Sveikiname

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso studentą Giedrių Uselį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!