Magistrantūros studijos

Hidrometeorologijos studijų programa įstojusiems 2018 m. ir vėliau.
Hidrometeorologijos studijų programa įstojusiems 2017 m. ir vėliau.
Hidrometeorologijos studijų programa įstojusiems 2012-2016 m.

Magistrantūros studijų programoje dėstomų dalykų aprašai (Įstojusiems iki 2016 m.)
Magistrantūros studijų programoje dėstomų dalykų aprašai (Įstojusiems 2017 m. ir vėliau)

SELF-EVALUATION REPORT 2017: STUDY PROGRAMME HYDROMETEOROLOGY (anglų k.)