Arūnas Bukantis

Prof. Dr. Arūnas Bukantis

Gimė 1961 metų gruodžio 5 dieną Šakių rajono Smilgių kaime. 1984 metais Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje įgijo geografo-meteorologo specialybę. 1984-1988 m. dirbo inžinieriumi-meteorologu Vilniaus universitete. 1988–1990 metais studijavo aspirantūroje Sankt-Peterburgo Vyriausioje Geofizikos observatorijoje. Nuo 1991 metų Hidrologijos ir klimatologijos katedros dėstytojas, o nuo 1994 metų docentas. 1992 metais apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją „Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione”. 1995 metais tapo Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų konkurso premijos laureatu už vadovėlį „Lietuvos klimatas“. 1996 metais suteiktas pedagoginis docento vardas. 1994–2002 m. Geografijos instituto (nuo 2001 metų Geologijos ir Geografijos instituto) Klimatologijos sektoriaus vadovas, 2003–2004 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. 2002 m. VU Rektoriaus mokslo premijos laureatas. 2004 m. Vilniaus universitete atliko habilitacijos procedūrą fizinių mokslų srityje geografijos kryptyje: habilitacijai pateikta mokslo darbų apžvalga „Lietuvos klimato genezė ir kaita“. Nuo 2004 m. Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas, profesorius. A. Bukantis yra JT Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos nacionalinės ekspertų grupės narys, žurnalų Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Journal of Water Security (JWS) redakcinių kolegijų narys, Europos klimato pranešėjų tinklo (Climate Broadcasters Network – Europe) dalyvis. 2010–2014 VU senato narys. Nuo 2014 m. Fizinės geografijos (06P) krypties doktorantūros komiteto pirmininkas. Laisvalaikio pomėgiai: literatūra, teatras.

Vilniaus universitete A. Bukantis dėsto šiuos dalykus: „Taikomoji meteorologija“, „Klimatologija“, „Lietuvos klimatas“, „Mikroklimatologija“, „Klimato svyravimai“, „Klimato ir ekosferos kaita“, vadovauja doktorantams, bakalaurantų ir magistrantų tiriamiesiems bei baigiamiesiems darbams, mokomajai meteorologijos praktikai.

Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos klimato genezė, taikomoji meteorologija, klimato svyravimai, ekstremalūs klimato reiškiniai Baltijos regione, klimato kaitos politika, klimato išteklių dinamika ir prognozavimas.

Disertacijos tema: Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione. Vadovas B. I. Sazonovas. (1992 m.)

Habilitacijos procedūros tema: Lietuvos klimato genezė ir kaita. (2004 m.)

Vadovėliai, monografijos, informaciniai leidiniai ir studijų priemonės

Bukantis A. (1992). Agrometeorologijos praktiniai darbai. Vilnius. VU leidykla. 25 p.

Bukantis A. (1994). Lietuvos klimatas (Vadovėlis universitetų geografijos specialybės studentams). Vilnius. VU leidykla, 188 p.

Bukantis A. (1997). Neįprasti gamtos reiškiniai Lietuvos žemėse XI–XX amžiuose. Vilnius. 197 p.

Bukantis A. Kazakevičius S., Korkutis P. ir kt. (1998). Klimato elementų kintamumas Lietuvos teritorijoje. Kolektyvinė monografija. Vilnius, Geografijos institutas. 172 p.

Bukantis A., Gulbinas Z., Kazakevičius S. ir kt. Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje (2001). Kolektyvinė monografija, red. A. Bukantis. Vilnius.

Bukantis A. (2001). Dirvodaros veiksniai. Klimatas. Kolektyvinėje monografijoje „Lietuvos dirvožemiai”. Lietuvos mokslas, 32 knyga. Vilnius. 120-131.

Bukantis A. (2004). Taikomoji meteorologija. Klimatologija. Lietuvos klimatas: praktikos darbai. Vilnius. VU leidykla. 71 p.

Balevičius A., Bukantis A., Bukelskis E., Ignatavičius G., Kutorga E., Mierauskas P., Rimkus E., Rukšėnienė J., Sinkevičius S., Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Zemlys P., Žaromskis R. P. (2007). Globali aplinkos kaita. Mokomoji knyga. Vilnius.

Bukantis A., Dailidienė I., Česnulevičius A. ir kt. (2007). Klimato kaita: prisitaikymas prie jos poveikio Lietuvos pajūryje. Informacinis leidinys. Vilnius: VU leidykla.

Bukantis A. (2007). Klimatologija (paskaitų konspektas, CD).www.hkk.gf.vu.lt

Bukantis A., Gedžiūnas P., Giedraitienė J., Ignatavičius G., Jonynas J., Kavaliauskas P., Lazauskienė J., Reipšleger R., Sakalauskienė G., Sinkevičius S., Šulijienė G., Žilinskas G., Valiuškevičius G. 2008. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė procesai ir raida. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius.

Bukantis A. (2009). Atmosferos reiškinių stebėjimai. Metodinė priemonė. Vilnius. VU leidykla.

Vaitiekūnienė J., Virbickas T., Daunys D., Taminskas J. Gregorauskas M., Klimas A., Domaševičius A., Paukštys B., Štuopis A., Drevalienė G., Valiuškevičius G., Bukantis A., Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J., Štaras A., Povilaitis A., Punys P., Semėnienė D., Oskolokaitė I., Langas V., Strazdaitė I. 2011. Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. Paukštys B. (red.). Vilnius.

Bukantis A., Rimkus E., Stonevičius E., Valiuškevičius G. ir kiti. (2012). Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone: poveikis, kaina ir prisitaikymas, Vilnius.

Arustienė J., Bukantis A., Damušytė A., Jarmalavičius D., Kažys J., Kriukaitė J., Ramanauskienė V., Rimkus E., Stonevičius E., Valiuškevičius G., Satkūnas J., Taločkaitė E., Žilinskas G. 2012. Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone: poveikis, kaina ir prisitaikymas. Vilnius: VU leidykla.

Volungevičius J., Šimanauskienė R., Kažys J., Bukantis A., Baškytė R., Baltrūnas V., Česnulevičius A., Kavoliūtė F. 2013. Lietuvos gamtinė geografija. Vadovėlis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Bukantis A., Ignatavičius G., Satkūnas ir kt. 2013. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė procesai ir raida. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilnius.

Bukantis A. 2014. Kas užlopys dangų. Vilnius: Tyto alba leidykla.

Moksliniai straipsniai

Sazonov B., Bukantis A. (1989). Heavy winters in Baltic region. Proceedings of the conference Conteporary climatic changes in Poland. Lodz, Poland, 12-14 December 1989: 23.

Bukantis A. (1990). Ispolzovanije meteorologičeskih kompleksov dlia diagnostiki faktorov, formirujuščih klimat v Pribaltike. GGO im. A. I. Vojeikova. Leningrad,1990.- Dep. v VNIIGMI-MCD 26. II. 90, No 1024 – gm90: 1-6.

Bukantis A. (1990). Vlijanije advekciji vozduha na formirovanije temperaturnogo režima Pribaltiki v holodnoje polugodije. Trudy GGO 531: 106-112.

Bukantis A., Sazonov B.I. (1990). Analiz uslovij anomalno tioploi zimy 1989 m. v Vostočnoi Evrope. Agroekologičeskie resursy (izmenčivostj i prognozirovanije): Sb. nauč. tr.: 72-78.

Bukantis A., Gavrilova T.V. (1990). Kolebanija temperatury vozduha v Pribaltike pri sovremennyh izmenenijah klimata v umerenyh širotah Severnogo polušarija. GGO im. A. I. Vojeikova. L., 1990.- Dep. V VNIIGMI-MCD 26.11.90, No 1023 gm90: 1-18.

Bukantis A., Sazonov B.I., Ševkunova E.I., Artiomenko L.A. (1990). Osobenosti formirovanija ekstremalnyh zim Severnogo polušarija. Trudy GGO 531: 94-99.

Sazonov B.I., Bukantis A. (1990). Priroda surovyh zim. Vopr. prognoza pogody, klimata i cirkuliaciji atmosf.: Mežvuz. sb. nauč. tr.: 62-68.

Bukantis A. Postojanstvo anomalij srednemesečnyh temperatur vozduha v rajone Baltijskogo moria. Trudy konf. mol. uč. i spec. GGO im. A. I. Vojeikova. Leningrad 24- 25 oktiabria 1990 g. / GGO im. A. I. Vojeikova, L., 1990 – Dep. v IC VNIIGMI 05.06.91, No 1080 – gm91: 54-81.

Bukantis A. (1991). Kuršių marių vandens lygio priklausomybė nuo vėjo ir atmosferos barinių centrų padėties. Geografijos metraštis 27: 101-107.

Bukantis A. (1992). Oro temperatūros svyravymai Pabaltyjije globalinių ir regioninių klimato reiškinių fone. Geografija 28: 23-30.

Sazonov B. I., Bukantis A., Gavrilova T.V. (1992). Katastrofičeskoje povyšenije temperatury v Evraziji. Trudy GGO 541: 3-9.

Bukantis A. (1993). Fluctuations of the air temperature in the Baltic region in connection with global and regional climatic Phenomena. Global warming and contemporary climatic changes in Poland. Proceedings of the International conference 31 May – 1 June 1993 / Szczecin. p. 16.

Bukantis A. (1993). 1992-ųjų metų sausra Lietuvoje. Geografija, 29 t. 51-53.

Bukantis A. (1993). Klimato veiksnių kiekybinis įvertinimas faktorinės analizės pagalba. Geografija, 29 t. 44-46.

Sazonov B.I., Molkentin E.K., Bukantis A. (1994). Klimato anomalija Šiaurės Europoje 1989-1993 m. Geografija 30 t. 10-12.

Bukantis A. (1994). Application of factor analysis for climate genesis and diagnosis in the Baltic Sea area. – Proceedings of the International conf. „Contemporary Climatology” 15-20 August 1994, Brno , Czech Republic. 122- 124.

Bukantis A. (1994). Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione. Geografijos metraštis, 28 t., 1994. – 178-194 p.

Bukantis A. (1995). Lietuvos klimato svyravimai XIX-XX šimtmečiuose. Atmosferos cirkuliacijos ypatumai. Geografijos instituto darbai. Klimatologija. 62-69.

Bukantis A. (1995). Lietuvos klimato svyravimai XIX-XX šimtmečiuose. Klimato svyravimų priežastys. Geografijos instituto darbai. Klimatologija. 69-86.

Bukantis A. (1995) .Ekstremalūs klimato reiškiniai Baltijos regione ir jų įtaka ūkiui. Geografija 31 t. 39-42.

Bukantis A. (1996). Extreme Cold And Warm Winters In The Baltic Sea Area. – Vilnius: Geography in Lithuania. Special issue for the 28th International Geographical Congress on “Land, Sea and Human Efort”: 139-160.

Bukantis A., Rimkus E. (1996): Lietuvos agroklimatinių resursų dinamika ir prognozės. Geografija 32 t.: 22-27.

Bukantis A., Rimkutė L. (1996). Oro temperatūros svyravimo Lietuvoje regioniniai ypatumai. Geografijos metraštis XXIX: 126-136.

Bukantis A. (1996). Extreme climatic phenomenona in the Baltic Sea region and their influence into the various branches of economy. – Proceedings of the European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden 7-10 May 1996: 190-191.

Bukantis A., Rimkutė L. (1997). Kritulių klimatinių rodiklių svyravimo regioniniai ypatumai Lietuvoje 1925–1995 m. Geografijos metraštis XXX: 143–154.

Bukantis A., Rimkus E. (1997). Lietuvos agroklimatinių išteklių kaita ir prognozės. Mokslinės konferencijos “Lietuvos klimato ir dirvožemio potencialo racionalaus naudojimo perspektyvos” pranešimai. Vilnius, 1997 m. vasario 20 d.: 5-11.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1997). Ežerų terminio bei ledo režimo prognozė pagal oro temperatūrą. Geografijos metraštis XXX: 117–126.

Kilkus K., Bukantis A., Rimkus E., Valiuškevičius G. (1998). Ežerų vandens paviršiaus temperatūrų prognozė pagal oro temperatūrą. Žuvininkystė Lietuvoje, III, 2 dalis: 141-149.

Bukantis A. (1998). Character of winters in the Baltic Sea region in different phases of El Nino/Southern Oscillation. Vilnius, Geografija 34 t.: 11-14.

Bukantis A. (1998). Agroklimatinių resursų dinamika ir augalininkystės plėtros perspektyvos Lietuvoje. Mokslinių staripsnių rinkinys “Augalininkystės ir bitininkystės dabartis ir ateitis”: 17-23.

Bukantis A. (1998). Extreme Cold and Warm Winters In The Baltic Sea Area. Proceedings of the Second International Conference on Climate and Water. Espoo, Finland, 17-20 August 1998: 468-478.

Bukantis A. (1998). Dynamics and Forecast of Agri-climatic resources in the Baltic sea region. Proceedings of the European Conference on Applied Climatology. Viena, Austria, 19-23 October 1998. Disc compact.

Bukantis A. (1998). Klimato svyravimų įtaka žmonių bendruomenių socialinei raidai. Mokslinės konferencijos “Lietuvos meteorologijos ir hidrologijos problemos XXI a. išvakarėse” pranešimai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla: 55-61.

Bukantis A. (1998). Lietuvos klimato svyravimai ir prognostiniai scenarijai. Ekologinė medicina 2 t.: 123-128.

Bukantis A. (1998). Klimatiniai ekstremumai Baltijos jūros regione ir jų įtaka ūkiui. Ekologinė medicina 2 t.: 129-135.

Bukantis A. (1998). Žmonių bendruomenių socialinės raidos sąsaja su klimato svyravimais. Geografijos metraštis XXXI: 24-33.

Bukantis A. (1999). Efect of climate change on dynamics of agri-climatis resources in the Baltic Searegion. Abstracts of proceedings International symposium „New approaches in irrigation, drainage and flood control management”. Bratislava, Slovak Republic 12-14 May 1999.

Bukantis A. (1999). Lietuvos klimatas XIX-XXI amžiuose. Lietuvos mokslas. 23 knyga: 368-378.

Bukantis A., Valiuškevičienė L. (1999). Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje. 1. Šaltasis metų laikotarpis. Geografijos metraštis XXXII: 57-64.

Bukantis A., Rimkus E. (1999). Ekstremalūs gamtos reiškiniai pasaulyje ir Lietuvoje 1998 metais. Geografijos metraštis XXXII: 365-367.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Lithuanian climate change in the 18th-21th centuries. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye i prikladniye easpekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000 m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 31-33.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Roads thermal mapping in Lithuania. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Nauchniye i prikladniye reaspekty ocenki izmenenij klimata i ispolzovaniya klimatitcheskich resursov” tezės. Minskas, 2000 m. spalio 31 – lapkričio 3 d.: 212-215.

Bukantis A. (2000). Oro temperatūros ekstremalumo dinamika Lietuvoje. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tezių rinkinys. Vilnius, 2000 m. birželio 21-26 d.:113.

Bukantis A. (2000). Dynamics and Forecast of Agri-climatic Resources in the Baltic Sea Region. Abstracts of International Scientific Meeting “Detection and modelling of recent climate change and its effects on a regional scale”. Spain, Tarragona, 29-31 May 2000: 119.

Bukantis A. (2000). Dynamics and forecast of agriclimatic resources in the Lithuania. Abstracts of communications of International conference “Sustainable Development in the Information Society”. Vilnius, October 2-4, 2000: 45.

Bukantis A., Valiuškevičienė L., Stankūnavičius G. (2000). Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje. 2. Šiltasis metų laikotarpis. Geografijos metraštis XXXIII: 73-80.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2000). Automobilių kelių mikroklimato tyrimai Lietuvoje. Geografija 36 (2): 24-30.

Bukantis A. (2001). Climatic fluctuations in Lithuania against a background of global warming. Acta Zoologica Lituanica, vol. 11 (2): 113-120.

Bukantis A., Paulauskaitė S. (2001). Oro temperatūros metinio ciklo ypatumai Klaipėdoje ir juos lemiančios atmosferos cirkuliacijos formos. Geografijos metraštis XXXIV 2 dalis: 5-14.

Bukantis A., Kažys J., Rimkus E., Stankūnavičius G., Valiukas D. (2001). Kelio dangos minimalios temperatūros prognozavimas. Geografijos metraštis XXXIV 2 dalis: 154-163.

Bukantis A. ir bendraautoriai (2002). Daily surface air temperature and precipitation dataset 1901-1999 for European Climate Assesment (ECA). Interbational Journal of Climatology, vol. 22: 1441-1453.

Bukantis A. (2002). Application of factor analysis for quantification of climate-forming processes in the eastern part of Baltic Sea region. Climate Research, vol. 20: 135-140.

Bukantis A., Gulbinas Z., Stankūnavičius G., Rimkus E., Valiuškevičius G. (2003). The river flood forecasting peculiarities in Lithuania. International conference on advances in flood forecasting in Europe, Roterdam, March 3-5: 33-34.

Bukantis A., Valiuškevičienė L. (2003). Paros oro temperatūros svyravimai apie 0 C Lietuvoje. 1. Statistinė klimatinė analizė. Geografijos metraštis. XXXVI(1): 5-17.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G., (2003). Atmosferos taršos kaitos urbanizuotose teritorijose prognozė. Geografijos metraštis. XXXVI(2):7-19.

Bukantis A., Kilkus K.(2004). Lietuvos upių ir ežerų hidroklimatiniai ritmai. 3-ioji konferencija Mokslas Gamtos mokslų fakultete: 2004 m. balandžio 22-23 d., pranešimai: 31-42.

Bukantis A., Rimkus E. (2004). The Lithuanian climate in the 18th-21st centuries. Abstracts of Long term ecological research Baltic conference: 14.

Bukantis A. (2004). Daily air temperature oscillations around 0 C in Lithuania: a statistical climatic analysis. Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, September 8–10, 2004, Istanbul, Turkey. 883–889.

Bukantis A. (2005). Meteorologijos ir hidrologijos mokslai bei studijos Vilniaus universitete. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 12-13.

Bukantis A., Valiuškevičienė L. (2005). Oro temperatūros ir kritulių kiekio ekstremumai. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 29-30.

Žalakevičius M., Ivanauskas F., Lapinskas R., Bukantis A., Nedzinskas V. The impact of global warming on first spring arrival of short-, middle- and long-distance migrants: a case study in Eastern Baltic region. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 41.

Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2005). Nemuno nuotėkio prognozavimo, panaudojant HBV modelį, galimybių įvertinimas. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, Respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2005 metų kovo 23 d. pranešimai: 72-73.

Valiuškevičius G., Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2004). Nemuno nuotėkio Prognozavimas HBV modeliu. Geografijos metraštis 37(1-2).p.27-34.

Bukantis A., Rimkus E. (2005). Climate variability and change in Lithuania, Acta Zoologica Lituanica 15 (2): 100–104.

Bukantis A., Rimkus E., Stankūnavičius G. (2005). Atmospheric pollution in Lithuanian cities: tendention and predictability, Landscapes – Nature and Man. University of Debrecen: 17–28.

Bukantis A., Bartkeviciene G. (2005). Thermal effects of the North Atlantic Oscillation on the cold period of the year in Lithuania. Climate Research, vol. 25 (3): 221–228.

Bukantis A., Valiuskeviciene L., Stankunavicius G. (2005). Daily air temperature oscillations around 0 C inLithuania.EMSAnnual Meeting/ECAM Conference Abstracts (CD, ISSN 1812–7053).Utrecht,Netherlands12 – 16 September 2005.

Bukantis A., Valiuškevičienė L. (2005). Ekstremalių oro temperatūros ir kritulių rodiklių kaita bei juos lemiantys veiksniai Lietuvoje XX amžiuje. Geografijos metraštis XXXVIII(1): 7-17.

Bukantis A., Stankunavicius G., Valiuskeviciene L. (2006). Statistical parameters and weather patterns of the daily air temperature oscillations around 0°C in Lithuania. European Geosciences Union General Assembly 2006 Vienna, Austria, 02 – 07 April 2006. Geophysical Research Abstracts (CD), Vol. 8.

Bauža D., BaužienėI., Bukantis A., Morkūnaitė R. (2006). Dynamics of contemporary relief of Vilnius city area. „Geographia. Studia et Dissertationes“, T. 28.

Katowice. 21-30.Pankauskas M., Bukantis A. (2006). Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika 1950-2004 metais. Geografijos metraštis XXXIX(1): 5-14.

Rimkus E., Stankūnavičius G., Bukantis A. (2006). Meteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje. Geografija, 42 (2): 56-64.Rimkus E., Bukantis A., Stankūnavičius G., (2006). Klimato kaita: faktai ir prognozės. Geologijos akiračiai, 1 (61): 10-20.

Stankūnavičius G., Valiuškevicius G., Rimkus E., Bukantis A., Gulbinas Z. (2007). Meteorological features behind spring runoff formation in the Nemunas River. Boreal Environment Research. 12: 643–651.

Marcinkonis S., Bukantis A., Junevičiūtė, G. Stankūnavičius (2008). Extreme rainfalls inSouth-East Lithuania and their infiltration peculiarities. Green5 International Conference Construction for a sustainable environment: abstracts. Vilnius,Lithuania – 1 July to 4 July 2008, p. [1].

Bukantis A., Marcinkonis S., Rimkus E., Valiuškevičius G. (2008). Monolithic lysimeter measurements of soil hydrothermal regimes: linkages with climate change impacts (2008) 8th annual meeting of the European Meteorological society (EMS); 7th European Conference on Applied Climatology (ECAC): abstracts, Amsterdam, September 29-October 03. Amsterdam, 2008, p. [1].

Bukantis A., Rimkus E. (2008). Klimato kaita pasaulyje ir Lietuvoje. Knygoje „Šiaudiniai namai“. Vilnius. 19-30.

Rimkus E., Bukantis A. (2008). Climate change in Lithuania. International Scientific Conference „Climate change and forest ecosystems“: Proceedings/Abstracts, Vilnius, Lithuania, october 22-23, 2008, p. 141-142.

Kažys J., Rimkus E., Bukantis A. (2009). Gausūs krituliai Lietuvoje 1961–2008 metais. Geografija. T. 45, 1, 44-53.

Rimkus E., Kažys J., Bukantis A. (2009). Gausių kritulių Lietuvoje prognozė XXI amžiui pagal regioninį CCLM modelį. Geografija. T. 45, 2. 122-130.

Turčinienė J., Bukantis A. (2009). Oro temperatūros erdvinio lauko Lietuvoje tyrimas. Geografija. T. 45, 2. 131-138.

Veriankaitė L., Šaulienė I., Bukantis A. (2010). Analysis of changes in flowering phases and airborne pollen dispersion of the genus Betula (birch). Journal of Environment Engineering and Landscape Management, 18(2): 137-144.

Veriankaitė L., Šaulienė I., Bukantis A. (2010). Yhe modelling of climate change influence on plant flowering shift in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 97 (1): 41-48.

Rimkus E., Kažys J., Bukantis A., Krotovas A. (2011). Temporal variation of extreme precipitation events in Lithuania, Oceanologia, 53(1-TI): 259-277.

Grinevič K., Bukantis A. 2011. Gausių kritulių Lietuvos upių baseinų rajonuose tikimybė ir juos lemiančių atmosferos cirkuliacijos procesų tipizacija. Geografija.47(2): 88-97.

Kažys J., Stankūnavičius G., Rimkus E., Bukantis A., Valiukas D. 2011. Long-range alternations of extreme high day and night temperatures in Lithuania. Baltica. 24 (2): 71–82.

Ivanauskaitė J., Bukantis A., Stankūnavičius G. 2012. The application of AgroMetShell model for the analysis and prediction of spring barley productivity in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture, 99 (2): 213‒220.

Mickevičius V., Bukantis A. 2013. Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui. Vandens ūkio inžinerija, 42 (62), 5–13.

Šimkevičiūtė A., Bukantis A. 2013. Šaltojo laikotarpio stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai 1971–2010 metais. Geografija, 49, 33–44.

Mokslo populiarinimo straipsniai

Bukantis A.: Ypatingi Pabaltijo klimato svyravimai. Vilnius: „Mokslas ir gyvenimas”, 1989, Nr. 2. – 22-24 p.

Bukantis A.: Orai ir žmogus. Vilnius: „Mūsų gamta”, 1994, Nr. 4. – 4 p.

Bukantis A.: Neįprasti gamtos reiškiniai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Vilnius: „Lietuvos rytas”, 1994 m. Nr. 43-182.

Bukantis A.: Geri ar blogi orai – rūpi visais laikais. Vilnius: „Lietuvos rytas”, 1995 m. vasario 18 d.

Bukantis A.: Dujų atmosferoje kaupiasi vis daugiau. Vilnius: „Lietuvos rytas”, 1995 m. vasario 25 d.

Bukantis A.: Kada dar labiau atšils orai mūsų šalyje. Vilnius: „Lietuvos rytas”, 1995 m. kovo 4 d.

Bukantis A., Lingė P.: Žmogaus priklausomybė nuo klimato XX a. nemažėja. Vilnius: „Lietuvos rytas”, 1995 m. birželio 27 d.

Bukantis A.: Augalai ir gyvūnai asmeniniame orų biure. Vilnius: “Veidas”, 2000 m. kovo 2-8, Nr. 9. 36-37. 

Bukantis A., Rimkus E. (2005). XXI amžiaus klimatas: faktai ir prognozės. Vilnius: Spectrum 3, 6-9.

Bukantis A. Klimato atšilimas paveikė ir Baltijos jūrą. Respublika, 2005-08-26. 

Bukantis A. (2007). Meteorologijos ir klimatologijos mokslai Vilniaus universitete: nuo Jono Počapovskio iki šių dienų. Mokslas ir gyvenimas, 2007, Nr. 4: 26-29.

Bukantis A. (2010). Meteorologiniams matavimams Lietuvoje – 240 metų. Spectrum, 2 (13) 2010: 32–33.

Bukantis A. (2011). Klimatas meta iššūkį žmogui. Veidas, 2011 (1). 88–89. 

Bukantis A. (2011). Šiaurės pusrutulyje mažėja ozono. Spectrum, 2 (15) 2011: 26-27.

Bukantis A. 2012. Šiltnamio efektas. Mškai, 2012 (2): 34–37.

Bukantis A. 2012. Anlglies apytakos ciklas Žemėje. Mškai, 2012 (5).