Bakalaurų darbai

Jei norite surūšiuoti įrašus – spauskite ant stulpelio pavadinimo.

Bakalaurų darbai
Kodas Pavardė Vardas Darbo pavadinimas (lietuviškai) Darbo pavadinimas (angliškai) Metai Vadovas
B1 Pečiūraitė J. „Sartų ežero mikroklimatinių efektų tyrimas" 1995 Prof. K. Kilkus
B2 Kelevišius D. „Išgaravimo iš dirvožemio teritorinis diferenciacijos skaičiavimas" 1995 Doc. Z. Kaunas
B3 Matuiza D. „Kretuonos baseino kompleksinė hidrologinė charakteristika" 1995 Prof. K. Kilkus
B4 Vedrickaitė I. „Orų prognozės Lietuvių liaudies tautosakoje" 1996 Doc. A. Bukantis
B5 Rimkutė L. „Oro temperatūros ir kritulių klimato rodiklių svyravimas Lietuvoje 1925-1995 metais" 1996 Doc. A. Bukantis
B6 Martonytė-Bartkevičienė G. „Sinoptinių procesų įtaka 1993-94 m. žiemos orams Lietuvoje" 1996 Dr. A. Mikelinskienė
B7 Tkačiovaitė-Lagunavičienė L. „Sunkieji metalai paviršiniame Nemuno žemupio, šiaurinės Kuršių marių dalies bei Baltijos priekrantės dugno nuosėdų sluoksnyje" 1996 Dr. K. Jokšas
B8 Gikytė G. „Klaipėdos sąsiaurio hidrodinaminis ir litodinaminis režimas paskutiniame dešimtmetyje" 1997 Doc. R. Žaromskis
B9 Matijošaitytė K. „Vertikalus ciklono išsivystymas" 1997 Doc. A. Bukantis
B10 Rastenytė L. „Baltijos jūros Lietuvos priekrantės kraštovaizdžio ypatumai" 1997 Doc. R. Žaromskis
B11 Žukauskaitė L. „Žemės ūkio kultūrų žiemojimo Lietuvoje agroklimatinių sąlygų įvertinimas" 1997 Doc. A. Bukantis
B12 Štaras A. „Paežerių užlajų įvertinimas pagal vandens lygių trukmės kreives" 1997 Prof. K. Kilkus
B13 Lankelis D. „Upių baseinų administracinis pavaldumas (Vilniaus ir Alytaus apskrityse)" 1998 Prof. K. Kilkus
B14 Vaitkevičius L. „Lietuvos ežerų išteklių pasiskirstymas pagal administracinius rajonus" 1998 Prof. K. Kilkus
B15 Kuzavinis M. „Kauno marių dubens ypatumai bei kaitos tendencijos Kruonio HAE įtakos zonoje" 1998 Prof. R. Žaromskis
B16 Kazakevičius S. „Atmosferos krituliai Vilniaus mieste" 1998 Doc. A. Bukantis
B17 Kazlauskaitė S. „Antropogeniniai vandens lygio režimo pokyčiai hidrotechninių įtvarų reguliuojamuose Lietuvos ežeruose" 1998 Prof. K. Kilkus
B18 Brusokas N. „Nenuotakių sričių morfometrinių rodiklių įvertinimas įvairaus mastelio žemėlapiuose" 1998 Dr. G. Valiuškevičius
B19 Aleksiukaitė D. „Šilumos atsargų Lietuvos ežeruose tyrimas" 1998 Prof. K. Kilkus
B20 Petrokas T. „Lietuvos Kuršių marių kartometriniai duomenys" 1998 Prof. R. Žaromskis
B21 Petrauskaitė M. „Kauno marių vandens lygio dinamika 1990-1996 m. laikotarpiu" 1998 Prof. R. Žaromskis
B22 Merkelis V. „Statistinių metodų taikymas Lietuvos ežerų būdingų vandens lygių kaitos analizėje" 1998 Dr. G. Valiuškevičius
B23 Matijoška D. „Deguonies tankio ore kaita Lietuvoje (1930-1990) metais" 1998 Doc. A. Bukantis
B24 Gaidimauskas S. „Klaipėdos uosto įlankos kanalo parametrų kaita, priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų" 1999 Prof. R. Žaromskis
B25 Didžiulytė J. „Skirtingų frakcijų pakilusių nešmenų kiekio kaita Nemune, Neryje ir Minijoje" 1999 Dr. G. Valiuškevičius
B26 Krušinskaitė L. „Kai kurie Atmatos deltinės ir avandeltinės sedimentacijos ypatumai" 1999 Prof. R. Žaromskis
B27 Mečinskas G. „Karštas vasaras Lietuvoje (1992-1997 m. laikotarpyje) nulėmę sinoptiniai procesai" 1999 Dr. A. Mikelinskienė
B28 Noreikaitė J. „Ežeruose vasaros žemiausio vandens lygio priklausomybė nuo aukščiausio vandens lygio pakilimo pavasarį" 1999 Prof. K. Kilkus
B29 Rapnikaitė I. „Vasaros poplūdžių formavimasis ir prognozavimas vidutinėse ir mažose Lietuvos upėse" 1999 Doc. Z. Kaunas
B30 Urbonaitė K. „Kai kurių Lietuvos ežerų vandens temperatūros gradientų kaitos ypatumai" 1999 Dr. G. Valiuškevičius
B31 Volodkaitė G. „Pavojingos šalnos Lietuvoje 1951-1995 m." 1999 Doc. A. Bukantis
B32 Sinkevičiūtė J. „Ledo reiškinių Nemune ties Smalininkais daugiamečiai svyravimai" 1999 Prof. K. Kilkus
B33 Aglinskas E. „Hidrologiniai ir klimatologiniai straipsniai Geografijos metraštis ir geografija 1958-1998 metais" 2000 Dr. G. Valiuškevičius
B34 Bilkevičiūtė R. „Hidroekologinis Musės baseino šlapaviečių vertinimas" 2000 Prof. K. Kilkus
B35 Čečys G. „Lietuvos ežerų terminių struktūrų žiemą tyrimas" 2000 Prof. K. Kilkus
B36 Gudas M. „Gamtinės ir teisinės Lietuvos jūrinio ūkio plėtros prielaidos" 2000 Prof. R. Žaromskis
B37 Jalinskas P. „Įvairių Šiaurės Atlanto vandenyno akvatorijų paviršiaus temperatūros kaita ir poveikis atmosferos cirkuliacijai virš Europos" 2000 Dr. G. Stankūnavičius
B38 Kažys J. „Paros oro temperatūros maksimumai ir minimumai Vilniuje 1918-1999 metais" 2000 Dr. E. Rimkus
B39 Pugačiauskas T. „Mūšos baseino dalies tarp aukštupio ir Lėvens intako vandens ištekliai ir užteršimas" 2000 Doc. Z. Kaunas
B40 Smaidžiūnaitė I. „Grūdos baseino hidrografinė ir hidrologinė charakteristikos" 2000 Prof. K. Kilkus
B41 Šarakauskas G. „Jūros baseino dalies vandens ištekliai, jų naudojimas ir tarša" 2000 Doc. Z. Kaunas
B42 Pupienis D. „Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos (1998-1999) hidrologinio režimo ypatumai" 2000 Prof. R. Žaromskis
B43 Tamošiūnas P. „Šešupės baseino dalies tarp Marijampolės ir Kudirkos Naumiesčio vandens ištekliai ir jų kokybė" 2000 Doc. Z. Kaunas
B44 Toleikis T. „Lėvens baseino vandens išteklių panaudojimas ir jų kokybė" 2000 Doc. Z. Kaunas
B45 Balaika M. „Šešupės baseino (iki Marijampolės) vandens išteklių naudojimas ir tarša" 2000 Doc. Z. Kaunas
B46 Bernatonis M. „Šventosios upės maksimalaus nuotėkio rodiklių priklausomybė nuo ežeringumo" 2001 Prof. K. Kilkus
B47 Budreikaitė K. „Lietuvos tvenkinių reguliuojami tūriai ir jų pasiskirstymas upių baseinuose" 2001 Prof. K. Kilkus
B48 Domeikaitė R. „Pagrindinių meteorologinių elementų paros kaita Lietuvoje 1990-95 metų žiemomis" 2001 Doc. E. Rimkus
B49 Kazelskas T. „Cikloninių sūkurių, judančių per pietų Baltijos regioną, klimatinė analizė" 2001 Dr. G. Stankūnavičius
B50 Kuprys A. „Hidrometeorologinių faktorių įtaka hidrotechniniais įrenginiais komplikuotoje kranto atkarpoje (Palangos pavyzdžiu)" 2001 Prof. R. Žaromskis
B51 Mišliutė J. „Merkio baseino upių įsigraužimo gylio priklausomybė nuo hidrografinių rodiklių" 2001 Doc. G. Valiuškevičius
B52 Paulauskaitė S. „Atmosferos cirkuliacija oro temperatūros anomalijų Klaipėdoje metu" 2001 Doc. A. Bukantis
B53 Pumputytė N. „Asvejos ežero kompleksinė charakteristika" 2001 Prof. K. Kilkus
B54 Stanaitytė J. „Bendro ozono kiekio pokyčiai atmosferoje" 2001 Dr. A. Mikelinskienė
B55 Šimkus J. „Žeimenos baseino takoskyrų rangų sąsajos su baseino hidrografiniais rodikliais" 2001 Doc. G. Valiuškevičius
B56 Valiukas D. „Minimalių kelio dangos paviršiaus temperatūrų prognozė" 2001 Doc. E. Rimkus
B57 Balčiūnaitė R. „Lietuvos ežerų teisinio statuso raida ir dabartinė būklė" 2002 Prof. K. Kilkus
B58 Gedrimaitė L. „Meteorologinių prognozių sociologinis vertinimas" 2002 Doc. E. Rimkus
B59 Giržadas G. „Vandens lygio amplitudžių santykio kaita Lietuvos ežeruose" 2002 Doc. G. Valiuškevičius
B60 Kairys V. „Didelės amplitudės oro temperatūros svyravimai apie 0°C Telšių MS" 2002 Doc. A. Bukantis
B61 Kičaitė R. „Ryšių tarp Lietuvos ežerų batimetrinių rodiklių patikslinimas" 2002 Doc. G. Valiuškevičius
B62 Kuodytė J. „Šiaurės Atlanto tropiniai ciklonai ir jų poveikis vidutinių platumų atmosferos cirkuliacijai" 2002 Dr. G. Stankūnavičius
B63 Kniežaitė A. „Ežerų apledėjimo ir atitirpimo sąlygos (1961-1999)" 2002 Doc. G. Valiuškevičius
B64 Paškevič M. „Oro temperatūros anomalijos Lietuvoje ir Europoje 1986-1996 metais" 2002 Dr. G. Stankūnavičius
B65 Masaitytė M. „Meteorologiniai matavimai Lietuvoje 1777-2002 metais" 2002 Doc. E. Rimkus
B66 Paškevičius A. „Maksimalaus vandens lygio ir maksimalaus debito ryšys Nemune ties Smalininkais (1812-2000 metais)" 2002 Prof. K. Kilkus
B67 Pivoraitė S. „Nemuno ties Smalininkais minimalaus vandens nuotėkio šiltuoju ir šaltuoju periodu daugiamečiai svyravimai" 2002 Prof. K. Kilkus
B68 Stonevičius E. „Lietuvos rininių ežerų vidutinis metinis balansas" 2002 Prof. K. Kilkus
B69 Švogžlys V. „Lietuvos upių ledo dangos sezoninė eiga" 2002 Doc. G. Valiuškevičius
B70 Vanagas N. „Litodinaminių procesų ypatumai Baltijos jūros Lietuvos kranto zonoje tarp Šventosios ir Latvijos sienos" 2002 Pro. R. Žaromskis
B71 Janauskaitė I. „Fenologinių periodų kaita Lietuvoje 1923-1999 metais" 2003 Doc. E. Rimkus
B72 Janušonis S. „Natūralių ir antropogeninių faktorių įtaka Kuršių marių šiaurinės dalies druskingumui" 2003 Prof. R. Žaromskis
B73 Jurevič J. „Rūkai Lietuvoje bei jų formavimosi sąlygos 1981-2000 metų šaltuoju laikotarpiu" 2003 Doc. E. Rimkus
B74 Kavaliauskas V. „Lietuvos ežerų vandens optinių savybių tyrimas" 2003 Prof. K. Kilkus
B75 Kvedaraitė A. „El Ninjo ir La Ninja reiškinių poveikis Lietuvos klimato humidiškumui" 2003 Doc. A. Bukantis
B76 Lukoševičius M. „Skirtingų kategorijų baseinuose telkšančių ežerų morfometrinių rodiklių ypatumai Šventosios ir Žeimenos upynuose" 2003 Doc. G. Valiuškevičius
B77 Liukaitytė J. „Eriteminės radiacijos prietakos Kaune 2001-2002 metais modeliavimas STARsci modeliu" 2003 Doc. E. Rimkus
B78 Martinkus A. „Skirtingos trukmės bendrojo debesuotumo palyginamoji analizė (1997-2001 m. šiltasis laikotarpis)" 2003 Dr. G. Stankūnavičius
B79 Pankauskas M. „Atmosferos cirkuliacijos poveikis pietų ir pietryčių Lietuvos sausringumo dinamikai 1950-2000 metais" 2003 Doc. A. Bukantis
B80 Tamulevičius R. „Čepkelių raisto geografinė-hidrologinė charakteristika" 2003 Prof. K. Kilkus
B81 Tomaševič J. „Skroblaus vasaros nuosekio hidrologinio režimo ypatumai" 2003 Doc. G. Valiuškevičius
B82 Turskis D. „Distancinių ir instrumentinių vėjo matavimų palyginamoji analizė Baltijos pajūryje" 2003 Doc. G. Stankūnavičius
B83 Užomeckas Ž. „Kai kurių didžiųjų Lietuvos ežerų vandens balansas jo struktūra bei vandens lygio svyravimų amplitudės" 2003 Prof. K. Kilkus
B84 Varkalytė R. „Mažųjų ežerų teritorinio pasiskirstymo Lietuvoje ypatumai" 2003 Doc. G. Valiuškevičius
B85 Avižonytė K. „Karštų orų formavimosi sąlygos Lietuvos pajūryje 1992-2001 metais" 2004 Doc. G. Stankūnavičius ir J. Kažys
B86 Baltutytė J. „Perkūnijos ir jų formavimasis Lietuvos teritorijoje" 2004 Doc. E. Rimkus ir doc. G. Stankūnavičius
B87 Characiejus V. „Oro temperatūros ir kritulių kiekio klimatinė prognozė Lietuvos teritorijai" 2004 Doc. E. Rimkus
B88 Dikčius S. „Greičių ir plotų kreivių rodikliai Lietuvos upėse" 2004 Doc. G. Valiuškevičius
B89 Glinskytė A. „Muskingum lygties taikymo atitekėjimo laiko nustatymui Nemuno ir Neries Lietuviškose atkarpose galimybės" 2004 Doc. G. Valiuškevičius
B90 Gecevičiūtė J. „Terminių sezonų rodikliai ir jų kaita Varėnoje 1971-2000" 2004 Doc. A. Bukantis
B91 Kazlauskas M. „Nemuno nuotėkio daugiamečiai svyravimai" 2004 Prof. K. Kilkus
B92 Kuliešaitė E. „Atmosferos frontų lyginamoji charakteristika 2000 m. ir 2002 m. šiltuoju laikotarpiu virš pietrytinio Baltijos regiono" 2004 Doc. G. Stankūnavičius
B93 Paliulis A. „Žuvinto ežero hidrocheminio režimo daugiametė kaita" 2004 Prof. K. Kilkus
B94 Novogrodskytė-Pilkauskienė K. „Bangų transformacijos poveikis paplūdimių pločiui Lietuvos jūros krante" 2004 Prof. R. Žaromskis
B95 Rudak V. „Oro prognozių patikimumo įvertinimas pagal UMPL modelio rezultatus" 2004 Doc. G. Stankūnavičius
B96 Spalinskas K. „Hidrometeorologinės sąlygos 2000-2002 m. ir jų įtaka Palangos kranto zonai" 2004 Prof. R. Žaromskis
B97 Stasiūnas P. „Žeimenos upės taršos struktūros nustatymas ir užterštumo vertinimas" 2004 Doc. Z. Kaunas
B98 Suzdalevas S. „Lietuvos ežerų vidutinių mėnesių vandens lygių homogeniškumo patikra" 2004 Doc. G. Valiuškevičius
B99 Valiaugaitė J. „Oro temperatūros paros amplitudžių kaita Vilniuje 1921-2000 metais" 2004 Doc. A. Bukantis
B100 Bimbaitė V. „Vandens lygio amplitudžių santykio kaita Nemune ties Smalininkais 1812-2000 metais" 2005 Doc. G. Valiuškevičius
B101 Daveikaitė A. „Klimato sąlygų įtaka pušų rievių pločiui Lietuvoje" 2005 Doc. E. Rimkus
B102 Dūdėnas G. „Sniego dangos paplitimas bei kaita Šiaurės pusrutulyje ir Vilniuje" 2005 Doc. E. Rimkus
B103 Jakimavičius D. „Lietuvos ežerų vandens paviršiaus temperatūros priklausomybė nuo oro temperatūros" 2005 Doc. G. Valiuškevičius
B104 Juškevičiūtė J. „Nemuno vandens lygių stabilumo atskiruose pjūviuose įvertinimas bei palyginimas 1971-2000 metų laikotarpiu" 2005 Doc. G. Valiuškevičius
B105 Kmieliauskas A. „Baltijos jūros Lietuvos priekrantės temperatūros ir druskingumo ypatumai 1995-2000 m. laikotarpiu" 2005 Prof. R. Žaromskis
B106 Makauskas A. „Dubysos baseino atsinaujinančių vandens išteklių naudojimas ir tarša" 2005 Doc. Z. Kaunas
B107 Smilevičius M. „Žemės naudojimo ir dirvožemio įtaka vandens kokybei Sausdravo baseine" 2005 Doc. Z. Kaunas
B108 Šikšnelis G. „Žuvinto ežero vandens balanso ir hidrocheminių-hidrofizinių laukų tyrimas" 2005 Prof. K. Kilkus
B109 Tauginaitė K. „Prognostinių minimalios kelio dangos temperatūros algoritmų taikymas Lietuvos teritorijoje" 2005 Doc. E. Rimkus
B110 Verbutas V. „Vėjo energetiniai resursai ir jų kaitos prognozė Lietuvoje" 2005 Doc. E. Rimkus
B111 Zarauskas G. „Minijos aukštupio atsinaujinančio paviršinio vandens ūkio ir teršalų balansas" 2005 Doc. Z. Kaunas
B112 Žuraulis L. „Ventos upės vandens teršalų balansas"
B113 Baranauskaitė R. „Vandens temperatūros rodikliai rytinės Lietuvos dalies upėse ir jų kaita 1971-2004 m. laikotarpiu" 2006 Doc. G. Valiuškevičius
B114 Buividavičius T. „Rudens ledo reiškinių datyų daugiametė kaita Nemune" 2006 Doc. G. Valiuškevičius
B115 Curukov A. „Miškų gaisringumo meteorologinės sąlygos Kretingos ir Šilutės urėdijose 1999-2003 m." 2006 prof. A. Bukantis
B116 Karpavičiūtė D. „Radiacinio rūko diagnostiniai tyrimai vienmačiame Hirlam prognostiniame modelyje" 2006 Doc. G. Stankūnavičius ir Dokt. J. Kažys
B117 Kussat V. „Vandens temperatūros rodikliai vakarinės Lietuvos dalies upėse ir jų kaita 1971-2004 m. Laikotarpiu" 2006 Doc. G. Valiuškevičius
B118 Lauciuvienė R. „Būdingų vandens lygių akliškumo tyrimas Lietuvos ežeruose" 2006 Prof. K. Kilkus
B119 Mockevičiūtė K. „Debesuotumo parametrų virš Lietuvos teritorijos įvertinimas naudojant distancinius metodus" 2006 Doc. G. Stankūnavičius
B120 Revuckas T. „Meteorologinių sąlygų ir avaringumo ryšio nustatymas Lietuvoje" 2006 Dokt. J. Kažys
B121 Roličiūtė V. „Atmosferos cirkuliacijos sąlygos lemiančios ekstremalius atmosferos slėgio pokyčius Lietuvoje 1979-2003 m." 2006 Doc. G. Stankūnavičius
B122 Salys R. „Šešuvio vandens balansas" 2006 Doc. Z. Kaunas
B123 Svioklaitė I. „Ekologiškai svarbių bei specifinių vandens temperatūrų pasiekimo datos ir jų išsilaikymas Lietuvos upėse" 2006 Doc. G. Valiuškevičius
B124 Sobol A. „Meteorologinių sąlygų įtaka oro užterštumui Lietuvos miestuose" 2006 Doc. E. Rimkus
B125 Stankūnaitė I. „XVIII amžiaus Vilniaus oro temperatūros rekonstrukcija" 2006 Doc. E. Rimkus
B126 Varnelis P. „Veiviržo upės teršalų balansas" 2006 Doc. Z. Kaunas
B127 Valentukevičiūtė R. „Ekstremalių vandens lygių Neryje žiemą tyrimas" 2006 Prof. K. Kilkus
B128 Vincevičius A. „Trakų ežeryno ir jo baseino hidrografinis-hidrologinis tyrimas" 2006 Prof. K. Kilkus
B129 Zalieckas A. „Lietuvos pasienio akvatorijų gamtos ir verslo ypatumai" 2006 Prof. R. Žaromskis
B130 Bertauskas J. „Fuzzy Logic metodo prognozuojant nepalankius eismui meteorologinius reiškinius taikymas" 2007 Lektorius J. Kažys
B131 Burbaitė M. „Tauragnų ežero nenuotakių laikotarpių tyrimas" 2007 Prof. K. Kilkus
B132 Grušaitė V. „Oro temperatūros ekstremumai Klaipėdoje ir Panevėžyje 1971-2005 metais" 2007 prof. A. Bukantis
B133 Janeikaitė O. „Biogeninių medžiagų išplovimo metinis pasiskirstymas mažuose upių baseinuose" 2007 Doc. Z. Kaunas
B134 Jurkaitė R. „Atmosferos silpnos cirkuliacijos sąlygos Lietuvos teritorijoje 1980-2005 metais" 2007 Doc. G. Stankūnavičius
B135 Kasačiūnaitė V. „Žuvinto ežero ledo režimo ir naudingojo tūrio daugiametės kaitos analizė" 2007 Prof. K. Kilkus
B136 Kirkliauskaitė M. „Ekstremali oro temperatūra Vilniuje ir Biržuose 1971-2005 metais" 2007 prof. A. Bukantis
B137 Konkovas S. „Transporto taršos sklaidos tyrimai Vilniuje 2005 metais" 2007 Doc. G. Stankūnavičius
B138 Kutkaitė R. „Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimas" 2007 Dokt. J. Liukaitytė
B139 Kvederevičiūtė D. „Šalčio ir karščio bangos Klaipėdoje 1929-2005 metais" 2007 Doc. E. Rimkus
B140 Liaudanskytė J. „Oro temperatūros ekstremumai Šiaulių ir Varėnos MS 1971-2005 m." 2007 prof. A. Bukantis
B141 Macijauskaitė S. „Lietuvos klimatinis rajonavimas" 2007 prof. A. Bukantis
B142 Mačiulevičiūtė N. „Vilniaus miesto hidrografinis tinklas ir jo kaita nuo 1950 metų" 2007 Doc. G. Valiuškevičius
B143 Matinovaitė E. „Globalios kritulių duomenų bazės verifikacija Lietuvos teritorijai" 2007 Doc. G. Stankūnavičius
B144 Musnikas V. „Nemuno upės hidrologiniai ir vaginiai procesai kaip laivybą limituojantys faktoriai" 2007 Prof. R. Žaromskis
B145 Mykolaitytė S. „Dusios ežero ledo režimo tyrimas" 2007 Prof. K. Kilkus
B146 Naidičaitė D. „Klimatinis turizmo indeksas Lietuvoje" 2007 Doc. E. Rimkus
B147 Petraitytė K. „Meteorologinių sąlygų poveikis oro užterštumui Lietuvos pajūryje" 2007 Doc. E. Rimkus
B148 Pralgauskaitė G. „Jūros, Minijos ir Šyšos baseinų upių potvynių rodiklių kaita 1965-1995 metais" 2007 Doc. G. Valiuškevičius
B149 Raslanaitė V. „Požeminio maitinimo kaita Merkio baseino upėse pavasario potvynių metu" 2007 Doc. G. Valiuškevičius
B150 Remizova O. A. „Oro temperatūros ekstremumai Kaune ir Lazdijuose 1971-2005 metais" 2007 Prof. A. Bukantis
B151 Sapiegaitė L. „Mažų upių užterštumo sezoninė variacija" 2007 Doc. Z. Kaunas
B152 Šimkutė A. „Vandens lygio kaitos dinamika Nemuno deltoje 2000-2005 m." 2007 Prof. R. Žaromskis
B153 Važnevičiūtė A. „Dirvos temperatūra ir jos kaita Lietuvoje 1961-2005 metais" 2007 Doc. E. Rimkus
B154 Abramovič V. „Kritulių kiekio kaita Baltijos šalyse kaita1966-2005 metais" 2008 Doc. E. Rimkus
B155 Brasaitė K. „Kritulių kiekio klimatinė analizė Lietuvoje 1931-2006 metais" 2008 Prof. A. Bukantis
B156 Budinaitė V. „Klaipėdos sąsiaurio morfodinamikos ypatumai" 2008 Prof. R. Žaromskis
B157 Budzilaitė K. „Speiguotų laikotarpių identifikacija remiantis skirtingų šalių atmosferos cirkuliacijos klasifikacijų schemomis" 2008 Doc. G. Stankūnavičius
B158 Jakimavičiūtė N. „Sausrų Lietuvoje indikacija skirtingų kritulių rodiklių pagalba" 2008 Doc. G. Stankūnavičius
B159 Juškytė S. „Neries nuotėkio charakteristikų kaita lietuviškoje baseino dalyje 1980-2000 metais" 2008 Dokt. E. Stonevičius
B160 Klimavičiūtė A. „Vandens lygio kaitos ypatumai Kuršių marių šiaurinėje dalyje 1995-2005 m." 2008 Prof. R. Žaromskis
B161 Kilpys J. „Terminių troposferos parametrų taikymas kritulių tipo Lietuvoje nustatymui" 2008 Doc. G. Stankūnavičius
B162 Kosinskaitė I. „Lietuvos mažų upių fizinių geografinių faktorių įtakos vandenų kokybei daugiafaktorinė regresinė analizė" 2008 Doc. Z. Kaunas
B163 Junevičiūtė J. „Klimato rodiklių kaitos Lietuvoje XXI amžiuje prognozės" 2008 Doc. E. Rimkus
B164 Ladauskaitė T. „Nemuno delta kaip pažintinio turizmo objektas" 2008 Prof. R. Žaromskis
B165 Lažauninkaitė A. „Ekstremalių vandens lygių kaitos tendencijos Lietuvos upėse 1941-2000 metais" 2008 Doc. G. Valiuškevičius
B166 Malachovskaja J. „Lietuvos ežerų vandens lygių koreliacija su Nemuno nuotėkiu" 2008 Prof. K. Kilkus
B167 Nariūnaitė I. „Sezoninio mažų ir vidutinių Lietuvos upių nuotėkio kaita 1966-2005 m. laikotarpiu" 2008 Doc. G. Valiuškevičius
B168 Patriubavičiūtė A. „Kuršių marių nerijos krantotvarka gamtinės aplinkos kaitos sąlygomis" 2008 Prof. R. Žaromskis
B169 Trakymas M. „Merkio upės baseino vandens ūkio balanso ir taršos skaičiavimai" 2008 Doc. Z. Kaunas
B170 Urbonaitė V. „Lietuvos ežerų sezoninė ir metinė vandens lygio kaita 1961-2006 metais" 2008 Prof. K. Kilkus
B171 Vaitkus P. „Hidrometeorologinių sąlygų kaip navigacijos faktoriaus vaidmuo formuojant Lietuvos priekrantei tranzito keliamą riziką" 2008 Prof. R. Žaromskis
B172 Špakauskas K. „Oro temperatūros bei kritulių kiekio Vilniuje ir Klaipėdoje palyginimas" 2008 Doc. E. Rimkus
B173 Žvilauskienė L. „Oro drėgnumo parametrų kaita Lietuvoje" 2008 Doc. E. Rimkus
B174 Asanavičiūtė Živilė „Vėsiausių penkiadienių meteorologinės sąlygos Lietuvoje" „Meteorological Conditions of Coolest 5 Day Periods in Lithuania" 2009 Lekt. J. Kažys
B175 Avižinytė Vilija „Meteorologinių prognozių pateikimo žiniasklaidoje vertinimas" „Evaluation of Weather Forecast Presentation in Media" 2009 Doc. E. Rimkus
B176 Garbenčiūtė Giedrė „Meteorologinių sąlygų poveikis Kauno miesto oro užterštumui" „Impact of Meteorological Conditions on Air Pollution in Kaunas City" 2009 Dokt. M. Masaitytė
B177 Griškevič Elžbieta „Ežerų vandens kokybės atitikimas normoms pagal bendrojo fosforo ir fosfatų vidutines metines koncentracijas" „An Accordance of Water Quality of Lithuanian Lakes up to Standards of Phosphorus Concentrations" 2009 Prof. K. Kilkus
B178 Ivanauskaitė Justina „Lietuvos upių terminis režimas ir jo kaita 1971-2000 metais" „Lithuanian Rivers Thermal Regime of and its Fluctuation 1971-2000" 2009 Doc. G. Valiuškevičius
B179 Margelytė Simona „Svarbiausių klimato rodiklių prognozė Lietuvoje XXI amžiui" „Forecast of Main Climate Indices in Lithuania in XXI Century" 2009 Doc. E. Rimkus
B180 Narkevičius Darius „Oro užterštumo sąlygų tyrimas Vilniuje 2003-2007 metais" „Analysis of Air Pollution Conditions in Vilnius (2003-2007)" 2009 Dokt. M. Masaitytė
B181 Peštenis Andrius „Hidrometeorologinių sąlygų ir antropogeninių veiksnių sąveika formuojanti Palangos Baltijos jūros krantą" „An Interaction of Hydrometeorological and Anthropogenic Factors on Coastal Processes of Palanga Baltic Sea" 2009 Lekt. D. Pupienis
B182 Raudonytė Simona „Atmosferos stabilumo įtaka oro užterštumui Vilniuje" „Impact of Atmospheric Stability on Air Pollution in Vilnius" 2009 Doc. E. Rimkus
B183 Savanevičius Justinas „Ligų priklausomybė nuo meteorologinių parametrų 2007-2008 metais Vilniaus mieste" „Meteorological Parameters Impacts for Human Diseases in Vilnius" 2009 Dokt. J. Liukaitytė
B184 Serovaitė Marija „HEC-HMS modelio taikymas Ūlos nuotėkio tyrimui" „Ūla River Runoff Modeling with HEC-HMS" 2009 Lekt. E. Stonevičius
B185 Štrafėlaitė Lina „Lietuvos mokslo žurnaluose publikuoti upių ir ežerų vandens kokybės tyrimai" „Lake and River Water Quality Studies Published in Lithuanian Scientific Journals" 2009 Lekt. E. Stonevičius
B186 Strunkytė Agnė „Nemunas Delta Coastal Dynamic in 1993-2005" „Nemuno deltos krantų dinamikos ypatumai 1993-2005 metais" 2009 Lekt. D. Pupienis
B187 Urbonaitė Eglė „Lietuvos tvenkinių morfometriniai rodikliai ir jų pasiskirstymas įvairių kategorijų upių baseinuose" „Morphometric Indices of Lithuanian Ponds Depending on the Hierarchy of Rivers" 2009 Prof. K. Kilkus
B188 Zukaitė Indrė „Vėjo pataisų poveikis kritulių kiekio matavimų rezultatams Lietuvoje" „The Effect of Correction for Wind to the Precipitation Measurements Results in Lithuania" 2009 Doc. G. Valiuškevičius
B189 Adelšin Vladimir „Biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) nuotėkio Merkio upės baseine daugiametė kaita ir trendai" „Interannual Variability and Trends of Nutrients (Nitrogen and Phosphorus) Runoff in the Merkys River Basin" 2010 Prof. K. Kilkus
B190 Bilinskaitė Jolanta „Minimalaus nuotėkio Lietuvos upėse tyrimas" „Minimum Discharge in Lithuanian Rivers" 2010 Lekt. E. Stonevičius
B191 Beržinytė Vaiga „Temperatūrinės advekcijos įtaka ekstremalioms priežeminėms temperatūroms" „The Temperature Advection Impact on the Surface Extreme Temperature Development" 2010 Doc. G. Stankūnavičius
B192 Čepulionytė Svetlana „Daugiametė Lietuvos upių ledo režimo kaita" „Ice Regime Dynamics in Lithuanian Rivers" 2010 Lekt. E. Stonevičius
B193 Daukšytė Dovilė „Lietuvos upių 2005 ir 2007 metų vasaros poplūdžių sąlygų palyginimas" „The Comporison of Lithuanian Rivers Summer Floods Conditions in 2005 and 2007 Years" 2010 Doc. G. Valiuškevičius
B194 Džiautas Mindaugas „Fuzzy Logic metodo tinkamumo kelio apledėjimo prognozavimui analizė" „Road Icing Forecast Validity Using Fuzzy Logic Method" 2010 Lekt. J. Kažys
B195 Gečaitė Indrė „Sniego dangos rodikliai Lietuvoje ir jų kaita" „Snow Cover Parameters in Lithuania and their Changes" 2010 Doc. E. Rimkus
B196 Grinevič Karolina „Atmosferinės korozijos meteorologinės sąlygos Vilniaus mieste" „Atmospheric Corrosion of Meteorological Conditions in Vilnius" 2010 Prof. A. Bukantis
B197 Karbauskaitė Justė „Kranto linijos dinamika Klaipėdos uosto poveikio zonoje" „Shoreline Dynamics in the Impact Zone of Klaipėda Port" 2010 Lekt. D. Pupienis
B198 Kažukauskas Laurynas „Kelio dangos paviršiaus temperatūros priklausomybė nuo gilesnių sluoksnių temperatūros kaitos" „Road Surface Temperature Reliance on Subsurfaces Temperature Change" 2010 Lekt. J. Kažys
B199 Krotovas Aleksandras „Ekstremalūs krituliai Lietuvos teritorijoje" „Extreme Precipitation in Lithuania" 2010 Doc. E. Rimkus
B200 Razmute Inga „Nemuno upės nuotėkio kaitumo tyrimai" „Runoff Changeability Analysis of Nemunas River" 2010 Prof. K. Kilkus
B201 Remeikis Eimantas „Fiziologiškai ekvivalentinės temperatūros kaita Vilniuje ir poveikis sveikatai" „Fluctuation of the Physiological Equivalent Temperature in Vilnius and Impact to Health" 2010 Lekt. dr. J. Kažys
B202 Repečkaitė Erika „Vandens garų slėgio kaita Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje" „The Change in Vapor Pressure Over Vilnius, Kaunas and Klaipėda" 2010 Prof. A. Bukantis
B203 Simaitis Mantas „Klimatinių biometeorologinių indeksų prognozės Lietuvai XXI a." „Prediction of Climatic Biometeorological Indices in 21th Century in Lithuania" 2010 Lekt. J. Kažys
B204 Survila Rokas „Kuršių marių kranto linijos kaitos analizė" „Coast Line Dynamics of the Curonian Lagoon" 2010 Lekt. D. Pupienis
B205 Unukovič Ana „Kritulių kiekio kaita Lietuvoje" „Precipitation Amount Change in Lithuania" 2010 Prof. A. Bukantis
B206 Valančiūtė Vaida „Baltijos jūros kranto linijos dinamikos ypatumai" „The Pecularities of the Baltic Sea Shoreline Dynamics" 2010 Lekt. D. Pupienis
B207 Valauskaitė Justina „Kuršių marių vandens paviršiaus temperatūrinis režimas pagal nuotoliniu būdu gautus duomenis" „The Climatology of the Curonian Lagoon SST Using Remote Sensing Date" 2010 Doc. G. Stankūnavičius
B208 Vanagaitė Jūratė „Lietuvos upių vandens temperatūros atitikimo ekologiniams reikalavimams įvertinimas" „The Assessment of the Rivers Water Temperature Suitability for the Ecological Requirements in Lithuania" 2010 Doc. G. Valiuškevičius
B209 Vilkelytė Dovilė „Ledo dangos storio Lietuvos ežeruose daugiametė kaita" „The Interannual Variability of the Lakes Ice Thickness in Lithuania" 2010 Prof. K. Kilkus
B210 Vitkauskas Emilis „Vidutinis kritulių kiekis Lietuvos upių baseinuose" „Mean Precipitation of Lithuanian Rivers Basins" 2010 Lekt. E. Stonevičius
B211 Žukaitytė Gintarė „Pagrindinių meteorologinių elementų anomalijų kaita Lietuvoje" „Changes of the Main Meteorological Parameters Anomalies in Lithuania" 2010 Doc. E. Rimkus
B212 Žvirblytė Ernesta „Frontų slinkimo charakteristikos virš Lietuvos teritorijos" „Frontal Passage Parameters in Lithuania Area" 2010 Doc. G. Stankūnavičius
B213 Akelytė Rūta „Greitai besivystančių ciklonų charakteristika virš Baltijos jūros" „The characteristic of fast developing cyclones over Baltic" 2011 Doc. G. Stankūnavičius
B214 Baltakytė Dovilė „Meteorologinių sąlygų įtaka gruntinio požeminio vandens lygiui Lietuvoje" „Impact of meteorological conditions on groundwater level in Lithuania" 2011 Doc. E. Rimkus
B215 Bertašiūtė Rūta „Geriausiai regioninius meteorologinius rodiklius reprezentuojančios Lietuvos meteorologijos stotys" „Lithuanian meteorological stations most accurately characterizing regional meteorological features" 2011 Doc. E. Rimkus
B216 Budreikaitė Laura „Įvairios trukmės laikotarpių be kritulių dinamika Lietuvoje" „Dynamics of the dry spells of various length in Lithuania" 2011 Prof. A. Bukantis
B217 Fedorovič Julija „Deguonies pasiskirstymas Centrinės Baltijos jūros dalies skerspjūvyje" „The oxygen variations in the cross-section along the Baltic sea Proper" 2011 Lekt. D. Pupienis
B218 Gavėniauskas Edvinas „Meteorologinių veiksnių poveikis verslui" „Impact of meteorological factors on business" 2011 Prof. A. Bukantis
B219 Grigaitė Justina „Hidrologinė ir meteorologinė informacija mokykliniuose geografijos vadovėliuose" „The hydrological and meteorological information in geographical educational book" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B220 Gudanavičiūtė Henrieta „Lietuvos didžiųjų ežerų pasiekiamumas" „Accessibility of largest Lithuanian lakes" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B221 Jankauskaitė Juta „Dabartinio bei ateities Lietuvos klimato analogai" „Analogues of present and future Lithuanian climate" 2011 Doc. E. Rimkus
B222 Jonuškaitė Simona „Jūros upės nuotėkio skaičiavimai taikant hidrologinio modeliavimo sistemą HEC-HMS" „The calculations of the Jūra river run-off using the hydrological modeling system HEC-HMS" 2011 Lekt. E. Stonevičius
B223 Kerpytė Gintarė „Stovinčio vandens telkinių teritorinio pasiskirstymo ypatumai Lietuvoje" „The spatial distribution of water reservoirs in Lithuania" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B224 Kiaunytė Eglė „Lietuvos ežerų pasiskirstymo pagal absoliutinį aukštį analizė" „Lithuanian lakes distribution analysis according to the absolute height" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B225 Klyukina Elena „Žmogaus terminio komforto ir mikroklimato tyrimai Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete" „Human thermal comfort and indoor climate at Vilnius University's Faculty of Natural Sciences" 2011 Lekt. . J. Kažys
B226 Klovaitė Justina „Maudymosi sąlygų vertinimas Lietuvos ežeruose" „The swimming conditions evaluation in Lithuania lakes" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B227 Latvelis Paulius „Žiedadulkių koncentracijų Vilniaus mieste ryšys su tolimąja pernaša" „The relationship of pollen concentration in Vilnius with remote air mass transportation" 2011 Doc. G. Stankūnavičius
B228 Maksvytytė Brigita „Kybančių nešmenų nuotėkio Nemune, Neryje ir Minijoje režimas" „The regime of suspended sediments runoff in the rivers Nemunas, Neris and Minija" 2011 Doc. G. Valiuškevičius
B229 Maženytė Evelina „Oro temperatūros ekstremumų indikacija ir analizė" „Indication and analysis of air temperature extremes" 2011 Prof. A. Bukantis
B230 Norvaišienė Aušra „Vandens sunaudojimo ir nuotekų išleidimo kaita 1995-2009 metais Lietuvoje" „1995-2009 water consumption and waste water discharge in Lithuania" 2011 Lekt. E. Stonevičius
B231 Ramanenko Eleonora „Stabilumo sąlygų tyrimas aukšto slėgio sistemose virš Lietuvos" „The study of stability conditions in the high pressure systems over Lithuania" 2011 Doc. G. Stankūnavičius
B232 Savickas Žilvinas „Bangavimo ypatumai Pietryčių Baltijos priekrantėje" „Surge peculiarities in Southeastern Baltic sea nearshore" 2011 Lekt. Donatas Pupienis
B233 Šidlauskaitė Lauryna „Kelių oro sąlygų informacinės sistemos (KOSIS) stočių reprezentatyvumo įvertinimas" „The evaluation of stations' representativeness in road weather information systems (RWIS)" 2011 Lekt. Justas Kažys
B234 Šlikaitė Tatjana „Meteorologinių sąlygų įtaka kraujotakos sistemos ligoms" „The impact of meteorological conditions on cardiovascular morbidity" 2011 Lekt. Justas Kažys
B235 Umbrasas Paulius „Metinių ir mėnesinių vandens lygių kaitumas Lietuvos ežeruose" „Monthly and annual water levels variability of Lithuanian lakes" 2011 Prof. K. Kilkus
B236 Zlatkutė Miglė „Lietuvos ežerų terminė stratifikacija" „Thermal stratification of Lithuanian lakes" 2011 Lekt. E. Stonevičius
B237 Brastovickytė Janina „Lietuvos ežerų morfometrinių rodiklių kaita ir ją lemiantys veiksniai" „The Variation of Morphometric Characteristics in Lithuanian Lakes and it Influencing Factors" 2012 Doc. G. Valiuškevičius
B238 Butkutė Sigita „Sezoninė sniego dangos dinamika Lietuvoje" „Seasonal Snow Cover Dynamics in Lithuania" 2012 Prof. E. Rimkus
B239 Dzimitrovič Jolanta „Vandens apykaitos intensyvumo poveikis Lietuvos ežerų vandens lygių kaitai" „The Water Circulation Intensity Impact on the Water Level Variation in Lithuanian Lakes" 2012 Doc. G. Valiuškevičius
B240 Gečaitė Edita „Kritulių ir ekstremalios oro temperatūros kaita Lietuvoje" „Precipitation and Extreme Air Temperature Changes in Lithuania" 2012 Prof. E. Rimkus
B241 Indenauskaitė Vaida „Lietuvos oro temperatūros svyravimų sąsajos su atmosferos cirkuliacija" „The Links Between Air Temperature Variation in Lithuania and Atmospheric Circulation Patterns" 2012 Prof. A. Bukantis
B242 Katiliūtė Vesta „Perkūnijų pasikartojimo ir trukmės dinamika Lietuvoje" „Dynamics of Thunderstorms Frequency and their Length in Lithuania" 2012 Prof. E. Rimkus
B243 Krakauskas Vaidotas „Ilgio ežero (Ignalinos rajonas) ryšių su povandeniniais vandenimis tyrimas" „Study of Interactions Between the Ilgis Lake (Ignalina District) and Groundwater" 2012 Prof. K. Kilkus
B244 Malūnavičiūtė Ieva „Atmosferos cirkuliacijos tipai ir juos atitinkančios klimatologinės sąlygos Lietuvoje 1971–2007 metais" „Atmospheric Circulation Types and Corresponding Climatological Conditions in Lithuania in1971–2007" 2012 J. Kažys
B245 Markevičiūtė Živilė „Spinduliuotės balanso charakteristika Pietryčių Baltijos regione, remiantis CM-SAF duomenimis 2005–2011 metais" „The Characteristic of Total net Radiation Over South East Baltic Region According to CM-SAF Data 2005–2011" 2012 Doc. G. Stankūnavičius
B246 Strolytė Skirmantė „Daugiametė vėjo krypties ir greičio kaita Lietuvoje" „Wind Speed and Direction Long-term Changes in Lithuania" 2012 Prof. E. Rimkus
B247 Šapkina Svetlana „Kritulių kiekis ir jo anomalijos Vilniaus mieste 1998–2011 metais" „Precipitation and it‘s Anomalies in Vilnius 1998–2011" 2012 Prof. A. Bukantis
B248 Šimkevičiūtė Agnė „Stichiniai ir katastrofiniai šaltojo laikotarpio meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje 1971–2010 metais" „Severe and Catastrophic Meteorological Events in Lithuania in the Cold Half of the Year in 1971–2010" 2012 Prof. A. Bukantis
B249 Toločko Agata „Temperatūros ir kritulių kiekio poveikis medžių fenologiniams tarpsniams" „The Influence of Temperature and Precipitation on the Tree Phenological Phases" 2012 Prof. A. Bukantis ir L. Veriankaitė
B250 Varanauskaitė Simona „Debesų dangos tipai virš Pietryčių Baltijos regiono, remiantis CM-SAF duomenimis" „Cloud Fraction Regimes over South East Baltic Region According to CM-SAF Data" 2012 Doc. G. Stankūnavičius
B251 Varanytė Rasa „Ekstremaliai didelių kritulių kiekių erdvinė analizė Lietuvoje 1971–2008 metais" „An Analysis of Spatial Patterns of Extreme Precipitation in Lithuania 1971–2008" 2012 Prof. A. Bukantis
B252 Vilūnaitė Justina „Audrų charakteristika Lietuvos pajūryje remiantis MERRA duomenų baze" „Storm Characteristic in the Lithuanian Coastal Region According to MERRA Data Base" 2012 Doc. G. Stankūnavičius
B253 Vitkutė Ieva „Nuotėkio pasiskirstymo įvairiais sezonais pokyčiai Lietuvos upėse 1951–2010 metais" „Changes of Run-off Distribution of Lithuanian Rivers in Various Seasons from 1951 to 2010" 2012 Doc. G.Valiuškevičius
B254 Vosyliūtė Julija „Šiltos dienos Centrinėje Anglijoje ir Lietuvoje" „Warm Days in Central England and Lithuania" 2012 Prof. A. Bukantis
B255 Zibolytė Monika „1971–2000 m. garavimo Lietuvoje vertinimas balanso metodu" „Determination of 1971–2000 Evaporation in Lithuania Using Water Balance Method" 2012 E. Stonevičius
B256 Žigaitė Lina „Ledo sangrūdų sukeltų patvankų raida Neries upėje, Buivydžių–Jonavos atkarpoje" „The Development of Ice Jams Caused by Damping Effects in the Neris River (the Buivydžiai–Jonava Section)" 2012 Prof. K. Kilkus
B257 Aušra Baranauskaitė „Geofizinių veiksnių ir Saulės aktyvumo poveikis oro temperatūrai ir kritulių kiekiui" „Influence of Geophysical Factors and Solar Activity on Air Temperature and Precipitation Regime" 2013 Prof. E. Rimkus
B258 Rita Beloborodovaitė „Kai kurių Lietuvos ežerų vandens terminių rodiklių kaitos tendencijos 1981–2010 metais" „The Tendencies of the Change in Water Thermal Indicators of Some Lithuanian Lakes from 1981 to 2010" 2013 Doc. G. Valiuškevičius
B259 Justina Černiauskaitė „Orų indeksų taikymai ir kaita 1993–2012 metais Lietuvoje" „The Fluctuations of Weather Suitability Indices in Lithuania in 1993–2012" 2013 Doc. J. Kažys
B260 Ugnė Daukaitė „Įvairių sausringumo indeksų taikymas ekstremalių sausrų vertinimui Lietuvoje" „Application of Different Drought Indices for Extreme Drought Monitoring in Lithuania" 2013 Dokt. D. Valiukas
B261 Žilvinas Grigaitis „Neries baseino upių maksimalūs ir minimalūs vandens lygiai" „Maximum and Minimum Water Levels in Neris Basin Rivers" 2013 Dr. E. Stonevičius
B262 Rūta Jacinavičiūtė „Vandens rūgštingumo kaita Baltijos jūros centrinės dalies skerspjūvyje" „Variation of Sea Water Acidity in the Central Baltic Sea Cross Section" 2013 Doc. D. Pupienis
B263 Alicija Jaselionis „Europos Sąjungos ežerų ir upių vandens kokybė" „The Water Quality in Lakes and Rivers in the European Union" 2013 Dr. E. Stonevičius
B264 Ramunė Jurgelevičiūtė „Stiprių vėjų meteorologinių sąlygų analizė Lietuvoje" „An Analysis of Strong Wind Patterns in Lithuania" 2013 Prof. A. Bukantis
B265 Edvinas Kaluginas „Lietuvos upių sezoninio nuotėkio kaitos tendencijos 1960–2009 metais" „Seasonal Variation of the Run-off in Lithuanian Rivers 1960–2009" 2013 Doc. G. Valiuškevičius
B266 Aistė Kazulėnaitė „Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens lygio svyravimų analizė remiantis palydovinės altimetrijos ir vandens lygio matavimo posto duomenimis" „Sea Level Variation Comparison in the Baltic Sea and Curonian Lagoon using Data from Satellite Altimetry and Tide Gauges" 2013 Doc. D. Pupienis
B267 Dovilė Keršytė „Žiemų tipai Baltijos jūros regione bei Lietuvoje" „The Winter Regimes in the Baltic Sea Region and Lithuania" 2013 Prof. E. Rimkus
B268 Linas Maisiejus „Kuršių nerijos Baltijos jūros kranto sąnašų dinamika 2003–2012 metais" „The Dynamics of the Baltic Sea Coast Sediment in the Curonian Spit in 2003–2012" 2013 Doc. D. Pupienis
B269 Ana Mickievič „Oro temperatūros anomalijų pasikartojimas Lietuvoje 1961–2010 metais" „The Temporal Characteristic of Air Temperature Anomalies in 1961–2010 in Lithuania" 2013 Prof. E. Rimkus
B270 Kristina Pavarotnikaitė „Sausringų ir lietingų laikotarpių identifikacija Lietuvos teritorijoje naudojant įvairias globalių reanalizių duomenų bazes" „Dry Spells and Extreme Wet Spells Identification in Lithuania Using Different Global Reanalyses" 2013 Doc. G. Stankūnavičius
B271 Lina Sauserytė „Žmogaus terminio komforto indeksų (HL, STE, PhS) kaita 1993–2012 metais Lietuvoje" „An Analysis of Thermophysiological Indices (HL, STE, PhS) 1993–2012 in Lithuania" 2013 Doc. J. Kažys
B272 Simona Skyraitė „Vėjo lauko ypatumai Vakarų Lietuvoje" „Wind Field Patterns in the West Lithuania" 2013 Prof. A. Bukantis
B273 Gintarė Soikaitė „Matavimų technikos įtakos vertinimas vėjo duomenų homogeniškumui" „Wind Data Homogeneity Testing According Changes in Instrumentation of Observations" 2013 Prof. A. Bukantis
B274 Rūta Šarakauskaitė „Kauno marių krantų dinamika 1960–2010 metais" „The Dynamics of Kauno Marios Shoreline in 1960–2010" 2013 Doc. D. Pupienis
B275 Agnė Štramaitytė „Universalaus terminio klimato indekso (UTCI) kaita 1993–2012 metais Lietuvoje" „The Variation of the Universal Thermal Climate Index (UTCI) in 1993-2012 in Lithuania" 2013 Doc. J. Kažys
B276 Jonas Venčkauskas „Stiprių vėjų epizodų analizė virš Baltijos jūros naudojant globalių modelių reanalizės duomenis" „An Analysis of the Strong wind Events over the Baltic Sea Using Reanalysis Data" 2013 Doc. G. Stankūnavičius
B277 Urtė Vrublevskytė „Sausringumo sąlygų vertinimas HTK indeksu Lietuvoje" „The Assessment of the Drought Conditions using HTC Index in Lithuania" 2013 Dokt. D. Valiukas
B278 Miglė Zanevičiūtė „Dirvožemio terminio režimo ryšys su intensyviomis orų anomalijomis" „The Dependance of Soil Thermals Regime on Weather Anomalies" 2013 Doc. G. Stankūnavičius
B279 Žilvinas Žebrauskas „Dirvos drėgmės anomalijų Lietuvoje vertinimas remiantis palydoviniais duomenimis" „Evaluation of Soil Moisture Anomalies in Lithuania According to Satalitte Data" 2013 Dr. E. Stonevičius
B280 Rūta Žuvininkaitė „SPI sausringumo indekso dinamika Lietuvoje" „The Dynamics of SPI Index in Lithuania" 2013 Dokt. D. Valiukas
B281 Baliukaitė Diana „Lietuvos upių baseinų kraštovaizdžio pokyčiai XX amžiaus antroje pusėje" „Landscape Changes of Lithuanian River Basins in the Second Half of 20th Century" 2014 Doc. G. Valiuškevičius
B282 Galaunaitė Agnė „Šiltojo laikotarpio stichiniai meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje 1971–2010 metais: šalnos, kaitros, sausros" „Warm Season Severe Meteorological Phenomena in Lithuania in 1971–2010: Frosts, Heats, Droughts" 2014 Prof. A. Bukantis
B283 Globytė Agnė „Kuršių nerijos krantų ir kopų morfometrinių rodiklių kaita 1910–2010 metais" „Dynamic of the Curonian Spit Coasts and Dunes Morphometric Parametrs in 1910–2010" 2014 Doc. D. Pupienis
B284 Gvazdauskaitė Diana „Šiltojo metų laikotarpio stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje 1971–2010 metais: vėjas, kruša, rūkas" „The Elemental and Catastrophic Meteorological Events in Lithuania During the Warm Periods from 1971 to 2010: Wind, Hail, Fog" 2014 Prof. A. Bukantis
B285 Januška Laimonas „Lietuvos ežerų eulitoralių tyrimo galimybių įvertinimas" „An Assesment of Research Feasibilities for Eulittorals of Lithuanian Lakes" 2014 Dr. R. Linkevičienė
B286 Karosaitė Aušra „Sibiro anticiklono kintamumas ir ryšys su klimato anomalijomis Baltijos regione" „The Variability of Siberian High and Its Connections with Climate Anomalies in Baltic Region „ 2014 Doc. G. Stankūnavičius
B287 Kundrotaitė Erika „Būdingų vandens lygių datų kaita Lietuvos ežeruose" „Specific Dates Change of the Water Levels in Lakes of Lithuania" 2014 Doc. G. Valiuškevičius
B288 Lapėnaitė Rūta „Perkūnijų analizė Lietuvoje remiantis žaibų aptikimo sistema" „Lithuania Thunderstorm Analysis Based on Lightning Detection System" 2014 Dokt. D. Valiukas
B289 Ruseckas Simas „Ekstremali oro temperatūra Baltijos šalyse" „Extreme Air Temperature in Baltic Countries" 2014 Prof. E. Rimkus
B290 Šmatas Virmantas „Škvalų formavimosi meteorologinių sąlygų vertinimas Lietuvoje" „An Assessment of the Meteorological Conditions of the Squall Development in Lithuania" 2014 Doc. G. Stankūnavičius
B291 Valatkevičius Regimantas „Maksimalūs Lietuvos upių pavasario potvynio debitai ir vandens lygiai 1960–2010 metais" „The Maximum Spring Flood Discharge and Water Level of Lithuanian Rivers in 1960–2010" 2014 Doc. E. Stonevičius
B292 Vilčinska Veronika „Baltijos jūros išilginių srovių tyrimas Kuršių nerijos priekrantėje" „The Study of the Longshore Currents in the Curonian Spit Nearshore" 2014 Doc. D. Pupienis
B293 Ališauskaitė Justina „Nuotėkio koeficiento η kaita Lietuvoje" „Runoff Coeficient (η) Changes in Lithuania" 2015 Doc. G. Valiuškevičius
B294 Butrimavičius Mantas „Vilniaus miesto oro temperatūros mikroklimatiniai ypatumai žiemos metu" „Urban Air Temperature Microclimatic Features in Vilnius in Cold Season" 2015 Prof. A. Bukantis
B295 Dumbliauskaitė Deimantė „Požeminio maitinimo nulemtos nuotėkio dalies kaita Nemune" „Base Flow Change in Nemunas River" 2015 Doc. G. Valiuškevičius
B296 Kaminskas Jonas „Lietuvos upių vandens kokybė 1993–2012 metais" „Water Quality of Lithuanian Rivers in 1993–2012" 2015 Doc. E. Stonevičius
B297 Kleišmantas Mindaugas „Oro tarša magistraliniuose Lietuvos keliuose" „Air Pollution on Lithuanian's Main Roads" 2015 Doc. J. Kažys
B298 Kriščiūnaitė Lauryna „Oro temperatūros įtaka mirčių skaičiui Lietuvoje 1994–2013 metais" „Air Temperature Impact on Number of Deaths in Lithuania in 1994–2013" 2015 Lekt. J. Liukaitytė
B299 Liachovičius Darius „GEFS modelio patikimumo vertinimas prognozuojant oro temperatūros anomalijas Lietuvoje" „An Assessment of the GEFS Model Reliability in Predicting Air Temperature Anomalies in Lithuania" 2015 Doc. G. Stankūnavičius
B300 Lukošiūnaitė Simona „Medžių metinio prieaugio dinamika ir prognozės Lietuvoje" „Tree-Rings Dynamics and Forecasts in Lithuania" 2015 Prof. E. Rimkus
B301 Mačiulytė Viktorija „Dirvožemio temperatūros analizė įvairiuose gyliuose Lietuvoje" „An Analysis of Soil Temperature at Various Depths in Lithuania" 2015 Prof. E. Rimkus
B302 Ramonas Deividas „Dirvožemio drėgmės analizė Lietuvoje" „Soil Moisture Analysis in Lithuania" 2015 Dokt. D. Valiukas
B303 Šimeliūnaitė Monika „Klimatinių sezonų klasifikacijos tobulinimo ir jų dinamikos tyrimas Lietuvoje" „Dynamics of Climatic Seasons and Elaboration of its Classification in Lithuania" 2015 Doc. J. Kažys
B304 Akulavičiūtė Greta „Biogeninių medžiagų koncentracijos kaita skirtingo hidrologinio režimo upėse" „The Variability of Nutrients Concentration in Rivers with Different Hydrological Regime" 2016 Lekt. R. Linkevičienė
B305 Andriuškaitė Dainora „Orų tipai ir klasės Lietuvoje 1993–2015 metais" „Weather Types and Classes in Lithuania in 1993–2015" 2016 Doc. J. Kažys
B306 Barzdėnas Tomas „Ryšys tarp kritulių ir upių nuotėkio Lietuvos teritorijoje" „The Relationship Between Precipitation and Runoff in Lithuania" 2016 Doc. G. Valiuškevičius
B307 Dilinskytė Liucija „Metinė ir sezoninė debito amplitudė Nemune" „Amplitude of Annual and Seasonal Discharge in the Nemunas River" 2016 Doc. G. Valiuškevičius
B308 Garbenčiūtė Rasa „Via Baltica kelio ruožo Saločiai–Kalvarija mikroklimatinių sąlygų analizė" „An Analysis of Microclimate Conditions in the Section Saločiai–Kalvarija of Via Baltica Route" 2016 Doc. J. Kažys
B309 Grendaitė Dalia „Oro tarša ir jos poveikis sveikatai Oslo miesto mikroaplinkose" „Air Pollution and its Impact on Health in Oslo Microenvironments" 2016 Doc. J. Kažys
B310 Grevytė Gintarė „Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto vystymasis" „Coastal Development of the Baltic Sea Curonian Spit" 2016 Doc. D. Pupienis
B311 Kantautas Tadas „Elektros perdavimo linijų gedimus lemiantys pavojingi meteorologiniai reiškiniai" „Severe Meteorological Phenomena Associated with the Faults in Electricity Transmission Lines" 2016 Lekt. J. Liukaitytė
B312 Kazlauskas Evaldas „Klimato kaitos poveikis Tauragno ežero vandens temperatūrai" „Climate Change Impact on Tauragnas Lake Water Temperature" 2016 Doc. E. Stonevičius
B313 Kontrauskas Žymantas „Vandens apykaitos trukmė skirtingo pratakumo ežeruose" „Water Retention Time in Lakes with Different Drainage Regime" 2016 Lekt. R. Linkevičienė
B314 Krilavičiūtė Diana „Kritulių kiekio ir garavimo kaita rytinėje Baltijos regiono dalyje" „The Changes in Precipitation and Evaporation in the Eastern Part of the Baltic Sea Region" 2016 Prof. E. Rimkus
B315 Pašiškevičiūtė Rūta „Meteorologinių sąlygų poveikis oro užterštumui Vilniuje 2007–2014 metais" „Impact of Meteorological Conditions on Air Pollution in 2007–2014 in Vilnius" 2016 Prof. E. Rimkus
B316 Peškaitis Steponas „STM2 modelio taikymas dirvožemio drėgmės vertinimui Lietuvos agrometeorologijos stotyse" „Application of STM2 Model for the Soil Moisture Estimation in the Lithuanian Agrometeorological Stations" 2016 Doc. E. Stonevičius
B317 Ščiknovaitė Miglė „Atmosferos cirkuliacija gausių kritulių pereinamaisiais sezonais metu" „Atmospheric Circulation during Heavy Precipitation Cases in Transitional Seasons" 2016 Doc. G. Stankūnavičius
B318 Špelveris Grinvydas „Bendroji Saulės spinduliuotė Lietuvos teritorijoje" „The Study of Total Solar Irradiance in Lithuanian Territory" 2016 Prof. A. Bukantis
B319 Valaika Gytis „Saulės spinduliuotės klimatinė analizė Vilniuje" „The Climatic Aspects of Solar Radiation in Vilnius" 2016 Prof. A. Bukantis
B320 Virbalaitė Aistė „Mūšos baseino paviršinių vandens telkinių kokybės kaita 1992–2014 metais" „Variability of Surface Water Quality in Mūša Basin Area in 1992–2014" 2016 Lekt. R. Linkevičienė
B321 Zibalas Almantas „Vandens lygio amplitudžių ir jas lemiančių faktorių kaita Nemune ties Smalininkais" „Variation of the Water Level Amplitudes and Influencing Factors in the Nemunas River near Smalininkai" 2016 Doc. G. Valiuškevičius
B322 Dalinkevičiūtė Simona „Turizmo klimato indeksų TCI ir CIT taikymas Lietuvos pajūryje" „The Adaptation of Tourism Climatic Indices TCI and CIT to the Lithuanian Coastal Area" 2017 Doc. J. Kažys
B323 Janulevičius Žilvinas „Didelių oro temperatūros skirtumų tarp Lietuvos regionų analizė" „Analysis of Significant Air Temperature Differences between Lithuania Regions" 2017 Doc. J. Kažys
B324 Kisielytė Ieva „Vagos užpildymo dinamika skirtingo dydžio Lietuvos upėse „ „Channel Filling Dynamics in Lithuanian Rivers of Different Sizes" 2017 Lekt. R. Linkevičienė
B325 Pipiraitė Silvija „Palydovinės informacijos apie sniego dangą trūkių užpildymo metodų vertinimas" „An Assessment of Gaps Filling Techniques in Remote Sensing Snow Cover Data" 2017 Prof. E. Rimkus
B326 Reitelaitis Dovydas „Thornthwaite-Mather modelio taikymas Lietuvos upių vandens balanso projekcijų XXI a. sudaryme" „Application of Thornthwaite-Mather Model for the Projections of Lithuanian Rivers Water Balance in the 21st Century" 2017 Doc. E. Stonevičius
B327 Stonkutė Laura „Minimalaus debito datų kaita Lietuvos upėse" „The Changes in Low Flow Dates in Lithuanian Rivers" 2017 Doc. G. Valiuškevičius
B328 Šatas Saulius „Ledo dienų klimatinė charakteristika Baltijos šalyse" „Climatic Characteristic of Ice Days in the Baltic States" 2017 Doc. G. Stankūnavičius
B329 Šileika Marius „Baltijos jūros klifinio kranto raida" „Evolution of the Baltic Sea Cliff Coast" 2017 Doc. D. Pupienis
B330 Valskytė Greta „Šilumos sala Vilniaus mieste" „Urban Heat Island in Vilnius" 2017 Prof. A. Bukantis
B331 Vanagas Antanas „SWAT modelio taikymas Mūšos baseino nuotėkio vertinimui" „Employment of SWAT Model for the Assessment of the Mūša Catchment Runoff" 2017 Doc. E. Stonevičius
B332 Vidugiris Modestas „Jūrinio brizo charakteristikų diagnostika" „Diagnostics of Sea Breeze Characteristics" 2017 Doc. G. Stankūnavičius
B333 Žemaitytė Džiuginta „Kuršių nerijos jūros kranto paleodinaminės sąlygos" „The Paleodynamic Conditions on the Curonian Spit Coast" 2017 Doc. D. Pupienis
B334 Bernatavičius Karolis Augustas „Istorinių audrų Lietuvoje atmosferos cirkuliacijos sąlygos" „Atmospheric Circulation Patterns of Historical Storms in Lithuania" 2018 Doc. G. Stankūnavičius
B335 Garlaitė Gintarė „Minimalaus nuotėkio kaita Lietuvos upėse" „Changes in the Low Flow Regime in Lithuanian Rivers" 2018 Asist. R. Linkevičienė
B336 Kilkutė Goda „Galimybės pasiekti ežerus Vilniaus miesto viešuoju transportu vertinimas" „Accessibility of Lakes in Vilnius City by Public Transport" 2018 Prof. G. Valiuškevičius
B337 Krotova Margarita „Kritulių poveikis gruntinio vandens lygiui Lietuvoje" „Precipitation Effect on Shallow Groundwater Level in Lithuania" 2018 Doc. E. Stonevičius
B338 Mikėnas Justinas „Termoklinos ir haloklinos kaita Baltijos ir Šiaurės jūrų sandūroje 1980–2010 metais" „The Change of Thermocline and Halocline Between Baltic and North Seas in 1980–2010" 2018 Doc. D. Pupienis
B339 Pakalniškis Rimas „Meteorologinių sąlygų poveikis kelio dangos galimai deformacijai šiltuoju metų laiku" „Effects of Meteorological Conditions on Possible Road Pavement Deformation in Warm Season" 2018 Doc. J. Kažys
B340 Poška Žygimantas „Įšalo po kelio danga formavimosi Lietuvoje analizė" „Analysis of Ground Freeze under the Road Pavement in Lithuania" 2018 Dokt. L. Šidlauskaitė
B341 Sindikevičius Ruslanas „Baltijos jūros kranto morfometrinių rodiklių kaita" „The Variation of the Morphometric Parameters in the Baltic Sea Coast" 2018 Doc. D. Pupienis
B342 Šaučiūnaitė Dijana „Konceptualių modelių taikymas analizuojant audras Baltijos šalyse" „An Analysis of Storms in Baltic States Using Conceptual Models „ 2018 Lekt. J. Liukaitytė-Kukienė
B343 Binderytė Simona „Automobilių kelių orų sąlygų poveikio eismo intensyvumui tyrimas Lietuvoje" „An Analysis of the Effect of Road Weather Conditions for Traffic Intensity in Lithuania" 2019 Dokt. L. Šidlauskaitė
B344 Borusaitė Austėja „Kritulių kiekio Vilniaus urbanizuotoje teritorijoje klimatinė analizė" „Climatic Analysis of Precipitation Amount within Vilnius Urban Area" 2019  Prof. A. Bukantis
B345 Čepaitytė Gerda „Nevėžio Dubysos Mituvos ir Jūros baseinų morfometrinių rodiklių pokyčiai" „The Changes of Morphometric Parameters in Nevėžis Dubysa Mituva and Jūra River Basins" 2019 Prof. G. Valiuškevičius
B346 Doveikaitė Laura „Kontinentalumas ir jo kaita Baltijos jūros regione" „Continentality and its Change in the Baltic Sea Region" 2019 Prof. E. Rimkus
B347 Frišmantas Dainius „Orai anticikloninės cirkuliacijos sąlygomis" „An Analysis of Anticyclonic Weather Conditions" 2019 Doc. G. Stankūnavičius
B348 Grajauskas Mindaugas „Nemuno ties Nemajūnais ir Kaunu debito palyginimas 1956–2008 hidrologiniais metais" „The Comparison of the Nemunas River Discharges at Nemajūnai and Kaunas Gauge Stations in 1956–2008 Hydrological Years" 2019 Prof. G. Valiuškevičius
B349 Gurklytė Justina „Ekstremalūs liūtiniai poplūdžiai Lietuvos upėse 2005 ir 2007 metais" „Flash Floods in Lithuanian Rivers in 2005 and 2007 Summer Time" 2019 Prof. G. Valiuškevičius
B350 Marilė Kosaitė „Poliarine orbita skriejančių palydovų duomenų panaudojimas sinoptinėje meteorologijoje" „The Use of Polar Satellite Data in Synoptic Meteorology" 2019 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
B351 Kugytė Gintarė „Vandens lygio ir debito svyravimų poveikis pakrančių užliejimui skirtingose Lietuvos upėse" „The Impact of Water Level and Discharge Fluctuations on Riverside Flooding for Different Rivers of Lithuania" 2019 Prof. G. Valiuškevičius
B352 Rafalovaitė Gabija „Ežero ekosistemos modelio Aquatox jautrumo borealinio klimato sąlygomis tyrimas" „Analysis of the Lake Ecosystem Model Aquatox Sensitivity in Boreal Climate Conditions" 2019 Doc. E. Stonevičius
B353 Starkus Paulius „Kompleksinių lietaus bei vėjo rodiklių Klaipėdoje ir Vilniuje analizė" „Analysis of Wind and Rain Complex Parameters in Klaipėda and Vilnius" 2019 Prof. A. Bukantis
B354 Tabolov Ričard „Sentinel-1 SAR duomenų naudojimas identifikuojant užliejamas teritorijas Nemuno deltoje" „Identification of Inundated Areas in the Nemunas River Delta using Sentinel-1 SAR Data" 2019 Doc. E. Stonevičius
B355 Uselis Giedrius „Artosios aukštapelkės būklės įvertinimas pagal in situ ir nuotolinius duomenis" „Evaluation of Artoji Raised Bog State using In Situ and Remote Sensing Data" 2019 Asist. R. Linkevičienė
B356 Vaičiulytė Samanta „Nešmenų pernašos įvertinimas Pietryčių Baltijos jūros priekrantėje remiantis smėlio dalelių trendų analize" „Assessment of Sediment Transport Based on the Analysis of Grain Size Trends in the Southeastern Baltic Sea Nearshore" 2019 Doc. D. Pupienis
B357 Dailidytė Lina „Baltijos jūros lygio kilimo poveikis Danės potvynių rizikai Klaipėdos mieste" „The Effect of Baltic Sea Level Rise on Dane River Flood Risk in Klaipeda City" 2020 Doc. E. Stonevičius
B358 Dičkutė Ema „Audrų Lietuvos pajūryje analizė" „An Analysis of Wind Storms in the Baltic Sea Coast of Lithuania" 2020 Doc. G. Stankūnavičius
B359 Giliūtė Gintarė „Baltijos šalių bioklimatinės sąlygos XXI amžiuje" „Analysis of Baltic States Bioclimate Conditions in 21st Century" 2020 Doc. J. Kažys
B360 Ilgūnaitė Roberta „Žmogaus terminio komforto indeksų palyginimas 2000–2019 metais Lietuvoje" „The Comparison of Human Thermophysiological Indices in Lithuania in 2000–2019" 2020 Doc. J. Kažys
B361 Jančiauskaitė Aistė „Kelių eismo įvykiai ir juos lėmusios nepalankios meteorologinės sąlygos" „Road Accidents Associated with Adverse Weather Conditions" 2020 Doc. J. Kažys
B362 Jankovska Diana „Meteorologinių radarų duomenų panaudojimas kritulių kiekiui nustatyti" „The use of Meteorological Radar Data to Determine the Quantity of Precipitation" 2020 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
B363 Klimavičius Laurynas „Vegetacijos periodo rodiklių skirtinguose žemėnaudos tipuose vertinimas naudojant palydovinius duomenis" „Evaluation of Vegetation Conditions in Different Types of Land use Using Satellite Data" 2020 Prof. E. Rimkus
B364 Kubilius Šarūnas „Šiltojo sezono klimato rodiklių kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais" „Changes of Climatic Variables in the North Atlantic–European Sector During the Warm Seasons of 1950–2015" 2020 Prof. A. Bukantis
B365 Lingaitytė Julija „Kuršių nerijos apsauginio kopagūbrio augalinės dangos kaita XX–XXI amžiuje" „Foredune Vegetation Variability on the Curonian Spit in 20th-21 st Centuries" 2020 Doc. D. Pupienis
B366 Milonaitytė Donata „Lietuvos upių hidroterminis režimas ir jo kaita 2008–2018 metais" „Hydrothermal Regime of Lithuanian Rivers and its Change in 2008–2018" 2020 Prof. G. Valiuškevičius
B367 Patašius Vytautas „Vėjo paleo-režimo vertinimas remiantis Kuršių nerijos kopų nuogulų magnetinio imlumo matavimais" „Assessment of Paleo Wind Regime Based on Magnetic Susceptibility Measurements of Curonian Spit Dune Sediments" 2020 Doc. D. Pupienis
B368 Račas Gintaras „Šiaurės Atlanto–Europos sektoriaus klimatinių rodiklių kaita 1950–2015 metų šaltaisiais sezonais" „The Changes in Climatic Variables Over the North Atlantic–European Sector During the Cold Seasons of 1950–2015" 2020 Prof. A. Bukantis
B369 Romeikaitė Agnė „Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai bei klimatiniai rodikliai Lietuvoje XX–XXI amžiuose" „Extreme Meteorological Events and Climatic Indices in Lithuania in 20th-21st Centuries" 2020 Prof. E. Rimkus
B370 Ulianskaitė Monika „Lietaus poplūdžiai Lietuvos upėse" „Rain Flooding in Lithuanian Rivers" 2020 Asist. R. Linkevičienė
B371 Ūselytė Joana „XX–XXI amžių nuotėkio kaita Europoje" „The Change of Runoff in Europe During the 20th and 21st Centuries" 2020 Doc. E. Stonevičius
B372 Ževžikovas Lukas „Vandens atsargų sniege palydovinių duomenų verifikacija naudojant sniego nuotraukų matavimus Lietuvoje" „Satellite-based Snow Water Equivalent Validation using Snow Survey Measurements in Lithuania" 2020 Dokt. J. Kilpys
B373 Daunoravičiūtė Ineta „Augalų vegetacijos sezono ir šalnų analizė rytinėje Baltijos regiono dalyje 1951–2020 metais" „Analysis of Vegetation Season and Frosts in the Eastern Part of the Baltic Region in 1951–2020" 2021 Dokt. V. Mačiulytė
B374 Fišeraitė Emilija „Internetinės žiniasklaidos formuojamas klimato kaitos suvokimas" „Climate Change Perception Framed by Online Media" 2021 Doc. J. Kažys
B375 Jaučytė Kristina „Hidrotechninių statinių avarijų atspindžiai Lietuvos upių vandens lygio ir nuotėkio režime" „Impact on the Water Level and Runoff Regime by the Accidents of Hydraulic Structures in Lithuanian Rivers" 2021 Prof. G. Valiuškevičius
B376 Mozolevskij Aleksandr Julij „Lietuvos ežerų vandens temperatūros režimo pokyčiai nuo XX amžiaus vidurio" „Changes in the Water Temperature Regime of Lithuanian Lakes from the Middle of 20th Century" 2021 Prof. G. Valiuškevičius
B377 Navickaitė Katrina „Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis" „Determination of Ice Regime in the Curonian Lagoon Based on Satellite Data" 2021 Dokt. J. Kilpys
B378 Navikaitė Akvilė „Klimato kaitos poveikis atskiriems sektoriams" „Impact of Climate Change on the Different Sectors" 2021 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
B379 Šliupas Erlandas „Meteorologinių rodiklių išmatuotų Lietuvos meteorologijos stotyse bei pateiktų E-OBS duomenų bazėje palyginimas" „Comparison of Meteorological Parameters Measured at Lithuanian Meteorological Stations and Provided in the E-OBS Database" 2021 Prof. E. Rimkus
B380 Urbanavičiūtė Laura „Oro temperatūros skirtumų tarp Vilniaus miesto ir priemiesčių tyrimas" „Analysis of Air Temperature Difference between Vilnius City and its Suburbs" 2021 Prof. A. Bukantis
B381 Veverskis Rytis „Vandens kokybės Pietryčių Baltijos jūroje vertinimas naudojant Sentinel-3 palydovo duomenis" „Water Quality Assessment in the South East Baltic Sea using Sentinel-3 Satellite Data" 2021 Doc. E. Stonevičius
B382 Čėsna Lukas „Viduržemio jūros regiono ciklonų trajektorijų analizė ir jų lemiamų gausių kritulių prognozavimas" „Analysis of the Trajectories of Mediterranean Region Cyclones and the Forecast of Associated Heavy Rainfall" 2022 Doc. G. Stankūnavičius
B383 Kerpytė Dovilė „Tolimųjų teršalų pernašų tyrimai taikant atgalinės dalelės trajektorijos metodą" „Analysis of Long-range Transport Episodes of Air Pollution using the Backward Trajectories Method" 2022 Lekt. dr. J. Liukaitytė-Kukienė
B384 Kobzakaitė Gintarė „Upių vientisumą pažeidžiančios kliūtys Šventosios ir Žeimenos baseinuose" „Barriers to River Integrity in Šventoji and Žeimena Basins" 2022 Doc. G. Valiuškevičius
B385 Lučiūnaitė Ieva „Kritulių pasiskirstymo netolygumas ir jo kaita Lietuvoje" „Precipitation Distribution Heterogeneity and it‘s Changes in Lithuania" 2022 Prof. E. Rimkus
B386 Magenytė Arūnė „Vandens atsargų sniege pokyčiai Baltijos valstybėse 1979–2018 metais remiantis palydoviniais duomenimis" „Snow Water Equivalent Changes in the Baltic States in 1979–2018 Based on Satellite Data" 2022 Dr. J. Kilpys
B387 Railian Brigita „Urbanizuotos teritorijos biofizinių augalijos rodiklių vertinimas pagal Sentinel-2 palydovų duomenis" „Evaluation of Urban Vegetation Biophysical Parameters using Sentinel-2 Data" 2022 Doc. E. Stonevičius
B388 Saruolis Žygimantas „Lietuvos ežerų vandens skaidrumo nustatymas iš Sentinel-2 palydovo duomenų" „Water Transparency Assessment of Lithuanian Lakes using Sentinel-2 Data" 2022 Dokt. D. Grendaitė
B389 Višilaitė Kristina „Plūsmo srauto ribų nustatymas paplūdimiuose taikant in situ ir nuotolinius metodus" „Swash Limit Determination on Sandy Beaches using Field Measurement and Remote Sensing Methods" 2022 Doc. D. Pupienis
B390 Čaplikaitė Erika „Lietuvos ežerų vandens paviršiaus temperatūros rodikliai ir jų daugiametės kaitos tendencijos" „Indicators of Surface Water Temperature of Lithuanian Lakes and their Long-term Changes Trends" 2023 Doc. G. Valiuškevičius
B391 Gutauskas Edvinas „Viesulų susidarymo meteorologinės sąlygos 1978–2020 metais Lietuvoje" „The Meteorological Environment of Tornado Formation in Lithuania in 1978–2020" 2023 Doc. G. Stankūnavičius
B392 Prišmont Vladas „Vakarų Svalbardo arktinių ežerų identifikavimas naudojant nuotolinio stebėjimo metodus" „West Svalbard Arctic Lake Identification Using Remote Sensing" 2023 Prof. E. Stonevičius
B393 Ramanauskaitė Vaiva „Sentinel-1 SAR sniego dangos grįžtamojo atspindžio tyrimas vidutinio klimato lygumose 2021–2022 metų šaltuoju sezonu" „Sentinel-1 SAR Snow Cover Backscatter Analysis in Temperate Climate Lowlands during 2021-2022 Cold Season" 2023 Prof. E. Stonevičius
B394 Samulionytė Diana „Klimato kaitos diskurso socialiniuose tinkluose kiekybinė ir kokybinė analizė 2019–2022 metais" „Quantitative and Qualitative Analysis of Climate Change Discourse in Social Networks 2019-2022" 2023 Doc. J. Kažys
B395 Šiaulinskaitė Dovilė „Skirtingos trofinės būklės ežerų vandens spalvos vertinimas naudojant palydovinius duomenis" „Water Colour Assessment of Different Trophic State Lakes Using Satellite Data" 2023 J. asist. D. Grendaitė
B396 Zakarevičiūtė Kamilė „Žemėnaudos tipų klasifikacija ir analizė Jonavoje ir Kėdainiuose taikant palydovinius duomenis ir mašininį mokymą" „Land Use Mapping and Analysis Using Satellite Data and Machine Learning in Jonava and Kėdainiai" 2023 prof. E. Stonevičius