Justas Kažys

Doc. Dr. Justas Kažys

Gimė 1977 metų rugpjūčio 25 dieną Vilniuje, Lietuvoje. 1996 metais baigė M. Daukšos vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Pasirinko geografijos krypties studijas, o 2000 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų bakalauro laipsnis. Nuo 2000 iki 2002 metų tęsė studijas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. 2002 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų (hidrometeorologijos krypties) magistro laipsnis. Tais pačiais metais J. Kažys įstojo į Vilniaus universiteto geografijos krypties doktorantūros studijas. 2006 metų rugsėjo mėnesio 15 dieną Justas Kažys apgynė disertacinį darbą „Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje“ ir jam buvo suteiktas fizikos srities geografijos krypties daktaro mokslo laipsnis.

Nuo 2005 metų vasario mėnesio iki 2006 metų birželio (su nedidele pertrauka) Justas Kažys dirbo VU gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje lektoriumi valandininku. Nuo 2006 metų rugsėjo mėnesio dr. Justas Kažys užimė lektoriaus pareigas toje pačioje katedroje. Nuo 2012 m. rudens katedros docentas. Taip pat J. Kažys yra VU Gamtos mokslų fakulteto Tarybos narys (nuo 2013 m.).

 

Mokslinių interesų kryptys: biometeorologija, transporto meteorologija, taikomoji meteorologija.

Disertacijos tema: Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje. Vadovas doc. dr. Egidijus Rimkus. (2006 m.)

Publikacijos

Edvardsson J., Rimkus E., Corona C., Šimanauskienė R., Kažys J., Stoffel M. 2015. Exploring the impact of regional climate and local hydrology on Pinus sylvestris L. growth variability – A comparison between pine populations growing on peat soils and mineral soils in Lithuania. Plant and Soil 392 (1-2): 345-356. Doi: 10.1007/s11104-015-2466-9

Kažys J., Malūnavičiūtė I. 2015. The Evaluation of Summer Beaching Conditions on the Baltic Sea Coasts Using the UTCI Index. International Journal of Climate Change: Impacts and Responses, 7(4): 41-59

Kažys J., Rimkus E., Taminskas J., Butkutė S. 2015. Hydrothermal effect on groundwater level fluctuations: case studies of Čepkeliai and Rėkyva peatbogs, Lithuania. Geologija. Geografija 1(3): 116-129. DOI:10.6001/geol-geogr.v1i3.3185

Rimkus E., Kažys J. , Butkutė S., Gečaitė I., (2014). Snow cover variability in Lithuania over the last 50 years and its relationship with largescale atmospheric circulation. Boreal Environmental Research, 19: 337–351.

Rimkus E., Kažys, J. , Valiukas, D., Stankūnavičius, G., (2014). The atmospheric circulation patterns during dry periods in Lithuania. Oceanologia, 56 (2), 223–239, doi:10.5697/oc.56-2.223.

Rimkus E., Stonevičius E., Korneev V., Kažys J. , Valiuškevičius G., Pakhomau A. (2013). Dynamics of meteorological and hydrological droughts in the Neman river basin. Environ. Res. Lett. 8 045014, 10pp, doi:10.1088/1748-9326/8/4/045014.

Kažys, J. , Valiukas, D., Lutikas D., (2013). Territorial vulnerability assessment methodology for agriculture: case study of Panevėžys district, Lithuania. ICE 2013: 3rd international conference of ecosystems: proceedings book, May 31 – June 5, 2013, Tirana, Albania. ISBN 9789928406873. p. 11–17.

Kažys J. , Valiukas D., Lutikas D., (2013). Methodology for Territorial Vulnerability Assessment in Agriculture in Panevėžys District, Lithuania. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 3(4), 637–644, ISSN: 2224-4980.

Rimkus, E., Kažys, J. , Valiukas, D., Stankūnavičius, G., (2013). Atmospheric circulation during dry periods in Lithuania. 7th study conference on BALTEX: conference proceedings, 10-14 June, 2013, Borgholm, Sweden. ISSN 1681-6471.

Kažys, J. , Valiukas, D., (2013). Territorial vulnerability assessment methodology for agriculture: case study of Panevėžys district, Lithuania. ICE 2013: 3rd international conference of ecosystems: abstract book, May 31 – June 5, 2013, Tirana, Albania. ISBN 9789928406866. p. 22–23.

Kažys, J. , Leal Filho, W., Stonevičius, E., Valiuškevičius, G., Rimkus, E. (2013). Climate change impact on small coastal river basins: from problem identification to adaptation in Klaipėda City. Climate and Development, 5 (2), 113–122. DOI:10.1080/17565529.2013.789789

Kažys, J. (2013). Vandenys. Lietuvos gamtinė geografija, red. M. Eidukevičienė, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda, 88–130.

Rimkus E., Kažys. J. , Stonevičius, E., Valiuškevičius, G., (2013). Adaptation to Climate Change in the Smeltale. Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation, red. Philipp Schmidt-Thome ir Johannes Klein, 111–122.

Šidlauskaitė, L., Kažys, J. (2012). Lietuvos kelių orų sąlygų (KOS) stotelių duomenų taikymas erdvinio temperatūros lauko analizei. Geografija, 48(2): 86–96.

Rimkus, E., Valiukas, D., Kažys, J ., Gečaitė, I., Stonevičius, E. (2012). Dryness dynamics of the Baltic Sea region. Baltica, 25 (2), 129–142.

Kažys, J. (2012). Searching for the best index characterizing human thermal conditions in Lithuania. Proceedings of international scientific conference “Bioclimate 2012 – Bioclimatology of ecosystems” ISBN 9788021322998, Ustis ant Labės, Čekijos respublika, 2012 rugpjūčio 29–31, 38-39.

Prisitaikymas prie klimato kaitos žemės ūkyje: projekto „BalticClimate“ pamokos (2012). Baltic Sea Region Programme 2007–2013 projekto: Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change (BalticClimate) leidinys, red. D. Liutikas, teksto autoriai: Kažys J. , Kizevičienė G., Liutikas D., Narbutas A., Valiukas D., 112 psl.

Klimato kaita Klaipėdos mieste ir rajone :poveikis, sąnaudos ir prisitaikymas (2012). INTERREG IV B projekto: Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA) leidinys, red. Justas Kažys , 120 psl.

Kažys J. (2011). Biometeorologijos praktikos darbai. Mokomoji knyga, Vilniaus universitetas, 73 psl.

Kažys, J ., Stankūnavičius, G., Rimkus, E., Bukantis, A., Valiukas, D. (2011). Long–range alternation of extreme high day and night temperatures in Lithuania. Baltica, 24(2), 71–82.

Rimkus E., Kažys J. , Bukantis A., Krotovas A. (2011). Temporal variation of extreme precipitation events in Lithuania. Oceanologia, 53(1-TI): 259-277.

Valiuškevičius G., Bukantis, A., Stonevicius E., Rimkus E., Kažys J. , Štaras A. (2011). Klimato kaitos poveikio vertinimas. Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis, red. Bernardas Paukštys, 255–326 pp.

Rimkus, E., Kažys, J. , Bukantis, A., (2010). Recent dynamics and prediction of heavy precipitation events in Lithuania. 6th study conference on BALTEX: conference proceedings, 14-18 June, 2010, Poland, editors: Marcus Reckermann, Hans-Jörg Isemer. ISSN 1681-6471. Wolin : International BALTEX Secretariat, p. 156-157.

Kažys J., Pupienis D., Stonevicius E., Rimkus E. (2011). Storm surge on Lithuanian coasts: past experience and future perspectives. Geophysical Research Abstracts, 13, EGU2011-292-1.

Rimkus E.,Kažys J., Bukantis A. (2009). Gausių kritulių Lietuvoje prognozė XXI amžiuje pagal regioninį CCLM modelį. Geografija, 45(2): 122–130.

Kažys J., Rimkus E., Bukantis A. (2009). Gausūs krituliai Lietuvoje 1961-2008 metais. Geografija, 45(1): 44–53.

Kriaučiūnienė, J., Meilutytė-Barauskienė, D., Rimkus, E., Kažys, J., Vincevičius, A. (2008). Climate change impact on hydrological processes in Lithuanian Nemunas river basin. Baltica, 21(1-2): 51-61.

Kazys J., Liukaityte J. (2008). Biometeorological Forecasts in Lithuanian Hydrometeorological Service: Present and Future. Proceedings of the 2nd Saint-Petersburg International Ecological Forum: Environment and Human Health. July 1-4, 2008, Saint-Petersburg, Russia, pp. 376-377.

Kazys J., Kuliesaite E., Liukaityte J. (2008). Assessment of Meteorological Parameters and Synoptic Situation Impact on Influenza and Respiratory Diseases Variation in Lithuania 1995-2005. Proceedings of the 2nd Saint-Petersburg International Ecological Forum: Environment and Human Health. July 1-4, 2008, Saint-Petersburg, Russia, 372.

Kazys J., Kytra P. (2008). Remote sensors tests on Lithuanian roads. Proceedings of the XIV Standing International Road WEather Conference (SIRWEC) 2008, May 14-16, 2008, Prague, Czech Republic.

Kažys J., Rimkus E., Liukaitytė J. (2008). Globalios klimato kaitos poveikis žmogaus sveikatai. Biota ir globali kaita (antroji knyga).Vilniaus universiteto ekologijos institutas, 91-107.

Rimkus E., Kažys J., Junevičiūtė J., Stonevičius E. (2007). Lietuvos klimato pokyčių XXI amžiuje prognozė. Geografija 43(2): 99–109.

Kažys J. (2007). Turizmas ir rekreacija. Klimato kaita: prisitaikymas prie jos poveikio Lietuvos pajūryje INTERREG III B projektas: Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region (ASTRA), 69–74.

Kazys J. (2006). Prediction of potential road accident risk (due to adverse weather conditions) in the 21st century. Proceedings of 5th NCCR International Summer School “Adaptation and Mitigation: response to Climate Change”, 27 August – 1 September, 2006, Grindelwald, Switzerland.

Kažys J., Rimkus E. (2006). Meteorologinių sąlygų poveikis kelio dangos būklei bei eismo saugumui Lietuvoje. 9-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoje “Mokslas —Lietuvos ateitis”, vykusioje 2006 metų kovo 30 d. pranešimų medžiaga, 90–95 p.

Kazys J., Rimkus E., Valiukas D., (2006). Variation of traffic accidents volume on different phases of adverse weather conditions. Proceedings of the XIII Standing International Road WEather Conference (SIRWEC) 2006, March 25-27, 2006, Turin, Italy.

Kažys J. (2005). Eismui nepalankių meteorologinių sąlygų poveikis avaringumui Vilniaus mieste. Geografija, 41(2): 10-16.

Kažys J. (2005). Eismo įvykių skaičiaus kaitą ir vairavimo sąlygas lemiančių meteorologinių faktorių analizė. Meteorologija ir hidrologija Lietuvoje: raida ir perspektyvos, respublikinės mokslinės konferencijos vykusios 2002 metų kovo 23 d., pranešimai.

Kažys J., Valiukas D., Rimkus E. (2004). Meteorologinių sąlygų nulemto potencialaus avaringumo Lietuvos keliuose įvertinimas. Geografija, 40(2): 5–10.

Kažys J. (2004). Nepalankios eismui meteorologinės sąlygos, turinčios įtakos avaringumo padidėjimui Vilniuje. Mokslas Gamtos Mokslų fakultete: fakulteto III konferencijos vykusios 2004 m. balandžio 22-23 d. pranešimai: 232-239.