Studijų programa „Klimato sistemos studijos”

Klimato sistemos ir jos kaitos poveikis aplinkai, visuomenei ir ekonomikai yra vienas iš svarbiausių iššūkių laukiančių artimiausiais dešimtmečiais. Europos Sąjunga iki 2050 m. siekia neutralizuoti poveikį klimatui ir pertvarkant daugumą ūkio sektorių, skatindama žaliosios ekonomikos ir tvarios plėtros vystymą. Vykdant šias veiklas reikia darbuotojų, kurie turėtų specifinių tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų. Tokių žinių turinčių specialistų stinga nacionaliniu, regioniniu ir globaliu mastu. Studijų programa Klimato sistemos studijos suteikia įvairių studijų krypčių pirmosios pakopos kvalifikacinį laipsnį įgijusiems studentams galimybę užimti su klimato veiklomis susijusias pareigas.

Studijų programą „Klimato sistemos studijos” apjungia atmosferos, hidrosferos ir biosferos dalykus, esančius socialinių bei fizinių mokslų sandūroje. Dalykų turinys atskleidžia klimato sistemos elementų ryšius, jų kaitos poveikį aplinkai, visuomenei ir ekonomikai bei suteikia gebėjimus kurti ir taikyti sistemines priemones šiam poveikiui mažinti. Studijų programa sudaro su klimatu tiesiogiai susiję dalykai: Klimato kaita, Klimato kaitos geopolitika, Mikroklimatologija, Globalios cirkuliacijos modeliavimas, ir klimato kaitos poveikiui ir prisitaikymui skirti dalykai: Vandentvarka, Krantotyra ir krantotvarka, Biometeorologija, Ekosistemų paslaugos. Dauguma veiklų klimato srityje vykdomos įgyvendinant nacionalinius ar tarptautinius projektus, todėl studentams suteikiami projektų valdymo pagrindai.

Sužinkite daugiau:

Vilniaus universiteto „Klimato sistemos studijos” 

Klimato sistemos studijų dalykų aprašas