Įvyko Aplinkos ministerijos organizuota konferencija

Aplinkos ministerija organizavo konferenciją „Klimato kaitos keliamos grėsmės ir Lietuvos Respublikos institucijų vaidmuo formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo politiką“ (toliau – konferencija), kuri vyko š. m. vasario 6 d. Konferencijoje buvo pristatytas pranešimas „Klimato tyrimai Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje”. Konferencijos metu skaityti pranešimai pateikiami čia.