BGU. 263 psl.

Bukantis A., Gulbinas Z., Kazakevičius S., Kilkus K., Mikelinskienė A., Morkūnaitė R., Rimkus E., Samuila M., Stankūnavičius G. , Valiuškevičius G., Žaromskis R. (2001). Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje, Vilnius: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas. 280 psl.

Stankūnavičius G.(2001). Synoptic climatology: wintertime cyclone types; practical applications. NOMEK/EUMETSAT courses (Šiaurės šalių sinoptikų mokymo kursai). Paskaitų ir praktinių užsiėmimų medžiaga, Vilnius, 2001 balandžio 18-24: CD-ROM.

Stankūnavičius G. (2011). Sinoptinės meteorologijos pagrindų praktikos darbai. Vilniaus universitetas. Vilnius. 150 pp. ISBN 978-609-459-010-8 (mokomoji knyga). Prieiga per: https://www.hkk.gf.vu.lt

Moksliniai straipsniai

Stankūnavičius G. , Rimkus E. (1997). Sniego dangos dinamika Vilniaus mieste. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156. XXX: 162-169.

Stankūnavičius G. , Rimkus E. (1998). Pirmas ir paskutinis sniegas Lietuvoje. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156. XXXI: 34-45.

Stankūnavičius G.(1998). Orų prognozavimo perspektyvos Internete, Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse, Mokslinės konferencijos pranešimai, Vilnius, 1998 kovo 23 d.: 7-12.

Stankūnavičius G.(1998). Debesuotumo matavimai iš dirbtinių Žemės palydovų, Geographia Juventa, V-os mokslinės jaunųjų geografų konferencijos pranešimai, Vilnius, 1997 gruodžio 18-19 d.: 22-26.

Stankūnavičius G.(1999). Blokuojantys procesai atmosferoje. Geografija, ISSN 1392-1096, 35(1): 28-35.

Stankūnavičius G.(1999). Vandenyno ir atmosferos cirkuliacijos Šiaurės pusrutulyje poveikis klimato anomalijoms. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156. XXXII: 26-38.

Bukantis A., Valiuškevičienė L., Stankūnavičius G.(2000). Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje. 2. Šiltasis metų laikotarpis. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156, XXXIII: 73-80.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G.(2000). Automobilių kelių mikroklimato tyrimai Lietuvoje. Geografija, ISSN 1392-1096, 36(2): 24-30.

Bukantis A., Kažys J., Rimkus E., Stankūnavičius G. , Valiukas D. (2001). Kelio dangos minimalios temperatūros prognozavimas. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156, XXXIV(2): 154-163.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G.(2000). Lithuanian climate change in the 18th-21th centuries. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye I prikladniye reaspekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 31-33.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G.(2000). Roads thermal mapping in Lithuania. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye I prikladniye reaspekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000 m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 212-215.

Stankūnavičius G.(2000). Šiltų ir vėsių vasarų Lietuvoje ilgalaikių prognozių perspektyvos. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tezių rinkinys. Vilnius, 2000 m. birželio 21-26 d.:114.

Stankūnavičius G. , Jalinskas P. (2001). Blocking activities in Europe and weather anomalies in Lithuania. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156, XXXIV(1): 7-21.

Stankūnavičius G.(2001). Platuminė oro masių apykaita Šiaurės Atlante ir jos poveikis orų anomalijoms. Geografija Lietuvoje. Straipsnių rinkinys, 216-230.

Stankūnavičius G.(2001). Ilgalaikiai šalčiai Lietuvoje. Geographia Juventa, VI-os mokslinės jaunųjų geografų konferencijos pranešimai, Vilnius, 1999 gruodžio 10 d.: 90-99.

Rimkus E., Stankūnavičius G.(2001). Generalizacijos įtaka klimatinių rodiklių tikslumui. Gamtos bei visuomenės geografinis pažinimas ir krašto tvarkymas, mokslinės konferencijos pranešimai, Vilnius, 2000 lapkričio 17d.: 59-68.

Stankūnavičius G.(2001). Šiaurės pusrutulio atmosferos cirkuliacijos indikatoriai ir ilgalaikių orų prognozių Lietuvoje perspektyvos. Mokslas Gamtos mokslų fakultete, mokslinės konferencijos pranešimai, Vilnius, 2001 spalio 10 d.: 193-203.

Stankūnavičius G. , Bartkevičienė G. (2002). Ekstremalios atmosferos cirkuliacijos sąlygos Šiaurės Atlante. 1 dalis: atmosferos veiklumo centrai. Geografija, ISSN 1392-1096, 38(1): 22-33.

Stankūnavičius G. , Bartkevičienė G. (2002). Ekstremalios atmosferos cirkuliacijos sąlygos Šiaurės Atlante. 2 dalis: slėgio ir geopotencialaus aukščio anomalijos. Geografija, ISSN 1392-1096, 38(2): 5-13.

Rimkus E., Stankūnavičius G.(2002). Snow water equivalent variability and forecast in Lithuania. Boreal environment research 7(4): 457-462.

Bukantis A, Gulbinas Z., Stankūnavičius G. , Rimkus E., Valiuškevičius G. (2003). The river flood forecasting peculiarities in Lithuania, International conference on andvances in Flood Forecasting in Europe, Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Roterdamas, 2003 metų Kovo 3-5: 33-34.

Stankūnavičius G.Bartkevičienė G. (2003). Ekstremalios atmosferos cirkuliacijos sąlygos Šiaurės Atlante: oro temperatūros ir kritulių anomalijos Lietuvoje. Geografijos metraštis, ISSN 0132-3156, XXXVI(1): 18-33.

Stankūnavičius G.(2003). North Atlantic large scale atmosphere circulation influence on Lithuanian climate. NATO ARW joint international scientific observation facility on Jan Mayen island: 27-28.

Stankūnavičius G. , Valiuškevičius G. (2003). Atmosphere circulation influence on water levels fluctuation in Lithuanian lakes. Тeoretičeskyje i prikladnyje problemy sovremenoj limnology: 235-237.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G.(2003). Atmosferos taršos kaitos urbanizuotose teritorijose prognozė, Geografijos metraštis XXXVI(2): 7-19.

Stankūnavičius G. , Žaromskis R. (2004). Hydroclimatic conditions as ecosystems regulator in the Curonian Lagoon. Laggons and coastal wetlands in the global change context: impacts and management issues: 15-16.

Stankūnavičius G.(2004). North Atlantic influence on Lithuanian climate: effects of large-scale atmospheric circulation. Jan Mayen Island in Scientific Focus: 41-54.

Stankūnavičius G.(2005). Temperature verification over Lithuanian territory in the UMPL regional forecast model. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 60-61.

Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G. , Bukantis A. (2005). Nemuno nuotėkio prognozavimo, panaudojant HBV modelį, galimybių įvertinimas. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 72-73.

Stankunavicius G., Bukantis A., Bartkevicienė G. (2006). The North Atlantic oscillation impact on the thermal regime in Lithuania. Proceedings of the International conference “Bioclimatology and water in the land” 11-14 September 2006, Strecno. CD-ROM, 6 pp:http://www.cbks.cz/sbornikStrecno06/.

Stonevicius E., Stankunavicius G., Jalinskas P. (2006). The warm season runoff dependence on the drought index in Lithuania. BALWOIS 2006: Conference on water observation and information system for decision support, 23-26 May 2006, Ohrid, CD-ROM, 11 pp: http://balwois.mpl.ird.fr/balwois/

Rimkus E., Stankūnavičius G.(, Bukantis A. (2006). Meteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje. Geografija, 42 (2), 56-64.

Mockevičiūtė K., Stankūnavičius G.(2007). Possibilities to improve ground-based cloud cover observations using Satellite Application Facility (SAFNWC) products. Geografija, 43 (1), 21-29.

Konkovas S., Stankūnavičius G.(2007). Transporto taršos sklaidos tyrimai AEROMOD modeliu Vilniuje. Geografija, 43 (2), 48-56.

Kilpys J., Stankūnavičius G.(2008). Terminių troposferos parametrų taikymas kritulių fazinės sudėties diagnozei Lietuvoje, Geografija,. 44, ( 2), 41–49.

Jakimavičiūtė N., Stankūnavičius G.(2008). Sausrų Lietuvoje diagnozė naudojant skirtingus kritulių rodiklius ir klasifikacijos metodus, Geografija, 44, ( 2), 50-57.

Stankūnavičius G.(2009). Ilgalaikių oro temperatūros ir kritulių anomalijų numatymo galimybės Lietuvoje, Geografija,. 45, (1), 33-43.

Stankunavicius G., Valiuskevicius G., Rimkus E., Bukantis A., Gulbinas Z. 2007. Meteorological Features behind spring runoff formation in the Nemunas River. Boreal Environment Research. 12(6): 643-651.

Stonevicius E., Stankunavicius G., Kilkus K. (2008). Ice regime dynamics in the Nemunas river. Climate Research, 36 (1), 17-28.

Basharin D.V., Stankunavicius G.Climatic surface air temperature fluctuations: observation, reanalyses and WCRP CMIP3 multi-models, submitted to ICTP Internal Report, Trieste, Italy, 2011: Ref. IC/IR/2010/011.

Basharin D.V., Stankunavicius G. (2011). Climatic surface air temperature fluctuations: observation, reanalyses and WCRP CMIP3 multi-models, ICTP Full Technical Report . Trieste. Italy 2010, April. Ref. IC/IR/2010/011. ISSN 2079-9187.

Д.В.Башарин, А.Б.Полонский, Г.Станкинавичус. Сравнение климатической изменчивости приземной температуры воздуха по данным наблюдений и результатам климатических расчетов: региональный и глобальнй масштаб. “Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа”. Севастополь: Изд. МГИ – Севастополь: «ЭКОСИ-Гидрофизика», том.24, 2011

Polonsky A.B., Basharin D.V., Stankunavicius G. (2011).Comparison of climatic variability of surface air temperature observations vs climate simulations: regional and global scale. Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources: Collected scientific papers. NAS of Ukraine, MHI, IGS,OD IBSS. 24, 142-150. (Rusų kalba, anotacija anglų ir ukrainiečių kalbomis).

Kažys J., Stankūnavičius G., Rimkus E., Bukantis A., Valiukas D. (2011). Long-range alternations of extreme high day and night temperatures in Lithuania, Baltica. 24 (2): 71-82.

Valauskaitė J., Stankūnavičius G. (2011). Atmosferos drėgnio kintamumas virš pietinės Baltijos jūros dalies. Geografija, 47, (2), 79–87.
Valauskaitė J., Stankūnavičius G. (2012). Integruoto vandens garų kiekio virš Baltijos regiono klimatiniai rodikliai. Geografija. 48 (2), 108-118.
Ramanenko E., Stankūnavičius G. (2012). Atmosferos stabilumo tyrimas anticikloninės cirkuliacijos dariniuose. Geografija, 48, (2), 77–85.

Stankūnavičius G. , Basharin D., Pupienis D. (2012). Relationship between Eurasian large-scale patterns and regional climate variability over the Black and Baltic Seas. Boreal Environment Research 17. 327–346.

Ivanauskaitė J., Bukantis A., Stankūnavičius G. (2012). The application of AgroMetShell model for the analysis and prediction of spring barley productivity in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture. 99 (2): 213-220.

Basharin D.V., Polonsky A.B., Stankunavicius G. (2013). Possible changes in the temperature and precipitation fields over Europe by the end of this century. Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources: Collected scientific papers. NAS of Ukraine, MHI, IGS,OD IBSS. 27, 174-178. (Rusų kalba, anotacija anglų ir ukrainiečių kalbomis).

Wetterhall F., Pappenberger F., Alfieri L., Cloke H. L., Thielen-del Pozo J., Balabanova S., Daňhelka J., Vogelbacher A., Salamon P., Carrasco I., Cabrera-Tordera A. J., Corzo-Toscano M., Garcia-Padilla M., Garcia-Sanchez R. J., Ardilouze C., Jurela S., Terek B., Csik A., Casey J., Stankūnavičius G. , Ceres V., Sprokkereef E., Stam J., Anghel E., Vladikovic D., Alionte Eklund C., Hjerdt N., Djerv H., Holmberg F., Nilsson J., Nyström K., Sušnik M., Hazlinger M., and Holubecka M. (2013). HESS Opinions „Forecaster priorities for improving probabilistic flood forecasts”. Hydrology and Earth System Sciences. 17, 4389-4399.

Sviderskytė, G., Stankūnavičius, G. , Rimkus, E. (2014). Weather conditions during a transatlantic flight of Lituanica on July 15–17, 1933. Baltica, 27 (2), 119–130.

Rimkus E., Kažys J., Valiukas D., Stankūnavičius G. (2014). The atmospheric circulation patterns during dry periods in Lithuania. Oceanologia 56 (2): 223-239.

Stonevičius E., Stankūnavičius, G. (2015). Drought vulnerability assessment for different hydrological conditions based on Standardized Runoff Index and Flow Duration Curve in Lithuania. In Drought: Research and Science-Policy Interfacing (ed. Andreu J., Solera A., Paredes-Arquiola J., Haro-Monteagudo D., van Lanen H.). CRC Press/Balkena The Netherlands. ISBN 9781138027794, 514 pp.

Paskutinį kartą atnaujinta 2015.10.08