Ko mokosi „Meteorologija ir hidrologija“ studijų programos studentai

Studijų programos „Meteorologija ir hidrologija“ apimtis – 240 kreditų – iš jų:

  • 15 kreditų sudaro praktikos,
  • 15 kreditų bendrųjų universitetinių studijų (BUS),
  • 20 kreditų pasirenkamieji dalykai,
  • 15 kreditų bakalauro baigiamasis darbas (kartu su bakalauro darbo projektu).

Pirmuose semestruose studentai įgyja specialybei būtinus pagrindus (Meteorologijos pagrindai, Hidrologijos pagrindai, Kartografijos pagrindai, Bendroji geologija, Lietuvos vandenų geografija, Hidrometrija ir hidrologijos mokomoji praktika, Meteometrija, Mokomoji meteorologijos praktika) bei studijuoja svarbiausius ir pritaikytus geografijos krypties studentams dalykinės anglų kalbos, fizikos, matematikos, statistikos ir atmosferos bei hidrosferos chemijos aspektus.

Meteorologija ir hidrologija nuolat vystosi, todėl studentams suteikiami programavimo, geografinių informacinių sistemų (GIS), modeliavimo, palydovais ir kitais distanciniais metodais gautos informacijos analizės įgūdžiai, kuriuos kaip darbo įrankius studentai praktiškai taiko vėlesnių semestrų metu bei profesinėje veikloje.

Jau nuo antro kurso studijuojami profesijai aktualiausi gebėjimai (Hidrologinės prognozės, Sinoptinės meteorologijos pagrindai, Dinaminės meteorologijos pagrindai ir orų prognozavimas, Specializuota meteorologinė informacija) bei gilinamasi į Pasaulio ir Lietuvos klimatą bei procesus vykstančius jūrose ir vandenynuose. Gebėjimus analizuoti informaciją bei ją profesionaliai pateikti studentai įgyja mokslo tiriamųjų darbų bei praktinių užsiėmimų metu.

Paskutiniuose semestruose vyrauja dalykai orientuoti į įgytų žinių taikymą (Taikomoji hidrologija, Taikomoji meteorologija, Urbanizuotų teritorijų klimatas, Klimato kaitos valdymas, Verslo pagrindai). Ketvirto kurso pradžioje studentai atlieka profesinę praktiką, kuri dažnai tampa būsimos karjeros pradžia.

Detali studijų programa.