Paskutinis kvietimas į konferenciją „Coupled atmosphere-ocean modeling for the Baltic Sea and North Sea”

2017 m. vasario 7-8 d. Leibniz Baltijos jūros turimų institute (Warnemünde, Vokietija) vyks konferencija apie Baltijos ir Šiaurės jūrų modeliavimo jungtiniais atmosferos ir vandenyno modeliais galimybes.

Konferencijos tikslas yra suburti suinteresuotus mokslininkus ir pasidalinti pasiektais rezultatais konferencijos tema: modelių naujovės ir modeliavimo rezultatai, iškylančios techninės bėdos, eksperimentų rezultatai ir kt. Vyks diskusijos ir pranešimų pristatymai.

Visi norintys turi registruotis iki 2017 m. sausio 15 d. 

Daugiau informacijos rasite čia.