Doktorantės įspūdžiai iš Bergeno vasaros tyrimų mokyklos

Netrukus doktorantus ar aukštesnio kurso magistrantus turėtų pasiekti kvietimas pasimokyti, pasidalinti patirtimi, išbandyti savo gebėjimus, pakelti kvalifikaciją Bergeno universiteto (Norvegija) organizuojamoje vasaros tyrimų mokykloje (Bergen Summer Research School – BSRS). Daugiau https://www.uib.no/en/rs/bsrs.

Kvietimas 2020 metams

Praėjusią žiemą doktorantė Izolda Marcinonienė pateikė prašymą dalyvauti šiose dviejų savaičių studijose. Ji ne tik praplėtė žinias ir akiratį, bendraudama su pasaulinio lygio mokslininkais, diplomatais, bet ir sutiko savo srities profesionalų, sprendžiančių panašias problemas: stichinių ir katastrofinių reiškinių suintensyvėjimą, klimato kaitos įtaką bendrajai atmosferos cirkuliacijai ir pan. 2019 metų BSRS tema – darnaus vystymosi tikslai (Sustainable Development Goals – SDGs), kuriuos iškėlė Jungtinių tautų organizacija pagal Agenda 2030.

BSRS pateikti tarpdisciplininiai dalykai gerai atspindėjo glaudų ryšį tarp SDG 13 (veikla klimato kaitos poveikiui švelninti) ir SDG 14 (gyvybė vandenyse). Įdomu buvo išgirsti vertingos informacijos iš pirmų lūpų apie drastiškus Arkties ir Ramiojo vandenyno klimato pokyčius ir jų įtaką vietiniams gyventojams, apie žmonių migraciją, sukeltą aplinkos sudykumėjimo, vandens stokos ar, atvirkščiai, dėl vandenyno lygio kilimo ir su tuo susijusių iššūkių. Jokia šalis negali likti už borto, būtina sutelkti jėgas globalioms ir lokalioms problemoms spręsti, pagelbėti tiek materialiai, tiek teisiškai, tiek moksliniais tyrimais. Pabrėžta, kad klimatas keičiasi žymiai sparčiau nei prognozavo klimato modeliai, vadinasi, neigiamų faktorių daugėja, o pastangų juos įveikti stinga. Nustatyta, kad Arkties regione nuo stebėjimų pradžios perpus sumažėjo ledo storis ir jo apimamas plotas. Klimato modeliai rodo, kad ypač spartus ledo tirpsmas numatomas apie 2050 metus, o 2100 metais ledo Arktyje išvis neliks.

BSRS dalyviai (84 doktorantai, specialistai, mokslininkai iš 31 pasaulio šalies bei 22 dėstytojų komanda iš JAV, D. Britanijos, Norvegijos, Švedijos, JTO, UNESCO, UNISEF organizacijų) pasidalino į 6 grupes. Doktorantės poreikius labiausiai atitiko „Okeanas, klimatas, visuomenė: nestabilumas ir mobilumas klimato kaitos priešakyje“, kurią kuravo šiemetinės visos BSRS vadovas Bergeno universiteto profesorius antropologas Edvard Hviding. Po šių paskaitų ciklo iškelti klausimai – ar valstybė po vandeniu išlieka valstybe ir, kas svarbiau, poliariniai lokiai ar Ramiojo vandenyno gyventojai – neatrodo juokingi…

Ši vasaros tyrimų mokyklą nebuvo vien paskaitų lankymas. Geras pusdienis buvo skirtas susipažinimui su Bergeno universiteto biblioteka. Kiekvienos dienos pradžioje paskaitos, diskusijos, pratybos savo grupėse, o popiet – bendros paskaitos su įvairių sričių profesionalais, kurie diskusijų metu negailėjo patarimų, žinių iš savo patirties. Debatus tarp skirtingų specialybių bei kultūrų dalyvių vedė Bergeno universiteto rektorius Dag Rune Olsen. Doktorantei nemažas išbandymas buvo per 2 min pristatyti savo darbą (Science Diplomacy) prieš visus dalyvius, filmuojant penkioms kameroms bei pateikiant interviu profesionalams. Visą stresą nuėmė kelionė po fiordus ir Hardanger ledyną bei lašišų „fermų“ aplankymas.