VII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija „Geographia Juventa”

Šių metų kovo 28 dieną, VU Chemijos ir Geomokslų fakultete, Geomokslų institute vyko VII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA”.

Konferencija skirta pristatyti jaunųjų mokslininkų-geografų vykdomus tyrimus, naujas idėjas, patirtis ir aktualias nūdienos problemas. Fizinės geografijos krypties doktorantai konferencijai parengė žodinius pranešimus, jaunieji mokslininkai ir studentai – stendinius pranešimus.

Konferencijos medžiaga (konferencijos dalyvių pranešimų tezės) išleistos atskirame leidinyje „Geographia Juventa. VII-osios nacionalinės jaunųjų geografų konferencijos medžiaga”