Edvinas Stonevičius

Dr. Edvinas Stonevičius

Gimė 1979 metais Žagarėje, Lietuvoje. 1997 metais baigė Žagarės vidurinę mokyklą. 1998 metais įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Pasirinko geografijos krypties studijas, o 2002 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų bakalauro laipsnis. Nuo 2002 iki 2004 metų tęsė studijas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. 2004 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų (hidrometeorologijos krypties) magistro laipsnis. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto geografijos krypties doktorantūros studijas. 2008 metų lapkričio 21 apgynė disertacinį darbą „Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu) “ ir jam buvo suteiktas fizikos srities geografijos krypties daktaro mokslo laipsnis.  Nuo 2008 iki 2013 metų rugsėjo mėnesio dirbo toje pačioje katedroje lektoriumi. Nuo 2013 metų užima docento pareigas. Pagrindinis pomėgis yra techninės sporto šakos.

Šiuo metu dėsto „Aplinkos modeliavimo pagrindų“, „Matematinių statistinių metodų “, “GIS įvado”, “Vandentvarkos”, „Ežerotyros“ kursus, bei vadovavja hidrologinei mokomajai praktikai.

Mokslinių interesų kryptys:  hidrologinis modeliavimas, vandens resursų valdymas, geografinės informacinės sistemos ir distancinių duomenų analizė.

Disertacijos tema: Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu). Vadovas prof.habil.dr. Jonas Mažeika. (2008 m.)

Publikacijos

Knygos

Bukantis A., Dailidienė I., Česnulevičius A., Gelumbauskaitė L. Ž., Jarmalavičius D., Kavolyt, R., Kažys J., Liukaitytė J., Morkūnaitė R., Pilkaitytė R., Paškauskas R., Povilanskienė R., Raznikovas A., Rimkus E., StankūnavičiusG.,  Stonevičius E., Šečkus J. 2007. Climate change: adaptation to its impact in Lithuanian coastal region. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 107 p.

Stonevičius, E., Valiuškevičius, G., Rimkus, E. ir Kažys, J., 2010, Possible mitigation and adaptation measures for climate change impacts on Smelte river flooding events in Klaipeda.  http://www.baltcica.org/documents/Klaipedacity_report_Lt.pdf (in Lithuanian)

Vaitiekūnienė J., Virbickas T., Daunys D., Taminskas J.,  Gregorauskas M.,  Klimas A., Domaševičius A., Paukštys B.,  Štuopis A., Drevalienė G., Valiuškevičius G.,  Bukantis A., Stonevičius E., Rimkus E., Kažys J.,  Štaras A.,  Povilaitis A., 2011.  The status of Lithuanian water bodies and anthropogenic impact. Vilnius : Lithuanian Environmental Protection Agency, p. 635 (in Lithuanian)

Arustienė J.,  Bukantis A,  Damušytė A.,  Jarmalavičius D, Kažys J., Kriukaitė J.,  Ramanauskienė V., Rimkus E.,  Stonevičius, E.,  Valiuškevičius G.,  Satkūnas J., Taločkaitė E., Žilinskas G., 2012. Climate change in Klaipeda city: impacts, costs and adaptation. Editor Justas Kažys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 120 (in Lithuanian)

Kilkus, K., Stonevičius, E. 2012 The geography of Lithuanian surface waters. Vilnius university textbook. Vilnius : Vilniaus universitetas,.184 p.

Rimkus E., Kažys J., Stonevičius E., Valiuškevičius G.. 2013. Adaptation to climate change in the Smeltalė River basin, Lithuania. In: Schmidt-Thomé & Johannes Klein (editors). Climate Change Adaptation in practice – From strategy development to implementation, Wiley-Blackwell, p. 111-122.

Straipsniai mokslo žurnaluose referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

Kilkus K., Stonevičius E. 2004 Water balance structure of glacial tunnel lakes. Geografija 40(1), p. 15-18. (in Lithuanian)

Stonevičius E., Stankūnavičius G., Jalinskas P. 2006. The warm season runoff dependence on the drought index in Lithuania. BALWOIS 2006 : conference on water observation and information system for decision support, 23-26 May 2006, Ohrid

Rimkus E., Kažys J., Junevičiūtė J., Stonevičius E. 2007. Climate change predictions for the 21st century in Lithuania. Geografija. 43(2), p. 56-64. (in Lithuanian)

Stonevičius E., J. Taminskas. 2007. Lake Žuvintas water quality analysis employing PCLake model. Ekologija 53(2), p. 51-55.

Stonevičius E., Stankūnavičius G., Kilkus, 2008. Ice regime dynamics in the Nemunas River, Lithuania. Climate research: interactions of climate with organisms, ecosystems, and human societies36(1),p. 17-28.

Stonevičius E.2008. The influence of climate change on water quality of shallow eutrophicated‎ lake.  Science in the faculty of Natural Sciences: the material of fifth scientific conference, p. 152-164. (in Lithuanian)

Stonevičius E., Štaras A., Valiuškevičius G.2008 Forecast of soil water regime changes in Lithuania under different climate change scenarios.  Geografija. 44(1), p. 17-25.

Stonevičius, E.2009. Climate change and eutrophication of shallow lakes. Towards new methods to manage nitrate pollution within the water framework directive: international workshop final programme. Paris, 2009. p. 46-47.

Stonevičius, E., 2009. Monte Carlo optimization of the Thornthwaite–Mather water balance model. Geografija 45(1), p. 54-61. ( in Lithuanian)

Kažys J., Pupienis D., Stonevičius E., Rimkus E.2011. Storm surge on Lithuanian coasts: past experience and future perspectives.  Geophysical research abstracts2011, vol. 13: 8th EGU General Assembly, Vienna, 3-8 April, 2011.

Rimkus. E., Stonevicius E., Ramanauskaite V.2011. Impacts of climate change and possible adaptation measures for Klaipeda City. EUCC Coastal & Marine Magazine Climate Change, 20(3). 6.

Rimkus E., Valiukas D., Kažys J., Stonevičius E. 2012. Dryness dynamics of the Baltic Sea region. Baltica. Vilnius. ISSN 0067-3064. 2012, Vol. 25, no. 2, p. 129-142.

Stonevičius E, Jonuškaitė S. 2012. The analysis of capabilities of the HEC-RAS model to simulate the flash floods in Jūra River. Geografija 48 (1), p. 21-30. ( in Lithuanian)

Glavickas T., Stonevičius E. 2012. The distribution of ice jams in Lithuania and their effect on water level. Geografija. 48 (2), p. 119-131. ( in Lithuanian)

Kažys J., Filho W. L., Stonevičius E., Valiuškevičius G.,  Rimkus E. 2013 Climate change impact on small coastal river basins: from problem identification to adaptation in Klaipėda City. Climate and Development, 5(2), p.113-122.

Rimkus E., Stonevičius E., Korneev V., Kažys J., Valiuškevičius G., Pakhomau A. 2013 Dynamics of meteorological and hydrological droughts in the Neman river basin. Environmental research letters. Bristol: Institute of Physics Publishing Ltd.. ISSN 1748-9326. vol. 8, no. 4, Art. no. 045014 (10 p.).

Stonevičius E., Valiuškevičius G., Rimkus E.,  Kažys J., 2014 Climate induced changes of Lithuanian rivers runoff in 1960-2009. Water resources. Moscow : M A I K Nauka – Interperiodica. ISSN 0097-8078. vol. 41, no 5, p. 592-603.

Stonevičius E., Rimkus E., Štaras A., Kažys J. & Valiuškevičius G. 2017: Climate change impact on the Nemunas River basin hydrology in the 21st century. Boreal Env. Res. 22: 49–65.

Kitos publikacijos

Stonevičius E., Stankūnavičius G., Kilkus K. 2005. Atmospheric forcing on Nemunas river long term ice regime. 5th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS). 7th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) : abstracts, Utrecht, Netherlands, 12-16 September, 2005.

Stonevičius E., Taminskas J. 2007. Evolution of lake Žuvintas with PCLake model. Science in the faculty of Natural Sciences: the material of fourth scientific conference, p. 216-227. ( in Lithuanian)

Stonevičius E. 2007. Effect of hydrological regime and nutrient loadings on Lake Zuvintas eutrophication. International BALTEX Secretariat publication. 2007, no 38: Fifth study conference on BALTEX, Estonia, 4-8 June, 2007. p. 206-207.

Stankūnavičius G., Bukantis A., Rimkus E., Dailidienė I., Stonevičius E. 2007 Arguments for climate change in Lithuania. 7th EMS annual meeting: 8th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) : abstracts, El Escorial, Spain, 2007, October 01-05. p. 1.

Stonevičius E. 2008. The influence of climate change on water quality of shallow eutrophicated‎ lake.  Science in the faculty of Natural Sciences: the material of fifth scientific conference, p. 152-164. (in Lithuanian)

Stonevičius, E., Valiuškevičius, G., Rimkus, E. and Kažys, J. 2010, Possible mitigation and adaptation measures for climate change impacts on Smelte river flooding events. Summary of the comprehensive report.  BaltCICA Project, ttp://www.baltcica.org/documents/klaipeda_summary_report_En2.pdf

Rimkus E., Korneev V., Pakhomau A., Stonevičius E. 2012. Prediction of Runoff Changes in Nemunas Basin Rivers. The report of project „River basin management and climate change adaptation in the Neman River basin“

Rimkus E., Korneev V., Pakhomau A., Stonevičius E. 2012. Runoff Change in the Neman River Basin.

Stonevicius E. 2014 . Projections of peak flow changes in 21st century in rural and urban parts of small Lithuanian catchment. 15th Biennial Conference of Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins. Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins. Book of abstracts. 9-13 September, 2014 Coimbra, Portugal

Stonevičius E., Rimkus E., Štaras A., Valiuškevičius G. (2016). Climate change effect on snow climate in Neman basin. Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region: 1st Baltic Earth Conference, Nida, Lithuania, 13-17 June 2016: conference proceedings. Ser.: International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9: 216–217.

Valiuškevičius G., Stankūnavičius G., Stonevičius E., Bastovickytė J. (2016). Change of extreme floods parameters in the Nemunas River lower reaches and delta. Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region: 1st Baltic Earth Conference, Nida, Lithuania, 13-17 June 2016: conference proceedings. Ser.: International Baltic Earth Secretariat Publication No. 9: 102–103.