Konferencijos vaizdo įrašai

2020 m. gegužės 22 d. vykusios konferencijos „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės“ vaizdo įrašus galite rasti čia:

I sesija (10.00-12.00 val.).

 • Konferencijos atidarymas.
 • Martynas Počobutas Odlianickis: astronomas, matematikas, švietėjas.
 • 250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje.
 • Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos.
 • Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija?
 • Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai.

II sesija (13.00-15.30 val.)

 • Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje.
 • Klimato kaitos valdymas ir energetikos ateitis.
 • Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams.
 • Klimato kaitos iššūkiai žemės ūkio vandentvarkai.
 • Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose.
 • Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje.
 • Konferencijos uždarymas