Magistrų darbai

Jei norite surūšiuoti įrašus – spauskite ant stulpelio pavadinimo.

Magistrų darbai
Kodas Pavardė Vardas Darbo pavadinimas (lietuviškai) Darbo pavadinimas (angliškai) Metai Vadovas
M1 Kelevišius D. „Vandens balanso skaičiavimai" 1997 Doc. Z. Kaunas
M2 Matuiza D. „Biogeninės patvankos upėse įvertinimas hidrometriniu būdu" 1997 Prof. K. Kilkus
M3 Pečiūraitė J. „Vilniaus miesto vandens ištekliai jų kokybė ir naudojimas XX amžiuje" 1997 Prof. K. Kilkus
M4 Bartkevičienė G. „Pietiniai ciklonai ir jų sąlygojami orai Lietuvoje (1985-1995)" 1998 Dr. A. Mikelinskienė
M5 Lagūnavičienė L. „Metalų akumuliacijos smėlingame grunte ypatumai sistemoje Nemunas-Kuršių marios-Baltijos jūra" 1998 Dr. K. Jokšas
M6 Rimkutė-Cesiūnienė L. „Atmosferos cirkuliacijos įtaka meteorologinių elementų ilgalaikiams svyravimams" 1998 Doc. A. Bukantis
M7 Gikytė G. „Meteorologinių elementų anomalijų Vilniuje inertiškumas" 1999 Doc. A. Bukantis
M8 Žukauskaitė L. „Augalų vegetacijos laikotarpio agroklimatinių sąlygų anomalijos Lietuvoje 1925-1997 metais" 1999 Doc. A. Bukantis
M9 Štaras A. „Ežerinių ekotonų struktūros erdvės ir laiko ribų analizė bei statistinis pagrindimas" 1999 Prof. K. Kilkus
M10 Aleksiukaitė D. „Šilumos atsargų Lietuvos ežeruose tyrimas" 2000 Prof. K. Kilkus
M11 Brusokas N. „Teritorijos nuotakumą indikuojančią rodiklių įvertinimas kai kuriuose Pietų Lietuvos aukštumose ir pietryčių Lietuvos lygumos rajonuose" 2000 Dr. G. Valiuškevičius
M12 Kazakevičius S. „Kritulių lauko diskretiškumasVilniaus mieste" 2000 Doc. A. Bukantis
M13 Kuzavinis M. „Sedimentaciniai procesai Kauno marių Kruonio HAE įtakos zonoje" 2000 Prof. R. Žaromskis
M14 Matijoška D. „Vasaros orų sąlygų rekreacinis įvertinimas Lietuvoje" 2000 Doc. A. Bukantis
M15 Vaitkevičius L. „Lietuvos ežerų (didesnių kaip 100ha) pakrančių ekotonai" 2000 Prof. K. Kilkus
M16 Gaidimauskas S. „Krantodaros procesai Klaipėdos uosto prieigose 1992-2000 metais" 2001 Prof. R. Žaromskis
M17 Košinskaitė N. „Meteorologinių faktorių įtaka kai kurių ligų paūmėjimams" 2001 Doc. E. Rimkus
M18 Krušinskaitė L. „Sedimentacijos procesai Nemuno deltoje ir avandeltoje veikiant skirtingiems dinaminiams agentams" 2001 Prof. R. Žaromskis
M19 Noreikaitė J. „Ežerų kompozicinės vandens slūgio kreivės ir jų hidrologinis turinys" 2001 Prof. K. Kilkus
M20 Rapnikaitė I. „Vasaros poplūdžių prognozavimas vienetinių hidrogramų metodu" 2001 Doc. Z. Kaunas
M21 Petrokas T. „Klaipėdos uosto dempingo įtaka Baltijos jūros gamtinei aplinkai ir žvejybos verslui" 2001 Prof. R. Žaromskis
M22 Urbonaitė K. „Itin aukštų pavasario potvynių Nemuno žemupyje formavimosi sąlygos" 2001 Prof. K. Kilkus
M23 Volodkaitė G. „Šalnų chronologija intensyvumas ir tikimybė Lietuvoje 1951-2000 metais" 2001 Doc. A. Bukantis
M24 Jalinskas P. „Šiaurės Atlanto vandenyno paviršiaus temperatūros anomalijų erdvinės sklaidos ypatumai ir ryšiai su atmosferos cirkuliacija vidurinėje troposferoje virš Europos" 2002 Dr. G. Stankūnavičius
M25 Kažys J. „Kelio dangos apledėjimo prognozavimas Lietuvoje" 2002 Doc. E. Rimkus
M26 Gudas M. „Ventos upės baseino teršalų balansas ir jo valdymas" 2002 Doc. Z. Kaunas
M27 Pupienis D. „Litodinaminiai procesai kranto zonos ir atviros jūros sąveikoje" 2002 Prof. R. Žaromskis
M28 Čaika V. „Lietuvos ežerų hidrodinaminio aktyvumo vertinimas pagal ežerų morfometrinius rodiklius" 2002 Prof. K. Kilkus
M29 Tamošiūnas P. „Vandens naudojimas ir tarša Šešupės baseine" 2002 Doc. Z. Kaunas
M30 Bernatonis M. „Riešės upės baseino žaliųjų ežerų (Balsio ir Gulbino) hidrofiziniai ir hidrologiniai tyrimai" 2003 Prof. K. Kilkus
M31 Mišliutė J. „Hidrografinio tinklo pokyčiai Nevėžio baseine 1935-1998 metų laikotarpiu" 2003 Doc. G. Valiuškevičius
M32 Paulauskaitė S. „Baltijos jūros kurortų lyginamoji klimatinė analizė" 2003 Doc. A. Bukantis
M33 Pumputytė N. „Mažų ledo luisto guolio ežerų hidrologijos ir hidrofizinių savybių tyrimas" 2003 Prof. K. Kilkus
M34 Stanaitytė J. „Bendro ozono kiekio pokyčiai" 2003 Dr. A. Mikelinskienė
M35 Šimkus J. „Būdingų vandens lygių datos Lietuvos ežeruose" 2003 Doc. G. Valiuškevičius
M36 Valiukas D. „Pavojingi meteorologiniai reiškiniai Lietuvos keliuose" 2003 Doc. E. Rimkus ir J. Kažys
M37 Masaitytė M. „Rūkų formavimasis ir diagnozė Vilniaus oro uoste 1997-2002 metais" 2004 Doc. G. Stankūnavičius
M38 Stonevičius E. „Ledo reiškinių Nemune ties Smalininkais daugiametė kaita ir ją lemiantys veiksniai" 2004 Prof. K. Kilkus ir doc. G. Stankūnavičius
M39 Liukaitytė J. „Kauno MS išmatuotos eritminės radiacijo rodiklių kalibracija bei jų palyginimas su STAR modeliu apskaičiuotais dydžiais" 2005 Doc. E. Rimkus
M40 Janauskaitė I. „Meteorologinių parametrų įtaka Tauragno ežero vertikalioms terminėms struktūroms 1961-2001m." 2006 Prof. K. Kilkus ir doc. E. Rimkus
M41 Dikčius S. „Oro temperatūros ekstremalumas Vilniuje 1777-2005 metais" 2006 Prof. A. Bukantis
M42 Kuliešaitė E. „Meteorologinių sąlygų poveikis peršalimo ligų paūmėjimams Lietuvoje" 2006 Doc. E. Rimkus ir dokt. J. Kažys
M43 Pankauskas M. „Baltijos jūros regiono klimato humidiškumo dinamika 1950-2004metais" 2006 Prof. A. Bukantis
M44 Veriankaitė L. „Žiedadulkių koncentracijos priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų 2003-2005m. Šiaulių mieste" 2006 Prof. A. Bukantis ir doc. I. Šaulienė
M45 Dūdėnas G. „Globali sniego dangos kaita ir pokyčių Lietuvoje prognozė" 2007 Doc. E. Rimkus
M46 Jakimavičius D. „Stacionarūs hidrologiniai matavimai Lietuvoje 1810-2005 metais" 2007 Doc. G. Valiuškevičius
M47 Rudak V. „Sezoninių oro temperatūros prognozių patikimumo įvertinimas" 2007 Doc. G. Stankūnavičius
M48 Juškevičiūtė- Ozarovskienė J. „Hidrometeorologinių veiksnių poveikis maudymosi sąlygoms Lietuvos upėse 1990-2004 metų laikotarpiu" 2007 Doc. G. Valiuškevičius
M49 Aglinskas Edvinas „El Nino ir La Nina poveikis ilgalaikėms orų anomalijoms Lietuvoje" 2008 Prof. A. Bukantis
M50 Mažeikis Adomas „Kietųjų dalelių pernašos tyrimai atmosferoje SILAM modeliu" 2008 Lekt. dr. J. Kažys
M51 Mockevičiūtė Kristina „Nepatikimų HIRLAM prognozių pradinių sąlygų analizė" 2008 Doc. G. Stankūnavičius
M52 Klybienė Inga „Rytinio Baltijos jūros regiono turistinio klimatinio potencialo vertinimas" 2008 Doc. E. Rimkus
M53 Svioklaitė Ingrida „Nenuotakios sritys Pietryčių Lietuvos upių baseinuose" 2008 Doc. G. Valiuškevičius
M54 Valentukevičiūtė Ramutė „Kriogeninio nuotėkio proceso vidutinėse ir mažose Lietuvos upėse tyrimas" 2008 Prof. K. Kilkus
M55 Vincevičius Ainis „Mažųjų uostų poveikis kranto zonos aplinkai" 2008 Prof. R. Žaromskis
M56 Grušaitė Viktorija „Kritulių kiekio erdvinė sklaida Lietuvoje" „Spatial Distribution of Pricipitation in Lithuania" 2009 Prof. A. Bukantis
M57 Kirkliauskaitė Margarita „Biometeorologinių karščio indeksų pritaikymas Lietuvoje" „Biometeorological Heat Stress Indices Application in Lithuania" 2009 Lekt. dr. J. Kažys
M58 Konkovas Sergejus „Calpuff modelio taikymas regioniniame teršalų sklaidos vertinime" „Regional Pollution Dispersion Modeling Using Calpuff Model" 2009 Doc. G. Stankūnavičius
M59 Liaudanskytė Justina „Oro temperatūros erdvinio lauko Lietuvoje tyrimas" „The Investigation of Air Temperature Field in Lithuania" 2009 Prof. A. Bukantis
M60 Matinovaitė Emilija „Vidutinės trukmės kritulių pasiskirstymo Lietuvoje sinoptinės sąlygos" „Synoptic Conditions of the Medium Range Precipitation Anomaly Distribution in Lithuania" 2009 Doc. G. Stankūnavičius
M61 Petraitytė Kristina „Meteorologinių rodiklių erdvinio pasiskirstymo vizualizavimas naudojant skirtingus interpoliacijos metodus" „Vizualization of Spatial Distribution of Meteorological Parameters Using Different Methods of Interpolation" 2009 Doc. E. Rimkus
M62 Burbaitė Milda „Nemuno ir kai kurių Europos upių vandeningumo ritmų palyginimas" „A Comparison of Runoff Variations in Nemunas River and Some European Rivers" 2010 Prof. K. Kilkus
M63 Jakimavičiūtė Neringa „Ilgos trukmės rūkų formavimosi diagnostiniai tyrimai" „Diagnostics of Long Term Fog Formation" 2010 Doc. G. Stankūnavičius
M64 Junevičiūtė Justina „Klimato kaitos poveikis Lietuvos ežerų hidrologinėms ir terminėms charakteristikoms" „Impact of Climate Change on Thermal and Hydrological Characteristics of Lithuanian Lakes" 2010 Doc. E. Rimkus
M65 Nariūnaitė Ieva „PET indekso taikymo Lietuvoje tyrimas" „Analysis of PET Index Application for Lithuania" 2010 Lekt. dr. J. Kažys
M66 Važnevičiūtė Aurelija „Lietuvos agroklimatinių išteklių kaitos prognozės XXI amžiui" „Forecast of Agro-climatic Resources Changes in Lithuania in XXI Century" 2010 Doc. E. Rimkus
M67 Asanavičiūtė Živilė „Šiltojo sezono Merkio upės nuotėkio tyrimas" „The study of Merkys river run-off in the warm season" 2011 Doc. G. Stankūnavičius
M68 Avižinytė Vilija „Meteorologinių prognozių pateikimas žiniasklaidoje" „Weather forecast presentation in mass media" 2011 Doc. E. Rimkus
M69 Ivanauskaitė Justina „Pasėlių agrometeorologinis monitoringas ir derlingumo prognozavimas AgroMetShell modeliu" „Crops agrometeorological monitoring and yield forecasting with AgroMetShell model" 2011 Prof. A. Bukantis
M70 Kilpys Justinas „Regioninio barinio lauko tolimieji klimatodaros veiksniai" „Teleconnections of the regional geopotential height field" 2011 Doc. G. Stankūnavičius
M71 Margelytė Simona „Lietuvos klimato prognozė XXI amžiui remiantis COSMO-CLM modeliu" „Lithuanian climate predictions for XXI century according to COSMO-CLM model outputs" 2011 Doc. E. Rimkus
M72 Serovaitė Marija „Sūkurių dinamikos tyrimas Baltijos jūros pietinėje dalyje" „The dynamics of eddies in the southern part of the Baltic sea" 2011 Lekt. D. Pupienis
M73 Urbonaitė Eglė „Lietuvos upių minimalaus nuotėkio kaitumo analizė" „The research of low run-off variability in Lithuania" 2011 Prof. K. Kilkus
M74 Zukaitė Indrė „Lietuvos upių išdžiūvimą lemiančių sąlygų analizė" „The analysis of the determine streamflow drought conditions in Lithuania" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
M75 Adelšin Vladimir „Upių tinkamumo rekreacinei žuvininkystei vertinimo sistemos sukūrimas (Merkio upės pavyzdžiu)" „The Development of the Assessment System for Recreational Fishing in Rivers (Based on Merkys Case Study)" 2012 Prof. K. Kilkus
M76 Bajerčiūtė Asta „Temperatūros ir druskingumo kaita Baltijos jūros centrinėje dalyje" „Temperature and Salinity Regime in the Baltic Proper" 2012 Dr. D. Pupienis
M77 Bilinskaitė Jolanta „Kritulių kiekio erdvinė variacija Baltijos šalyse" „The Spatial Variation of Precipitation in Baltic Countries" 2012 Prof. A. Bukantis
M78 Gečaitė Indrė „Kai kurių pavojingų meteorologinių reiškinių trukmė Lietuvoje bei meteorologinės ir sinoptinės jų sąlygos" „The Persistence of Severe Meteorological Phenomena in Lithuania and Synoptic and Meteorological Situation Favouring their Development" 2012 Prof. E.Rimkus
M79 Grinevič Karolina „Gausūs krituliai ir jų įtaka upių poplūdžių formavimuisi" „Heavy Precipitation and its Influence on the Formation of River High Water" 2012 Prof. A. Bukantis
M80 Gudelis Deimantas „Baltelės baseino ežerų vandens lygio ir terminio režimo tyrimas" „Water Level and Thermal Regime of Lakes in Baltelė River Catchment" 2012 Dr. E Stonevičius
M81 Krotovas Aleksandras „Dirvožemio hidroterminis režimas Lietuvoje" „Soil Hidrotermic Regime in Lithuania" 2012 Prof. E.Rimkus
M82 Razmute Inga „Stichiniai vandens lygiai Nemune 1960–2009 metais" „Severe Water Levels in Nemunas River in 1960–2009" 2012 Doc. G. Valiuškevičius
M83 Valauskaitė Justina „Integruotų vandens garų kiekio režimas virš Pietryčių Baltijos regiono" „The Variability of Integrated Water Vapour over Southeastern Baltic Region" 2012 Doc. G. Stankūnavičius
M84 Vanagaitė Jūratė „Lietuvos upių ir ežerų ekologinius standartus apibūdinančių rodiklių įvertinimas" „An Assessment of Ecological Standards Indices for the Lithuanian Rivers and Lakes" 2012 Doc. G. Valiuškevičius
M85 Vilkelytė Dovilė „Švento ežero vandens lygio svyravimai" „Water Level Fluctuations in Šventas Lake" 2012 Prof. K. Kilkus
M86 Fedorovič Julija „Smėlio dalelių diferenciacija Baltijos jūros Lietuvos krante remiantis granuliometrine analize" „The Differentiation of Sand Particles using Grain-size Analysis on the Baltic Sea Coast, Lithuania" 2013 Doc. D. Pupienis
M87 Glavickas Tomas „Ledo sangrūdų Lietuvos upėse tyrimas" „The Study of Ice-jams in Lithuanian Rivers" 2013 Dr. E. Stonevičius
M88 Glazačiovaitė Erika „Debito ir dugno reljefo kaita Nemuno deltos atšakose" „Water Disharge and Channel Bed Changes in the Nemunas River Delta Distributaries" 2013 Doc. D. Pupienis
M89 Mickevičius Vytenis „Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui" „Effects of the North Atlantic Oscilliation on Lithuanian Climate" 2013 Prof. A. Bukantis
M90 Ramanenko Eleonora „Atmosferos stabilumo tyrimas taikant dalelės trajektorijos metodą" „The Atmospheric Stability Study Applying Particle Trajectory Method" 2013 Doc. G. Stankūnavičius
M91 Šidlauskaitė Lauryna „Kelio dangos paviršiaus parametrų modeliavimas ir slidumo įvertinimas" „The Modelling of Road Surface Parameters and Sliperiness Assessment" 2013 Doc. J. Kažys
M92 Akstinas Vytautas „Kvazidvimetės stratosferos osciliacijos (QBO) poveikis Šiaurės pusrutulio ir Lietuvos klimatui" „Quasi-biennial Oscillation (QBO) Effects on Northern Hemisphere and Lithuania Climate" 2014 Prof. A. Bukantis
M93 Brastovickytė Janina „Didžiųjų Lietuvos ežerų rekreacinis potencialas" „Recreational Potential of Large Lakes in Lithuania" 2014 Doc. G. Valiuškevičius
M94 Gečaitė Edita „Šiltos naktys Baltijos jūros regione" „Warm Nights in the Baltic Sea Region" 2014 Prof. E. Rimkus
M95 Malūnavičiūtė Ieva „Baltijos jūros pakrančių paplūdimių turizmo potencialo įvertinimas naudojant UTCI indeksą" „An Assessment of Beach Tourism in Baltic Sea Costs Applying UTCI Index" 2014 Doc. J. Kažys
M96 Steckevičius Almantas „Lietuvos hidroenergetikos raida ir jos poveikis gamtinei ir antropogeninei aplinkai" „The Development of Hydropower in Lithuania and Its Impact on Natural and Anthropogenic Environment" 2014 Dr. R. Linkevičienė
M97 Strolytė Skirmantė „Kietųjų dalelių kocentracijos ore ryšys su meteorologiniais parametrais Lietuvoje" „Relationship Between Concentration of Particulate Matter in the Air and Meteorological Conditions in Lithuania" 2014 Prof. E. Rimkus
M98 Šimkevičiūtė Agnė „Audrų Pietryčių Baltijoje analizė" „Analysis of Storms in the SE Baltics" 2014 Doc. G. Stankūnavičius
M99 Keršytė Dovilė „Klimato rodiklių prognozė Lietuvai pagal CMIP5 modelių išvesties rezultatus" „Projections of Climate Indices for Lithuanian Territory According CMIP5 Models Simulations" 2015 Prof. E. Rimkus
M100 Skyraitė Simona „Baltijos jūros frontų paplitimas ir kaita" „Fronts in the Baltic Sea: Spatial and Temporal Variation „ 2015 Doc. D. Pupienis
M101 Vrublevskytė Urtė „Medicininių meteorologinių prognozių taikymas Lietuvoje" „Application of Medical­ Meteorological Forecasts in Lithuania" 2015 Dr. J. Liukaitytė
M102 Gvazdauskaitė Diana „Kaitros kriterijus Lietuvoje" „The Criterion of the Heat Waves in Lithuania" 2016 Prof. E. Rimkus
M103 Januška Laimonas „Lietuvos reguliuojamų ežerų morfometriniai rodikliai" „Morphometric Parameters in Lithuanian Dammed Lakes" 2016 Doc. G. Valiuškevičius
M104 Šmatas Virmantas „WRF modelio taikymas konvekcinių ir žiemos audrų tyrimams Lietuvoje" „The Study of Convective and Winter Storms in Lithuania using WRF Model" 2016 Doc. G. Stankūnavičius
M105 Vilčinska Veronika „Palangos kranto zonos morfolitodinamika 1975–2015 metais" „Aspects of the Morpholithodynamics in the Palanga Coastal Zone in 1975–2015" 2016 Doc. D. Pupienis
M106 Karosaitė Aušra „Miesto mikroklimatinių ir žmogaus terminio komforto sąlygų tyrimas ENVI-met modeliu" „Urban Microclimate and Human Thermal Comfort Assessment using ENVI-met Model" 2017 Doc. J. Kažys
M107 Mačiulytė Viktorija „Augalų vegetacijos būklė rytinėje Baltijos regiono dalyje" „Vegetation Conditions in the Eastern Part of Baltic Region" 2017 Prof. E. Rimkus
M108 Garbenčiūtė Rasa „Klimato kaitos įtaka ledo reiškiniams Lietuvos ežeruose" „Climate Change Effects on the Ice Regime in Lithuanian Lakes" 2018 Asist. R. Linkevičienė
M109 Grendaitė Dalia „Chlorofilo-a koncentracijos nustatymas distanciniais metodais Lietuvos ežeruose" „Chlorophyll-a Concentration Assessment in Lithuanian Lakes Using Remote Sensing" 2018 Doc. E. Stonevičius
M110 Pašiškevičiūtė Rūta „Sniego dangos rodiklių dinamika ir numatomi pokyčiai Baltijos jūros regione" „The Dynamics and Climate Projections of Snow Cover Parameters in the Baltic Sea Region" 2018 Prof. E. Rimkus
M111 Valaika Gytis „CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimo analizė Lietuvos teritorijoje" „An Analysis of Validation of the CFSv2 Model Long Range Weather Forecasts in Lithuania" 2018 Prof. A. Bukantis
M112 Audrė Kalinauskaitė „Hidroklimatinių sąlygų įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimui Rėkyvos aukštapelkėje" „The Effect of Hydroclimatic Conditions on Growth of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Rėkyva Raised Bog" 2019 Asist. R. Linkevičienė
M113 Silvija Pipiraitė-Januškienė „Palydovinės informacijos panaudojimas sniego dangos rodiklių Lietuvoje vertinimui" „Evaluation of Snow Cover Indicators in Lithuania Using Satellite Data" 2019 Prof. E. Rimkus
M114 Ramunė Sližytė „Lietuvos upių ir ežerų, kuriuose 2012–2017 m. vykdoma hidrocheminė stebėsena, charakteristika" „Characteristics of Hydrochemically Monitored Rivers and Lakes in Lithuania in 2012–2017" 2019 Prof. G. Valiuškevičius
M115 Dalinkevičiūtė Simona „Turizmo klimato indekso vertinimas Baltijos jūros regione" „An Assesment of Tourism Climate Index Usability in the Baltic Sea Region" 2020 Doc. J. Kažys
M116 Špelveris Grinvydas „Sunkiųjų mineralų koncentracijos kaita Pietryčių Baltijos jūros krante" „Variation of Heavy Mineral Concentration on the Southeastern Baltic Sea Shore" 2020 Doc. D. Pupienis
M 117 Doveikaitė Laura „Žmogaus terminio komforto modeliavimas skirtingo užstatymo teritorijose mieste" „Simulation of Human Thermal Comfort in Different Build-up Areas" 2021 Doc. J. Kažys
M 118 Kosaitė Marilė „Bendrojo ozono kiekio ir ultravioletinės spinduliuotės kaita Lietuvoje" „Changes of Total Column Ozone and Ultraviolet Radiation in Lithuania" 2021 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
M 119 Kugytė Gintarė „Šiltuoju laikotarpiu kylančių hidrologinių sausrų identifikavimas Lietuvos upėse" „Identification of Warm Season Hydrological Droughts in Lithuanian Rivers" 2021 Prof. G. Valiuškevičius
M 120 Mikėnas Justinas „Jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita" „The Change of Rhythmic Shoreline Features on the Baltic Sea Coast" 2021 Doc. D. Pupienis
M 121 Starkus Paulius „Vėjo energijos potencialas Lietuvoje" „Wind Energy Potential in Lithuania" 2021 Prof. E. Rimkus
M 122 Uselis Giedrius „Upių ledo dangos nustatymas naudojant Sentinel-1 palydovo duomenis" „Identification of River Ice Cover Using Sentinel-1 Satellite Data" 2021 Doc. E. Stonevičius
M 123 Giliūtė Gintarė „Nuosėkio laikotarpiai Lietuvos upėse 1960–2019 metais" „Low Flow Periods in Lithuanian Rivers in 1960–2019" 2022 Doc. G. Valiuškevičius
M 124 Klimavičius Laurynas „Sausrų išplitimo ir intensyvumo vertinimas naudojant palydovinius duomenis" „Evaluation of Drought Distribution and Intensity Using Satellite Data" 2022 Prof. E. Rimkus
M 125 Klimienė Gintarė „Klimato kaitos komunikacija ir visuomenės įtraukimas Lietuvoje" „Climate Change Communication and Public Involment in Lithuania" 2022 Prof. E. Rimkus
M 126 Tabolov Ričard „SENTINEL-1 SAR ir SENTINEL-2 MSI sinergijos taikymas pasėlių identifikavimui Lietuvoje" „Application of SENTINEL-1 SAR and SENTINEL-2 MSI Data Synergy For Crop Identification" 2022 Doc. E. Stonevičius
M 127 Ūselytė Joana „Laikotarpių be kritulių klimatinė analizė Lietuvos teritorijoje" „Climatic Analysis of Non-precipitation Periods in Lithuania" 2022 Prof. A. Bukantis
M 128 Daunoravičiūtė Ineta „Pietiniai ciklonai ir jų lemiami stichiniai lietaus atvejai Lietuvos teritorijoje" „Southern Type Cyclones and associated Extreme Rain in Lithuania" 2023 Doc. G. Stankūnavičius
M 129 Kapilovaitė Justina „Ledo dangos išplitimo Arkties vandenyne poveikis Baltijos regiono klimatui" „The Impact of Arctic Sea ice extent on the Baltic Sea Region Climate" 2023 Prof. E. Rimkus
M 130 Navickaitė Katrina „Kuršių marių ledo identifikavimas naudojant palydovinių SAR vaizdų tekstūros analizę" „Detection of Curonian Lagoon Ice Using SAR Texture Analysis" 2023 Prof. E. Stonevičius
M 131 Pranauskas Ramūnas „Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir jos plėtra Lietuvoje" „Emissions Trading System and its further Development in Lithuania" 2023 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
M 132 Sližys Gediminas „Skirtingomis priemonėmis atliekamų vandens debitų matavimų galimybių ir tikslumo įvertinimas" „Evaluation of the Possibility and Accuracy of Water Discharge Measurements using Different Measuring Instruments" 2023 Doc. G. Valiuškevičius
M 133 Veverskis Rytis „Kuršių nerijos marių kranto ragų dinamika" „Dynamics of the Giant Cusps of the Curonian Spit" 2023 Doc. D. Pupienis
M 134 Vyšniauskienė Vaiga „Oro temperatūros ir kritulių klimatinė charakteristika Pietryčių Baltijos regione per pastaruosius 500 metų" „Climatic Characteristics in the South-Eastern Baltic Region over the last 500 Years" 2023 Doc. G. Stankūnavičius
M 135 Jankovska Diana „Labai žemo debesuotumo charakteristika Vilniaus oro uoste" „The Characteristics of Very Low Cloudiness in Vilnius Airport" 2023 Doc. G. Stankūnavičius
M 136 Brazdžiūnas Pranciškus „Kuršių nerijos jūros kranto kaitos ir kontroliuojančių veiksnių vertinimas" „Assessment of the Curonian Spit Sea Coast Changes and Controlling Factors" 2024 Prof. D. Pupienis
M 137 Budiukienė Loreta „Klimato kaitos kompleksinis poveikis Baltijos jūros ekosistemų paslaugoms Lietuvoje" „The Complex Impact of Climate Change on the Baltic Sea Ecosystem Services in Lithuania" 2024 Doc. J. Kažys
M 138 Lučiūnaitė Ieva „Meteorologinių sąlygų poveikis KD2.5 koncentracijai Lietuvoje" „The Impact of Meteorological Conditions on PM2.5 Concentration in Lithuania" 2024 Prof. E. Rimkus
M 139 Magenytė Arūnė „Klimato kaitos poveikio kviečių derlingumui vertinimas remiantis ‘‘Climate Impact Explorer“ įrankiu" „Assessing the Impact of Climate Change on Wheat Yields Using the ‘‘Climate Impact Explorer‘‘ Tool" 2024 Prof. E. Stonevičius
M 140 Saruolis Žygimantas „Lietuvos automatinių VMS duomenys: informacijos patikra ir rekonstrukcijos metodai" Automated Gauging Station Data in Lithuania: Data Quality Control and Reconstruction Methods" 2024 Doc. G. Valiuškevičius 
M 141 Vičkačkaitė Agnė „Klimato kaita ir tarptautinė migracija: ar esame pasiruošę? Lietuvos atvejis" „Climate Change and International Migration: Are We Ready? Case Study of Lithuania" 2024 Doc. J. Kažys